Przedszkole niepubliczne Otwarte Okno Tychy

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

SPOSOBY STYMULOWANIA ROZWOJU MOWY DZIECKA

1. Wspólna „gimnastyka” buzi i języka.

Wykonujemy z dzieckiem ćwiczenia w formie wspólnej zabawy przed lustrem, np.:

  • zaciskanie i rozluźnianie warg
  • naprzemienne układanie warg w dzióbek (z jednoczesnym mówieniem uuuu) i uśmiech (z jednoczesnym mówieniem iiiii)
  • nadymanie warg w balonik
  • oblizywanie językiem zębów i podniebienia przy możliwie jak najszerzej otwartych ustach
  • całuski
  • naśladowanie językiem odgłosu kopyt konia – „kląskanie”

Warto pamiętać także o ćwiczeniach oddechowych, np. dmuchanie baniek, wiatraczka itp. Pamiętamy o wdechu nosem i spokojnym wydechu ustami.

 2. Naśladowanie odgłosów otoczenia.

Naśladowanie odgłosów jest bardzo ważnym etapem w rozwoju mowy! Możemy wspólnie z dzieckiem naśladować zwierzęta, wiatr, deszcz, pojazdy, sprzęty domowe itp.

3. Jeśli dziecko nie potrafi poprawnie nazwać jakiegoś przedmiotu/czynności/zjawiska, wypo­wiadamy głośno i wyraźnie jego nazwę.

Oprócz tego, uczymy się wspólnie nazw przedmiotów z najbliższego otoczenia.

4. Patrzymy na dziecko, gdy z nim rozmawiamy. W ten sposób uczymy koncentrowania wzroku na rozmówcy.

5. Mówimy do dziecka podczas wykonywania wspólnych czynności.

Nazywamy przedmioty, czynności i emocje. Staramy się mówić powoli, modulować głos i używać prostych słów.

6. Wspólnie oglądamy obrazki.

Opowiadamy dziecku, co się na nich znajduje. Prowokujemy dziecko do mówienia poprzez proste pytania: Gdzie jest kotek? Kto to? Jaki ma kolor? Jest smutny czy wesoły? Mały czy duży? Itp.

7. Nazywamy emocje.

np. Mama jest wesoła. Śmieje się.

8. Wzmacniamy osiągnięcia dziecka poprzez pochwałę oraz powtórzenie wypowiedzianego przez nie słowa.

9. Czytamy dziecku.

10. Dbamy o poprawność wypowiedzi. Dziecko naśladuje właśnie nas - dorosłych!

11. Uczymy dziecko piosenek, wierszyków i wyliczanek.

12. W czasie zabawy wcielamy się w różne role.

Np. podczas zabawy w sklep, fryzjera, lekarza itp..

13. Kontrolujemy, czy dziecko rozumie nasze polecenia.

14. Nie wyręczamy dziecka w mówieniu. Nie przerywamy mu.

15. Nie śmiejemy się z wypowiedzi dziecka, nie krzyczymy, nie poprawiamy uporczywie.

16. Ważne, aby dziecko miało kontakt z innymi dziećmi i dorosłymi – to wzmocni w nim po­trzebę komunikowania się.

17. Dbamy o rozwój fizyczny dziecka.

18. Jedzenie jest pierwszym, naturalnym i najlepszym sposobem usprawniania narządów mowy.

Dbaj o to, by dziecko samodzielnie odgryzało - nie kroimy jedzenia na małe kawałki. Zadbaj­my o żucie – podawajmy dziecku chleb ze skórką, orzechy i inne twarde pokarmy. Nie roz­drabniajmy owoców, nie miksujmy zup. Wszystko to powoduje wzmocnienie mięśni potrzeb­nych do mówienia. Zbyt późne wprowadzenie twardych pokarmów może doprowadzić do opóźnienia rozwoju mowy oraz nadwrażliwości w obrębie jamy ustnej.

19. Wyeliminujmy ssanie!

Zadbajmy, by dziecko piło w taki sposób jak dorośli. Na początek dobry będzie lekki, plasti­kowy kubek. Wyeliminujmy smoczek uspokajacz i butelkę ze smoczkiem, ale także kubek niekapek i butelkę z dzióbkiem, ponieważ one także stanowią źródło ssania. Ssanie u dzieci powyżej 1 roku życia może spowodować zablokowanie rozwoju mowy, deformację zgryzu i utrwalenie niewłaściwego sposobu połykania.

20. Uczmy dbałości o higienę jamy ustnej.

Zęby stanowią ważny element w procesie rozwoju mowy. Nauczmy dziecko dbałości o higie­nę zębów, by zachować je w odpowiedniej kondycji. Pamiętajmy, że zęby mleczne też należy leczyć stomatologicznie, jeśli jest taka potrzeba. W razie potrzeby skorzystajmy z konsultacji ortodontycznej.

21. Ograniczmy dziecku dostęp do „wysokich technologii”.

Z pewnością o wiele bardziej korzystny dla rozwoju jest wspólny spacer, niż korzystanie przez dziecko z tabletu, komputera, telefonu. Naukowcy udowodnili, że korzystanie z „wyso­kich technologii” przez małe dzieci, ogranicza ich przyszłe zdolności językowe. Lepszą za­bawką będą klocki…

opracowała: mgr Anna Jedzok - neurologopeda