Elfy

GRUPA ELFY

rok szkolny 2018/2019

Elfy to grupa specjalna, składająca się z czwórki dzieci: trzech dziewczynek i jednego chłopca. Są to dzieci 6 letnie, dlatego nadrzędnym celem grupy jest przygotowanie wychowanków do rozpoczęcia nauki w szkole. Dzięki małej liczebności grupy możemy w sposób szczególny poznać indywidualne potrzeby oraz zainteresowania dzieci. W grupie Elfów uczymy się poprzez wspólne eksperymentowanie oraz zabawę. Wszystkie działania służą do całościowego rozwoju dziecka, poznanie siebie oraz otaczającego nas świata. Poprzez indywidualne obserwowanie, dotykanie
i doświadczanie uczymy się samodzielności w działaniu. Dużo czasu spędzamy również na wspólnej zabawie. Uwielbiamy śpiewać, tańczyć, rysować, malować oraz lepić z plasteliny. Chętnie wychodzimy na spacery, podczas których przyglądamy się środowisku, które nas otacza.
Nasza grupa uczestniczy także w różnych programach edukacyjnych i zajęciach dodatkowych, dzięki którym odkrywamy i rozwijamy nasze zainteresowania.

 

 

                                                                                                                                                       

mgr Patrycja Brzezina

Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na kierunku Pedagogika, w specjalności: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Ukończyłą również studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika,
w specjalności: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna i oligofrenopedagogika. Uwielbia szczerość i ciekawość dzieci, ale najbardziej ceni sobie ich uśmiech na twarzy. Praca z dziećmi daje jej ogromną radość i satysfakcję. Przyjaźnie nastawiona do ludzi, cierpliwa i pogodna. W czasie wolnym lubi jeździć na rowerze, pływać oraz grać na gitarze. W życiu prywatnym kieruje się mottem: „ Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj"