Minionki

GRUPA MINIONKI

rok szkolny 2018/2019

„Minionki” to grupa integracyjna, którą tworzą wyjątkowe 6 – latki. Liczebność grupy stwarza idealne warunki wychowawcze oraz dydaktyczne. Przedszkolaki darzą się wzajemną sympatią i akceptacją, rozwijają swoją samodzielność oraz indywidualność. Naszym celem jest zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój, dać poczucie komfortu i bezpieczeństwa, a także przekazać wiadomości oraz wyposażyć w umiejętności, które zapewnią naszym Przedszkolakom najlepszy start w szkole. Praca wychowawczo – dydaktyczna w tej grupie obejmuje realizację treści zawartych w Programie Wychowania Przedszkolnego Wydawnictwa Szkolnego PWN „Trampolina – zanim zostaniesz uczniem” A. Głuszniewskiej, D. Stryjewskiej. Rozwój dzieci wspomagany jest ciekawymi zajęciami, spacerami, a także zabawami ruchowymi.

 

 

mgr Edyta Łubińska

Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Pedagogika opiekuńczo – resocjalizacyjna, a także studiów podyplomowych: Edukacja zintegrowana w kl. 0 – 3, Oligofrenopedagogika, Edukacja i wspomaganie osób
z autyzmem, zespołem Aspergera. Zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej oraz Tyflopedagogika. Uwielbia pracę
z dziećmi i nie boi się nowych wyzwań. W życiu ceni sobie szczerość i otwartość ludzi. Prywatnie – pasjonatka podróży, dobrej lektury, muzyki i aktywnie spędzanego czasu wolnego. Życie jest cudem, a nauczyciel powinien być przygotowany do bycia medium dla tego cudu. Edward Blishen