Przedszkole niepubliczne Otwarte Okno Tychy

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

OPŁATY:

1. Wpisowe jednorazowe, bezzwrotne dla każdego:
od 01.09.2024r. - 400 zł;
2. Opłata stała, czesne co miesięczne:
od 01.09.2024r. - 450 zł*;

Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanymi ze względu na autyzm, Zespól Aspergera lub na niepełnosprawność sprzężoną zwolnione z opłaty czesnego.

STAWKA ZA WYŻYWIENIE:

3. Stawka wyżywienia dziennego: 12 zł
 

Uwaga! Zmiana stawki za wyżywienie od 01.04.2024r. - 13 zł

Płatności prosimy regulować gotówką lub na podany niżej na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 77 1050 1399 1000 0090 3094 1877


* opłata stała, niezależna od ilości godzin przebywania dziecka w przedszkolu