Skrzaty

GRUPA SKRZATY

Skrzaty to grupa specjalna licząca 5 osób w różnym wieku. Ze względu na małą liczebność grupy możliwe jest indywidualne podejście do dziecka, dostosowane do jego potrzeb edukacyjnych i wychowawczych.

Skrzaty uczą się głównie poprzez zabawę oraz doświadczenia. W celu usprawnienia komunikacji posługują się metodą AAC, czyli komunikacją alternatywną
i wspomagającą, dzięki której mają możliwość zgłaszania swoich potrzeb oraz nawiązywania kontaktu z innymi. W naszej grupie opieramy swoją pracę także na metodzie M.Ch. Knillów, która pomaga w nabywaniu świadomości swojego ciala, nawiązywaniu kontaktów oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa.

Kolejną metodą wykorzystywaną w naszej pracy, ułatwiającą poznanie dzieciom otaczający ich świat, poprzez polisensoryczną stymulację według pór roku, jest Metoda Porannego Kręgu. Skrzaty bardzo chętnie uczestniczą także w zajęciach z sensoplastyki, podczas których angażują wszystkie swoje zmysły. Do naszych codziennych aktywności należą również spacery, w czasie których  przedszkolaki poznają otaczającą ich faunę i florę oraz mają możliwość doświadczania zmienności pór roku

mgr Klaudia Pawłowska-nauczyciel, wychowawca grupy Skrzaty
Jestem absolwentką Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku-Białej na kierunku edukacja zintegrowana wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyłam również terapię pedagogiczną i rewalidację indywidualną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz logopedię z komunikacją alternatywną na ATH w Bielsku - Białej. Codzienne wyzwania jakie stawiają moi podopieczni powodują chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobywania wiedzy. U dzieci cenię ich spontaniczność i radość. Prywatnie mama dwójki dzieci.