Przedszkole niepubliczne Otwarte Okno Tychy

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

 

 

Niepubliczne Przedszkole „Otwarte okno” z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach przeznaczone jest dla:

  1. dzieci pełnosprawnych w wieku od 2,5 do 6 lat,
  2. dzieci w wieku od 2,5 do 10 lat z niepełnosprawnością
  3. dzieci przewlekle chorych
  4. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem lub zespołem Aspergera,
  5. dzieci, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania do momentu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  6. dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, niedowidzących,
  7. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją