Przedszkole niepubliczne Otwarte Okno Tychy

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

OPŁATY:

1. Wpisowe jednorazowe, bezzwrotne dla każdego:
od 01.09.2022r. - 300 zł;
2. Opłata stała, czesne co miesięczne:
od 01.09.2022r. - 400 zł*;

DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO OTRZYMANYMI ZE WZGLĘDU NA AUTYZM LUB NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPRZĘŻONĄ ZWOLNIONE SĄ Z OPŁATY CZESNEGO!

STAWKA ZA WYŻYWIENIE:

3. Stawka wyżywienia dziennego: 
od 01.09.2022r. - 12 zł;

Płatności prosimy regulować gotówką lub na podany niżej na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 77 1050 1399 1000 0090 3094 1877


* opłata stała, niezależna od ilości godzin przebywania dziecka w przedszkolu