Tygryski

TYGRYSKI

rok szkolny 2017/2018

Grupa "Tygryski" (5-6-latki) - grupa licząca 7 dzieci. Wspólnie bawimy się, uczymy i odkrywamy otaczający nas świat. Dużo czasu spędzamy na wspólnej zabawie, ale pamiętamy również o rozwijaniu innych umiejętności i zdolności. Przyswajamy nawyki kulturalnego i serdecznego zachowania się wobec kolegów, staramy się być dla siebie mili, szanujemy swoją pracę i pracę kolegów. Kochamy śpiewać i tańczyć, chętnie też malujemy, rysujemy i lepimy z plasteliny. Dużo radości sprawiają nam spacery i zabawy na placu przedszkolnym. Małymi kroczkami stajemy się aktywnymi odkrywcami świata. 

W naszej grupie odbywają się różne zajęcia dodatkowe, rozwijające umiejętności i zainteresowania dzieci: język angielski i język niemiecki, rytmika, AIKIDO, wygibasy-gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia przyrodnicze, Klub gier planszowych.

mgr Edyta Łubińska – wychowawca grupy "Tygryski", oligofrenopedagog, tyflopedagog

Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Pedagogika opiekuńczo – resocjalizacyjna, a także studiów podyplomowych: Edukacja zintegrowana w kl. 0 – 3, Oligofrenopedagogika, Zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej oraz Tyflopedagogika. Uwielbia pracę z dziećmi i nie boi się nowych wyzwań. W życiu ceni sobie szczerość i otwartość ludzi. Prywatnie – pasjonatka podróży, dobrej lektury, muzyki i aktywnie spędzanego czasu wolnego. Życie jest cudem, a nauczyciel powinien być przygotowany do bycia medium dla tego cudu. Edward Blishen