Pszczółki

GRUPA PSZCZÓŁKI

Wychowawcą grupy Pszczółki jest Anna Latos. Przedszkolaki szybko zintegrowały się ze sobą. Większość dzieci uczęszcza do naszego przedszkola 3 rok. Dzieci lubią tańczyć, śpiewać, bawić się, a przy okazji poznawać otaczający świat. Rozwijają swoje zdolności  i zainteresowania. Pamiętają o kulturalnym zachowaniu się wobec rówieśników i dorosłych. Dbają o swoje bezpieczeństwo i zdrowie. Dzieci znają zasady zachowania się w grupie, przestrzegają zasad kodeksu grupowego, troskliwie opiekują się młodszymi kolegami, pomagają sobie wzajemnie, włączają do wspólnej zabawy. Są otwarte na nowych kolegów rozpoczynających przygodę z przedszkolakiem. Zapewniamy nowym dzieciom w przedszkolu właściwe warunki aklimatyzacji do niezwykle ważnego w życiu dzieci etapu jakim jest rozpoczęcie edukacji przedszkolnej. Niektóre są mało samodzielne, ale szybko się uczą.  Ogromnie lubią zabawy ruchowe na naszej sali gimnastycznej  i w ogródku przedszkolnym. Polubiły także zajęcia z języka angielskiego, ceramiki, kodowania, zajęcia kulinarne, wygibasy. Każdego dnia przebywają na świeżym powietrzu, spacerują po okolicy. Przedszkolaki troszczą się o przyrodę i środowisko. Uczestniczą w rozmaitych konkursach i przeglądach organizowanych przez placówki oświatowe. Chętnie przygotowują uroczystości dla rodziców i dziadków. Czas w przedszkolu mija na wspólnej zabawie, zajęciach edukacyjnych. Różnorodne zajęcia plastyczne, techniczne i dydaktyczne wspierają rozwój motoryki małej. Jesteśmy częstymi gośćmi tyskich bibliotek, ze skupieniem słuchamy czytanych nam bajek, rozwijamy koncentrację uwagi, zasób słownictwa oraz wdrażamy do szacunku dla słowa pisanego. Pszczółki bardzo lubią słuchać bajek czytanych przez nauczyciela, wydłuża się ich uwaga i koncentracja. Mają pokaźną biblioteczkę w sali.  Pszczółki uczą się okazywać emocje te pozytywne -  zachęcamy do radości z osiągniętych sukcesów, czasem to zjedzenie kilku łyżek zupy, a czasem radość z wygranego między przedszkolnego konkursu. Doskonalą swe kompetencje emocjonalno-społeczne realizując program „Sanford Harmony”. Nasz przyjaciel zielony ufoludek, jest świetnym kompanem dziecięcych zabaw. To też miejsce, gdzie uczymy się panować nad naszymi negatywnymi emocjami, nad krzykiem, wymuszaniem i łzami. Dzieci uczą się samodzielnego uspokajania się i mówienia o swoich potrzebach i oczekiwaniach w sposób zrozumiały i akceptowalny przez otoczenie. W pracę oddziału angażują się rodzice dzieci. Przedszkole współpracuje z lokalną społecznością.

mgr Anna Latos - nauczyciel, oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu na kierunku geografia oraz studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz oligofrenopedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wrodzona chęć zdobywania i parcia naprzód spowodowała  dla wielu zaskakującą, ale jakże satysfakcjonującą zmianę kwalifikacji. Ważny dla niej jest wszechstronny rozwój dziecka, ale ważniejsze jest skierowanie uwagi na indywidualne zainteresowania
i talenty wychowanków. Poza pracą - mama Tymcia i Larysy, pasjonatka dobrej muzyki i książki, zapalona narciarka kochająca sport oraz podróże motocyklowe
z mężem. Motto: "Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent…”  Maria Curie-Skłodowska
.