Tygryski

GRUPA TYGRYSKI

rok szkolny 2019/2020

Grupa Tygryski to 4-latki oraz 5-latki. Liczy 11 dzieci w tym 8 chłopców i 3 dziewczynki.

Większość grupy to dzieci, które uczęszczają do przedszkola kolejny rok. Dzieci w grupie znają się bardzo dobrze i są dość mocno związane emocjonalnie, ponieważ przebywają w swoim towarzystwie kolejny rok. Jednocześnie bardzo ciepło i serdecznie przyjmują swoich nowych kolegów i koleżanki. Dzieci szczególnie lubią wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej, na podwórku. Starają się być dla siebie miłe, są wdrażane do szanowania swojej pracy i pracy kolegów oraz uczą się samodzielności jak również współdziałania, dokonywania wyborów i dostrzegania możliwości pójścia na kompromis, starają się przestrzegać opracowanego kodeksu zachowania. W grupie kładziemy nacisk na przestrzeganie przedszkolnych zasad współżycia w grupie rówieśniczej. Przyswajamy nawyki kulturalnego
i serdecznego zachowania się wobec kolegów. Uczymy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. Najważniejsze, by każdy dzień sprawiał dzieciom radość,
a na ich twarzach był zawsze widoczny uśmiech. Podstawę działalności dzieci stanowi zabawa, dzięki której zdobywają doświadczenia, wiadomości, umiejętności, sprawności. Z chęcią uczą się nowych piosenek i rymowanek, eksperymentują rytmem, dźwiękiem, głosem rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi i spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy.  Każdego dnia przebywają na świeżym powietrzu, spacerują po okolicy. Przedszkolaki troszczą się o przyrodę i środowisko. 

 

 

 

Agnieszka Żmija
Nauczyciel pedagogiki o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat trzech. Od kiedy pamiętam, zawsze chciałam pracować z dziećmi. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego do każdego z nich podchodzę indywidualnie. Priorytetem dla mnie jest wszechstronne poznanie dziecka, zaspokojenie jego potrzeb oraz stworzenie warunków zapewniających mu poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania. Praca w przedszkolu sprawia mi wiele radości oraz satysfakcji. Każdego dnia staram się, aby atmosfera w naszej grupie była przyjemna, radosna oraz pełna ciepła i szacunku. Zależy mi na tym, aby „nasze” maluchy chętnie przychodziły do przedszkola oraz wracały z niego z uśmiechem na twarzy. Motto: „Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze. Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje! Janusz Korczak