Sówki

GRUPA SÓWKI

rok szkolny 2019/2020

Sówki” to najstarsza grupa w naszym przedszkolu zarówno wiekiem (6-latki) jak i stażem przedszkolaka.
Liczy 17 dzieci w tym 10 chłopców i 7 dziewczynek.

Sówki” chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe
i aktywne, zarówno  podczas zabaw,  jak i zajęć. Są już starszakami, więc systematycznie przygotowują się do roli uczniów. Uczą się przestrzegania zasad zgodnego życia, ze szczególnym naciskiem na swobodne i kulturalne komunikowanie się wzajemne. Starają się wspólnie rozwiązywać konflikty, umiejętnie radzić sobie w sytuacjach trudnych, dostrzegać różnice między dobrem a złem. W dalszym ciągu pracują nad samodzielnością ze szczególnym uwzględnieniem pracy własnej podczas zajęć dydaktycznych. Wkraczają coraz bardziej w świat cyfr i liter, a także poszerzają wiedzę przyrodniczą. Sprawnie posługują się kredką, pędzlem, nożyczkami. Wykonują prace przestrzenne zachowując ustaloną kolejność. Wraz z rodzicami biorą aktywny udział w projektach realizowanych w grupie i przedszkolu. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak
i na placu zabaw. Codziennie wychodzą na spacer w okolicy przedszkola.
Z chęcią uczą się nowych piosenek i rymowanek, eksperymentują rytmem, dźwiękiem, głosem rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną. W codziennych sytuacjach dzieci zachęcane są do wyrażania swoich myśli, potrzeb i stanów emocjonalnych. Inspirowane coraz bardziej wkraczają w świat literatury dziecięcej, co ważniejsze pracują nad odróżnianiem świata realnego od fikcyjnego i medialnego. Bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych organizowanych w czasie pobytu w przedszkolu.

Głównym celem pracy w grupie jest wspomaganie, ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym, przyrodniczym, z jednoczesnym przygotowaniem dzieci do podjęcia nauki w szkole.

 

mgr Anna Latos - nauczyciel, oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu na kierunku geografia oraz studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz oligofrenopedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wrodzona chęć zdobywania i parcia naprzód spowodowała  dla wielu zaskakującą, ale jakże satysfakcjonującą zmianę kwalifikacji. Ważny dla niej jest wszechstronny rozwój dziecka, ale ważniejsze jest skierowanie uwagi na indywidualne zainteresowania i talenty wychowanków. Poza pracą - mama Tymcia i Larysy, pasjonatka dobrej muzyki i książki, zapalona narciarka kochająca sport oraz podróże motocyklowe z mężem. Motto: "Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent…”  Maria Curie-Skłodowska.