Przedszkole niepubliczne Otwarte Okno Tychy

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

mgr Barbara Drabik - dyrektor przedszkola, nauczyciel - wychowawca grupy "Myszki", oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Pedagogiki
i Psychologii w Katowicach na kierunku Zintegrowana edukacja  wczesnoszkolna  i wychowanie przedszkolne. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Terapi pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oligofrenopedagogiki oraz Edukacji i wspomagania osób z autyzmem, zespołem Aspergera. Certyfikowany terapeuta metody Warnkego. Interesuje się stymulacją wszechstronnego rozwoju dziecka, arteterapią oraz bajkoterapią. W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Stawia na rozwój kreatywności i samodzielności oraz otwartość. Dziecko powinno poznawać świat wszystkimi zmysłami, należy zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozwoju i wspierać  w każdym działaniu. Poza pracą uwielbia piec ciasta i ciasteczka, mól książkowy, lubi sport i dobrą muzykę. Życiowe motto: „Największe szczęście to uszczęśliwiać innych” T.Fontane.

mgr Edyta Łubińska – wychowawca grupy "Minionki", oligofrenopedagog, tyflopedagog

Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Pedagogika opiekuńczo – resocjalizacyjna, a także studiów podyplomowych: Edukacja zintegrowana w kl. 0 – 3, Oligofrenopedagogika, Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera. Zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej oraz Tyflopedagogika. Uwielbia pracę
z dziećmi i nie boi się nowych wyzwań. W życiu ceni sobie szczerość i otwartość ludzi. Prywatnie – pasjonatka podróży, dobrej lektury, muzyki i aktywnie spędzanego czasu wolnego. Życie jest cudem, a nauczyciel powinien być przygotowany do bycia medium dla tego cudu. Edward Blishen

lic. Katarzyna Ponicka - nauczyciel-wychowawca grupy "Tygryski"

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Absolwentka na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na WSB w Chorzowie. Interesuje się rozwojem psychomotorycznym dzieci, kształtowaniem dobrych nawyków żywieniowych oraz muzykoterapią. Prywatnie uwielbia fotografię, tworzyć grafikę trójwymiarową, gotować, grać na gitarze, a wieczorami czytać kryminały lub słuchać dobrej muzyki. Motto: „Większość życiowych problemów rozwiązuje się jak algebraiczne równania: sprowadzaniem do najprostszej postaci”. Lew Tołstoj

mgr Magdalena Szczotka - instruktor gimnastyki korekcyjnej

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Jej specjalizacją jest gimnastyka korekcyjna oraz trening zdrowotny i funkcjonalny. Uwielbia sport, szczególnie fitness, jogging, jazda na rowerze. Posiada uprawnienia instruktora fitness, pływania, aqua fitness oraz trenera personalnego. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną przyjemność . Lubi prowadzić zajęcia ruchowe przy muzyce, uczyć pływania dzieci w każdym wieku. Obecnie prowadzi gimnastykę korekcyjną. Planuje poszerzać swoją wiedzę i kontynuować edukację na studiach podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki. Poza sportem, w wolnej chwili eksperymentuje w kuchni oraz zajmuje się stylizacją paznokci. Motto: „Bez znajomości siły słów niemożliwa jest znajomość człowieka”. Konfucjusz

mgr Hanna Strzoda - psycholog, rewalidant, oligofrenopedagog

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Interesuje się terapią poznawczo-behawioralną i terapią systemową. W pracy z dziećmi ceni sobie możliwość rozwoju i odkrywania coraz to nowszych form pracy. W wolnym czasie lubi rysować i wykonywać prace techniką DIY. Motto: „Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki.” P.M. Zulehner oraz „Ludzi można spostrzec zamykając oczy.” J. P. II

mgr Monika Kazanecka - psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii i podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Uniwersytecie Śląskim. Słuchaczka 4-letniego kursu Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie problemów emocjonalno-społecznych, zaburzeń nastroju, niskiego poczucia własnej wartości, znajdujących się w kryzysach życiowych i rozwojowych. Zajmuje się pracą i wspieraniem rodzin mających trudności w wychowywaniu dziecka oraz diagnozą, terapią i poradnictwem w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. Doskonali warsztat pracy poprzez udział w seminariach dotyczących terapii dzieci doświadczających traumy seksualnej, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń odżywiania, pracy z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera, zaburzeń lękowych, czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w placówce opiekuńczo-wychowawczej, poradni psychologiczno-pedagogicznej jak również staże m.in. w poradni zdrowia psychicznego oraz  oddziale stacjonarnym kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży.

mgr Szymon Jaszczyk - katecheta

Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie studiuje w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach w celu udoskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi zajecia w klasach od zerówki do gimnazjum. W swojej misji katechety kładzie szczególny nacisk na naukę o Bożym Miłosierdziu. Prywatnie interesuje się sportem i polityką.

mgr Justyna Skiba – nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna                                     i Oligofrenopedagogika oraz Pedagogika Rewalidacyjna. Ukończyła również studia podyplomowe: Rytmika i taniec           w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci. Obecnie studentka logopedii. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Uwielbia muzykę, taniec, śpiew i pragnie zarażać swoją pasją najmłodszych, zgodnie z myślą iż „muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu, można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak, jak muzyka."

mgr Ewa Puszcz-nauczyciel sensoplastyki, rewalidant

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika specjalna oraz pedagogika rewalidacyjna. Swoje zamiłowanie do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną kontynuuje od wielu lat. Skutecznie rozwija swój warsztat o nowe doświadczenia praktyczne oraz szkolenia doskonalące z zakresu: Arteterapii, Pedagogiki zabawy, Kinezjologii Edukacyjnej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wolny czas spędza z najbliższymi, jeździ na rowerze, podróżuje. Motto: „Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze". B. Cage

mgr Dorota Gajewska – nauczyciel plastyki, ceramiki, arteterapeuta

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego, wiedzy
o kulturze oraz przedmiotów artystycznych, projektant graficzny i arteterapeuta, egzaminator OKE. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studia licencjackie na Wydziale Projektowym ASP w Katowicach oraz studia podyplomowe
w zakresie grafiki warsztatowej (ASP we Wrocławiu), wiedzy o kulturze (UJ w Krakowie), pedagogiki sztuki (GWS Millenium w Gnieźnie) oraz arteterapii (AHE w Łodzi). Z pasją stale doskonali się w dziedzinach, które ją interesują, tj.: sztuki wizualne i arteterapia. Gdy nie pracuje, prawdopodobnie poznaje coś nowego lub sama coś tworzy, bardzo lubi też być w podróży. W życiu bliska jest jej myśl E. Tolle: Nawet jeśli popełnisz błąd, czegoś przynajmniej się nauczysz, czyli w sumie nie będzie to taka znowu pomyłka.

mgr Patrycja Brzezina-nauczyciel, wychowawca grupy "Elfy", oligofrenopedagog

Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na kierunku Pedagogika, w specjalności: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Ukończyła również studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, w specjalności: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna i oligofrenopedagogika. Uwielbia szczerość i ciekawość dzieci, ale najbardziej ceni sobie ich uśmiech na twarzy. Praca z dziećmi daje jej ogromną radość i satysfakcję. Przyjaźnie nastawiona do ludzi, cierpliwa i pogodna. W czasie wolnym lubi jeździć na rowerze, pływać oraz grać na gitarze. W życiu prywatnym kieruje się mottem: „ Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj"

lic. Żaneta Kisiel-nauczyciel, wychowawca grupy "Smerfy"

Absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach. Ukończyła studia licencjackie na kierunku: pedagogika, ze specjalnością: pedagogika przedszkolna. Aktualnie chce poszerzać swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze rozpoczynając studia magisterskie. Doświadczenie w pracy z dziećmi nabywała jako pomoc nauczyciela. Uważa, że „dziecko jest jak roślina, gdy zadbasz o ziarno, ujrzysz piękny kwiat.” Poza pracą uwielbia gotować, słuchać dobrej muzyki i podróżować.

mgr Wioleta Jakubowska-Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta SI

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapia. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób                   z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika. Uczestniczyła w kilku szkoleniach między innymi z zakresu diagnozy i terapii dzieci z dysfunkcjami OUN oraz fizjoterapii dziecka ryzyka. Pracuje również w Fundacji "Centrum Terapii     i Rozwoju Skarb" w Mikołowie. Swoje zainteresowania i dalsze kierunki kształcenia ukierunkowuje na pracę z dziećmi. Otwarta, swoją radość i energię przekazuje swoim podopiecznym.

mgr Maria Szmajdzińska - nauczyciel, rewalidant

Absolwentka Oligofrenopedagogiki z informatyka Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku edukacja wczesnoszkolna. Ukończyła warsztaty pedagogiki zabawy, I stopień AAC jak również inne formy kształcenia nauczycieli. Wolny czas poświęca samokształceniu oraz podróżom, głównie w góry. Przez lata brała czynny udział w organizacji rożnego typu festiwali muzycznych m.in. Festiwal Sztuk Różnych "Bieszczadzkie Anioły" oraz Międzynarodowy Festiwal "Kropka" w Głuchołazach. Do głównych zainteresowań należy praca z dziećmi daje jej to ogromną satysfakcję, dzięki temu w pracy czuje się spełniona i stara się w pełni wykorzystać zdobyta wiedzę oraz wciąż podnosić swoje kwalifikacje.

lic. Izabela Rajwa-oligofrenopedagog, rewalidant

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach na kierunku oligofrenopedagogika z informatyką w kształceniu specjalnym. Terapeuta zajęciowy oraz terapeuta EEG- Biofeedback. Obecnie kontynuuje studia magisterskie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy terapeuty i nauczyciela uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Jej największą pasją są wysokogórskie wędrówki, ponieważ jak mawia "zdobyć szczyt, to znaczy dotknąć chmur nie odrywając się od ziemi..." W wolnym czasie spędza czas z najbliższymi oraz przerzuca się na rower lub piesze wycieczki po lesie. W życiu kieruje się mottem: "Jeżeli otrzymałeś czegoś więcej niż inni w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień, energii, sukcesów, radosnego dzieciństwa, harmonijnej atmosfery domowej, nie traktuj tego jako oczywiste. Należysz do ludzi szczęśliwych, a zatem powołany jesteś, aby wiele ofiarować innym..." /Albert Schweitzer/

mgr Natalia Trojan-logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Rozpoczęła specjalizację z Neurologopedii z elementami foniatrii i audiologii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W swej pracy dla dobra pacjentów,  łączy systematyczną, metodyczną pracę terapeutyczną  z nieustającą dociekliwością. Stosuje również Program Językowy Makaton. Prywatnie szczęśliwa żona i mama, miłośniczka dobrej kawy.

lic. Karolina Bryła-nauczyciel

Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. W dzieciach ceni sobie ich pozytywną energie, nieustająca ciekawość świata oraz zaskakująca pomysłowość. Dzieci są wielkimi indywidualnościami, dzięki czemu praca z nimi nigdy nie stanie się nudna i monotonna, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Prywatnie miłośniczka książek Nicholasa Sparksa, kuchni włoskiej oraz fanka piłki nożnej, reprezentacji Polski. Ulubionym miejscem do wyciszenia się i naładowania baterii jest dla niej szlak górski, zaś energie i pozytywne myślenie daje jej taniec i jazda na rolkach. Motto: „Odważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że istnieją rzeczy ważniejsze niż strach.”

mgr Sylwia Fronc-nauczyciel, tyflopedagog, surdopedagog

Absolwentka studiów licencjackich Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku Fizjoterapia. Absolwentka studiów magisterskich Wyższej Szkoły Hamanitas w Sosnowcu na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne. Ukończyła studia podyplomowe
w zakresie Surdopepadogiki i Tyflopedagogiki. Uczestniczyła
w kilku szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe: Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherbone, Aktywne formy rehabilitacji chorych z dysfunkcjami narządu ruchu i zmysłów, Metody biomechaniczne diagnostyki czynności i stabilności narządu ruchu w procesie treningu leczniczego, Metody fizykoterapeutyczne w terapii powięziowej i innych  odruchowych zmianach tkankowych, Masażu Shantala. Jest nauczycielem kontraktowym. Cały czas doskonali swój warsztat pracy. Obecnie rozpoczęła studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja i wspomaganie osób
z autyzmem, zespołem Aspergera oraz Oligofrenopedagogika- edukacja  rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną.w życiu prywatnym szczęśliwa żona i mama.

Agnieszka Ksiązek, nauczyciel, wychowawca grupy "Puchatki"

Nauczyciel pedagogiki o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat trzech. Od kiedy pamiętam, zawsze chciałam pracować z dziećmi. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego do każdego z nich podchodzę indywidualnie. Priorytetem dla mnie jest wszechstronne poznanie dziecka, zaspokojenie jego potrzeb oraz stworzenie warunków zapewniających mu poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania. Praca w przedszkolu sprawia mi wiele radości oraz satysfakcji. Każdego dnia staram się, aby atmosfera w naszej grupie była przyjemna, radosna oraz pełna ciepła i szacunku. Zależy mi na tym, aby „nasze” maluchy chętnie przychodziły do przedszkola oraz wracały z niego z uśmiechem na twarzy. Motto: „Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze. Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje! Janusz Korczak

mgr Anna Latos - nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Nauk
o Ziemi w Sosnowcu na kierunku geografia oraz studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz oligofrenopedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wrodzona chęć zdobywania i parcia naprzód spowodowała  dla wielu zaskakującą, ale jakże satysfakcjonującą  zmianę kwalifikacji. Ważny dla niej jest wszechstronny rozwój dziecka, ale ważniejsze jest skierowanie uwagi na indywidualne zainteresowania i talenty wychowanków.  Poza pracą- mama Tymcia, pasjonatka dobrej muzyki i książki, zapalona narciarka kochająca sport oraz podróże motocyklowe z mężem. Motto: "Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent…”  Maria Curie-Skłodowska