Przedszkole niepubliczne Otwarte Okno Tychy

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Dnia 1 września 2014 r. w Tychach rozpoczęła działalność Akademia Rozwoju „Otwarte okno”, w skład której wchodzą Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnym i Specjalnymi oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnym i Specjalnymi. Placówka oferuje swym podopiecznym ciekawe zajęcia edukacyjno-terapeutyczne i dodatkowe, ukierunkowane na przygotowanie wychowanków do szeroko rozumianego całożyciowego uczenia się.

Przy Niepublicznym Przedszkolu „Otwarte okno” działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci. W jego skład wchodzą następujący specjaliści: psycholog, neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, rehabilitanci prowadzący zajęcia z zakresu integracji sensorycznej (SI) oraz pedagodzy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Terapeuci wspólnie ustalają indywidualny, kompleksowy program terapeutyczny, wspólnie kontrolują czynione postępy – weryfikują programy terapii, wpierając rodziny dzieci objętych tą formą pomocy.       Z zajęć realizowanych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci korzystają zarówno wychowankowie Niepublicznego Przedszkola „Otwarte okno” oraz dzieci uczęszczające do innych placówek.

PSYCHOTERAPIA OSÓB DOROSŁYCH - dla osób z depresją, zaburzeniami osobowości i nerwicami - NOWOŚĆ !!!

Przez wiele lat jedyną uznawaną formą terapii była psychoterapia indywidualna, oparta na bezpośrednim kontakcie terapeuty z pacjentem. Dlatego też uważa się psychoterapię indywidualną za klasyczną, wręcz modelową postać oddziaływań psychoterapeutycznych. W terapii tej wskazane jest, by miejsce i czas spotkań psychoterapeuty z pacjentem sprzyjały szczerej i swobodnej rozmowie. Istnieje szereg kryteriów pozwalających zakwalifikować określoną jednostkę do psychoterapii indywidualnej. Do najważniejszych należą: norma intelektualna, pozytywna motywacja do leczenia i zmian, chęć pracy nad sobą, oraz ujmowanie swoich problemów w kategoriach wewnętrznych. Charakterystyczna                      w psychoterapii indywidualnej jest zwłaszcza rola terapeuty, która tak naprawdę jest jedynym czynnikiem leczącym. Poza samym sobą nie dysponuje on właściwie żadnymi innymi narzędziami. Sprawia to, że każde jego zachowanie i słowo stają się czynnikiem o niezwykle dużej wartości. Doprowadza to do tego, że główną formą oddziaływania psychoterapeuty na pacjenta, staje się "rozmowa terapeutyczna". Głównymi czynnikami leczącymi w psychoterapii indywidualnej jest wzbudzanie nadziei u pacjenta, dostarczanie mu wiedzy, stwarzanie sytuacji umożliwiających odreagowanie, pomoc w integracji doświadczeń i uczuć przeżywanych w różnych okresach życia, ćwiczenie nowych zachowań i umiejętności, oraz modelowanie.

Każde spotkanie trwa 50 minut - koszt - 150,00 zł

Działalność komercyjna

      Akademia oferuje również bloki zajęć komercyjnych, a wśród nich:

  • relaksacja, zabawy stymulujące rozwój w Sali Doświadczania Świata;
  • gimnastykę mózgu P. Dennisona;
  • zajęcia stymulujące i wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny + arteterapię;
  • zajęcia poszerzające doświadczenia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-,6-latki)  i wczesnoszkolnym (7-, 9-latki) pn. „Mały Artysta”;
  • zajęcia rozwijające kreatywność i myślenie logiczne  dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-,6-latki)  i wczesnoszkolnym (7-,9-latki) pn. „Tworzyć każdy może”;
  • Akademię Maluszka -zajęcia grupowe dla rodziców z dziećmi do lat 3 z elementami: metody Knillów i metody W. Sherborne, pedagogiki cyrku, ludoterapii; aktywnego spędzania czasu wolnego; działań twórczych z wykorzystaniem mas sensorycznych;
  • zajęcia wspomagające edukację dzieci z autyzmem;
  • zajęcia wspomagające edukację dzieci z Zespołem Aspergrera;
  • zajęcia dla dzieci mających trudności z uczeniem się matematyki pn. Matematyka nie musi być trudna;
  • dla adresatów w różnym wieku oferujemy EEG Biofeedback – diagnozę z konsultacją, treningi m.in. dla maturzystów, studentów, słuchaczy kursu prawa jazdy, biznesmanów, dziennikarzy itp.

 

Zapraszamy!