Przedszkole niepubliczne Otwarte Okno Tychy

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

mgr Barbara Drabik - dyrektor przedszkola, nauczyciel, oligofrenopedagog, wychowawca grupy Kotki
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Pedagogiki
i Psychologii w Katowicach na kierunku Zintegrowana edukacja  wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Terapi pedagogicznej
i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oligofrenopedagogiki, Edukacji i wspomagania osób
z autyzmem, zespołem Aspergera oraz zarządzania oświatą. Certyfikowany terapeuta metody Warnkego. Interesuje się stymulacją wszechstronnego rozwoju dziecka, arteterapią oraz bajkoterapią. W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Stawia na rozwój kreatywności i samodzielności oraz otwartość. Dziecko powinno poznawać świat wszystkimi zmysłami, należy zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozwoju i wspierać w każdym działaniu. Poza pracą uwielbia piec ciasta i ciasteczka, mól książkowy, lubi sport i dobrą muzykę. Życiowe motto: „Największe szczęście to uszczęśliwiać innych” T.Fontane.

mgr Anna Latos - nauczyciel, oligofrenopedagog, wychowawca grupy Pszczółki
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Nauk
o Ziemi w Sosnowcu na kierunku geografia oraz studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej oraz oligofrenopedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wrodzona chęć zdobywania i parcia naprzód spowodowała  dla wielu zaskakującą, ale jakże satysfakcjonującą  zmianę kwalifikacji. Ważny dla niej jest wszechstronny rozwój dziecka, ale ważniejsze jest skierowanie uwagi na indywidualne zainteresowania i talenty wychowanków.  Poza pracą- mama Tymcia i Larysy, pasjonatka dobrej muzyki i książki, zapalona narciarka kochająca sport oraz podróże motocyklowe z mężem. Motto: "Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent…”  Maria Curie-Skłodowska.

lic. Anna Witek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny,
rewalidant

Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności-pedagogika społeczna, Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika, Edukację elementarną–wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Terapię pedagogiczną z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej i arteterapią oraz Wspomaganie rozwoju
i edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z elementami SI. Na bieżąco rozwija swój warsztat pracy poprzez udział w kursach i szkoleniach, m.in. Język migowy
i surdopsychologia, Ruch Rozwijający W.Sherborne, Sala Doświadczania Świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów, Terapia ręki w oparciu o polisensorykę metody Marii Montessori, Metoda Klanzy w pracy z grupą, Makaton – Program Rozwoju Komunikacji, Kinezjologia Edukacyjna P. i G. Dennison, Elementy Integracji Sensorycznej – zabawy stymulujące zmysły dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Kinesiotaping w terapii ręki oraz wiele innych. Obecnie realizuje studia magisterskie na kierunku Diagnoza i terapia pedagogiczna.

mgr Szymon Jaszczyk - katecheta,
oligofrenopedagog

Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie studiuje w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach w celu udoskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Posiada doświadczenie w pracy
z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi zajecia w klasach od zerówki do gimnazjum. W swojej misji katechety kładzie szczególny nacisk na naukę o Bożym Miłosierdziu. Prywatnie interesuje się sportem i polityką.

mgr Justyna Skiba – nauczyciel muzyki, muzykoterapeuta, oligofrenopedagog
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna
i Oligofrenopedagogika oraz Pedagogika Rewalidacyjna. Ukończyła również studia podyplomowe: Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci, Muzyka
i plastyka w szkole, Logopedia. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach m.in. Nauczanie niemowląt i małych dzieci wg koncepcji E. E. Gordona, Logorytmika, Choreoterapia, EEG-Biofeedback, Sensoplastyka. Uwielbia muzykę, taniec, śpiew i pragnie zarażać swoją pasją najmłodszych, zgodnie z myślą iż „muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu, można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak, jak muzyka."

mgr Irena Witkowska–Terapeuta Zajęciowy, Terapeuta Pedagogiczny, Oligofrenopedagog.
Ukończyła studia magisterskie na WSP TWP w Katowicach na kierunku: Terapia Pedagogiczna, oraz studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną–Oligofrenopedagogika. Obecnie wybiera się na Studia Podyplomowe na kierunek : Pedagogika Specjalna-Edukacja i wspomaganie osób
z autyzmem, zespołem Aspergera. Ukończyła różne kursy min. Animator Zabaw Dziecięcych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi. Wolny czas spędza z najbliższymi, jeździ na wycieczki górskie. Lubi taniec i muzykę oraz interesuje się siatkówką. Motto : „Miej serce i patrzaj w serce”.

Katarzyna Lebuda-nauczyciel, wychowawca grupy Kangurki
Studentka Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku Pedagogika, w specjalności: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
U dzieci najbardziej cenię ich szczerość, otwartość
i niekończącą się energię do życia, a praca z nimi daje mi niezwykle dużo radości oraz motywację do dalszego poszerzania swoich kwalifikacji. W wolnym czasie uwielbiam spędzać czas z rodziną lub znajomymi, poczytać dobrą książkę lub wybrać się na przejażdżkę rowerem.
mgr Joanna Kawala - wychowawca świetlicy
Absolwentka Akademii im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku na kierunku profilaktyka społeczna
z resocjalizacją. W późniejszym czasie studentka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu na kierunku prawo. Obecnie studentka kierunku oligofrenopedagogika. Od zawsze chciałam mieć możliwość pracy opierającej się na kontakcie, dialogu, relacji z drugim człowiekiem (zarówno
z dzieckiem jak i dorosłym). W czasie studiów zdecydowałam się na szereg praktyk oraz udział w wolontariacie. Prywatnie: zwierzolub, mól książkowy, miłośnik wszystkiego co lata. Motto: "Jeśli idziesz w górę, to się wszystkim kłaniaj. Możliwe, że będziesz wracał tą samą drogą."

lic. Sylwia Juszczak - rewalidant, oligofrenopedagog
Absolwentka socjologii i podyplomowych studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz oligofrenopedagogiki. Obecnie studiuje w Instytucie Studiów Podyplomowych na kierunku Pedagogika specjalna - Edukacja terapia
i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Praca z dziećmi i młodzieżą daje jej ogromną satysfakcję, pozwala wykorzystać doświadczenie, które zdobyła jako kurator społeczny i wychowawca. Prywatnie uwielbia podróżować, intetesuje się fotografią i aranżacją wnętrz

mgr Wioleta Pojałowska - Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta SI
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach na kierunku fizjoterapia. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji
osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika.
Uczestniczyła w kilku szkoleniach między innymi z zakresu diagnozy i terapii dzieci
z dysfunkcjami OUN oraz fizjoterapii dziecka ryzyka. Pracuje również w Fundacji "Centrum Terapii i Rozwoju Skarb"
w Mikołowie. Swoje zainteresowania i dalsze kierunki kształcenia ukierunkowuje na pracę z dziećmi. Otwarta, swoją radość i energię przekazuje swoim podopiecznym.

mgr Monika Kazanecka - psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności społecznych
Absolwentka psychologii i podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Uniwersytecie Śląskim. Słuchaczka 4-letniego kursu Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie problemów emocjonalno-społecznych, zaburzeń nastroju, niskiego poczucia własnej wartości, znajdujących się w kryzysach życiowych i rozwojowych. Zajmuje się pracą i wspieraniem rodzin mających trudności w wychowywaniu dziecka oraz diagnozą, terapią i poradnictwem w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. Doskonali warsztat pracy poprzez udział w seminariach dotyczących terapii dzieci doświadczających traumy seksualnej, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń odżywiania, pracy z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera, zaburzeń lękowych, czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w placówce opiekuńczo-wychowawczej, poradni psychologiczno-pedagogicznej jak również staże m.in. w poradni zdrowia psychicznego oraz  oddziale stacjonarnym kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży.
mgr Magdalena Mendyk - instruktor gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagog
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Jej specjalizacją jest gimnastyka korekcyjna oraz trening zdrowotny i funkcjonalny. Uwielbia sport, szczególnie fitness, jogging, jazda na rowerze. Posiada uprawnienia instruktora fitness, pływania, aqua fitness oraz trenera personalnego. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną przyjemność . Lubi prowadzić zajęcia ruchowe przy muzyce, uczyć pływania dzieci w każdym wieku. Obecnie prowadzi gimnastykę korekcyjną. Planuje poszerzać swoją wiedzę i kontynuować edukację na studiach podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki. Poza sportem, w wolnej chwili eksperymentuje w kuchni oraz zajmuje się stylizacją paznokci. Motto: „Bez znajomości siły słów niemożliwa jest znajomość człowieka”. Konfucjusz

mgr Patrycja Brzezina - nauczyciel, oligofrenopedagog, wychowawca grupy Elfy
Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na kierunku Pedagogika,
w specjalności: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna
i Przedszkolna. Ukończyła również studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, w specjalności: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna i oligofrenopedagogika. Uwielbia szczerość i ciekawość dzieci, ale najbardziej ceni sobie ich uśmiech na twarzy. Praca z dziećmi daje jej ogromną radość i satysfakcję. Przyjaźnie nastawiona do ludzi, cierpliwa i pogodna.
W czasie wolnym lubi jeździć na rowerze, pływać oraz grać na gitarze. W życiu prywatnym kieruje się mottem: „ Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj"

mgr Żaneta Pukas-nauczyciel, oligofrenopedagog, wychowawca grupy Biedronki
Absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych
w Mysłowicach na kierunku: pedagogika, ze specjalnością: pedagogika przedszkolna. Ukończyła również studia drugiego stopnia ze specjalnością: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne i edukacja
i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktualnie chce poszerzać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe korzystając ze szkoleń dla nauczycieli. Doświadczenie w pracy z dziećmi nabywała jako pomoc nauczyciela. Uważa, że „dziecko jest jak roślina, gdy zadbasz
o ziarno, ujrzysz piękny kwiat.” Poza pracą uwielbia gotować, słuchać dobrej muzyki
i podróżować.

lic. Katarzyna Kopeć - rewalidant, arteterapeuta, istruktor ZUMBY
Ukończyła studia licencjackie na kierunku Oligofrenopedagogika z arteterapią na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie studiuje Pedagogikę osób niepełnosprawnych  – Surdopedagogika i edukacja plastyczna, a także rozpoczęła studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna. Jej największą pasją jest taniec, terapia poprzez taniec, a także język migowy. Jest instruktorką tańca nowoczesnego,
a także instruktorką fitnessu. Ciągle pogłębia swój warsztat taneczny, a także plastyczny. Ukończyła wiele kursów i szkoleń: Terapii ręki I i II stopień, Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, Psychoterapia tańcem i ruchem, Zumba Fitness, Instruktor Fitness, Zumba Kids, Animator Zabaw Dziecięcych/ Czasu Wolnego, Diagnoza: Karty Rozwoju Psychoruchowego – KORP, Język migowy stopień 1 (w trakcie 2 stopnia) i wiele innych. Jej największym marzeniem jest zostanie tłumaczem języka migowego. Prywatnie - siostra niepełnosprawnego brata. W swoich zajęciach tanecznych głównie kieruje się improwizacją i swobodą w ruchu. Taniec jest niezwykłą dziedziną sztuki, która wyzwala w człowieku wiele ukrytych emocji. Taniec to nie tylko kroki, których należy wyuczyć się i zapamiętać – poprzez improwizację, dziecko ma możliwość odreagowanie negatywnych napięć, a także zaspokaja swoje potrzeby ruchowe. W życiu kieruje się regułą ,,W tańcu możesz sobie pozwolić na luksus bycia sobą” – Paulo Coelho.

mgr Nikola Mazur – fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej
Absolwentka studiów magisterskich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej. Posiada doświadczenie w pracy
z dziećmi z wadami postawy oraz prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej również w wodzie. Ukończyła podstawowy kurs nauki pływania wg koncepcji Hallwick. Praca z dziećmi przynosi jej wiele satysfakcji dlatego pragnie poszerzać swoją wiedzę i kształcić się w kierunku fizjoterapii pediatrycznej. W życiu prywatnym pasjonuje się sportem, na co dzień treningami siłowymi natomiast w sezonie zimowym aktywna snowboardzistka, a latem miłośniczka rollerbladingu.

mgr Katarzyna Witek - oligofrenopedagog, rewalidant
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Skończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą (tytuł licencjata) i pedagogikę resocjalizacyjną z profilaktyką społeczną (tytuł magistra). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki
w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Zdobyła je m. in. dzięki pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W wolnych chwilach lubi długie spacery, koncerty oraz spotkania z przyjaciółmi. Interesuje się pisaniem prozy i ciekawostkami z dziedziny astronomii. Ulubione sentencje:
„Z kamieni rzucanych Ci po drodze pod nogi, zbuduj schody, które poprowadzą Cię jeszcze wyżej" oraz „Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić".
mgr Katarzyna Gonera - logopeda, oligofrenopedagog
Absolwentka studiów I stopnia na kierunku logopedia współprowadzonych przez Katedrę Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka studiów II stopnia na kierunku logopedia prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz Edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna. Posiada certyfikat terapeuty ręki. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w przedszkolach integracyjnych, żłobku, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni logopedycznej szpitala wojewódzkiego. Nieustannie doskonali swój warsztat pracy, biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach.

mgr Izabela Fuchs - Żmija - psycholog, trener umiejętności społecznych, oligofrenopedagog

Absolwentka kierunku Psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Certyfikowana trenerka umiejętności społecznych dzieci i młodzieży (TUS). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki. Posiada wiedzę oraz kwalifikacje do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Brała udział w szkoleniach dotyczących AAC (komunikacji alternatywnej). Stale pogłębia swoją wiedzę, biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach. Prywatnie interesuje się rysunkiem, grami komputerowymi oraz literaturą fantastyczną, w szczególności twórczością Terry'ego Pratchetta.
mgr Filip Jarosz -  instruktor gimnastyki korekcyjnej 
Ukończył studia I stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim uzyskując tytuł licencjata ze specjalizacją gimnastyka korekcyjna, uzyskałem kwalifikacje trenera personalnego oraz instruktora sportu. Ukończył studia II stopnia na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego oraz tytuł trenera piłki ręcznej. Całe życie związane jest ze sportem, głownie z piłką ręczną, nieprzerwanie jestem czynnym zawodnikiem. Obecnie reprezentuje klub „Viret CMC Zawiercie”.
mgr Izabela Rajwa - rewalidant, terapeuta pedagogiczny
Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach na kierunku oligofrenopedagogika z informatyką w kształceniu specjalnym. Terapeuta EEG-Biofeedback oraz terapeuta ręki I i II stopnia. Specjalista terapii zajęciowej. Ukończyła studia magisterskie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy terapeuty i nauczyciela uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, dotyczących m.in. komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Jej największą pasją są wysokogórskie wędrówki, ponieważ... "zdobyć szczyt, to znaczy dotknąć chmur nie odrywając się od ziemi..." A największym szczęściem w życiu jest dla niej rodzina- tu zaczyna się życie, w miłość nigdy nie kończy.
lic. Karolina Ejdys-nauczyciel, rewalidant
Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim.
W dzieciach ceni sobie ich pozytywną energie, nieustająca ciekawość świata oraz zaskakująca pomysłowość. Dzieci są wielkimi indywidualnościami, dzięki czemu praca z nimi nigdy nie stanie się nudna i monotonna, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Prywatnie miłośniczka książek Nicholasa Sparksa, kuchni włoskiej oraz fanka piłki nożnej, reprezentacji Polski. Ulubionym miejscem do wyciszenia się i naładowania baterii jest dla niej szlak górski, zaś energie i pozytywne myślenie daje jej taniec i jazda na rolkach. Motto: „Odważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że istnieją rzeczy ważniejsze niż strach.”

lic. Agnieszka Żmija- nauczyciel
Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
w Katowicach na kierunku pedagogikao specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna,
wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat trzech. Obecnie studiuje drugi stopień na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Katowicach
o specjalności pedagogika przedszkolna oraz wczesnoszkolna oraz podjęła studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej na Instytucie Studiów Podyplomowych. Od kiedy pamięta, zawsze chciała pracować z dziećmi. Uważa, że każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego do każdego z nich podchodzi indywidualnie. Priorytetem jest wszechstronne poznanie dziecka, zaspokojenie jego potrzeb oraz stworzenie warunków zapewniających mu poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania. Praca w przedszkolu sprawia jej wiele radości oraz satysfakcji. Każdego dnia stara się, aby atmosfera w grupie była przyjemna, radosna oraz pełna ciepła i szacunku. Zależy jej na tym, aby „nasze" maluchy chętnie przychodziły do przedszkola oraz wracały z niego z uśmiechem na twarzy. Motto: „Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze. Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje!" Janusz Korczak

Paulina Kondziela - pomoc nauczyciela
Absolwentka Szkoły Policealnej na kierunku: asystent nauczyciela przedszkola. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania. W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka  „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż.”  Poza pracą  chętnie spędzać czas w gronie najbliższych. Uwielbia piec ciasta
i eksperymentować w kuchni, zapalona podróżniczka, kochająca dalekie wycieczki.

mgr Konstancja Lubowiecka - logopeda, neurologopeda
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku filologia polska. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim oraz wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach. Doświadczenie zdobywała pracując m.in. w przedszkolach (również specjalnych) oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pracowała m.in. z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, autyzmem, zespołem Downa. Interesuje się wczesną interwencją logopedyczną oraz tematyką żywienia małych dzieci. Poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach. Prywatnie lubi wędrówki po górach oraz pokazywać świat swoim dzieciom.