Przedszkole niepubliczne Otwarte Okno Tychy

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

mgr Barbara Drabik - dyrektor przedszkola, nauczyciel, oligofrenopedagog, wychowawca grupy Myszki
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Pedagogiki
i Psychologii w Katowicach na kierunku Zintegrowana edukacja  wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Terapi pedagogicznej
i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oligofrenopedagogiki oraz Edukacji i wspomagania osób
z autyzmem, zespołem Aspergera. Certyfikowany terapeuta metody Warnkego. Interesuje się stymulacją wszechstronnego rozwoju dziecka, arteterapią oraz bajkoterapią. W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Stawia na rozwój kreatywności i samodzielności oraz otwartość. Dziecko powinno poznawać świat wszystkimi zmysłami, należy zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozwoju i wspierać 
w każdym działaniu. Poza pracą uwielbia piec ciasta i ciasteczka, mól książkowy, lubi sport i dobrą muzykę. Życiowe motto: „Największe szczęście to uszczęśliwiać innych” T.Fontane.

mgr Anna Latos - nauczyciel, oligofrenopedagog, wychowawca grupy Sówki
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Nauk
o Ziemi w Sosnowcu na kierunku geografia oraz studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej oraz oligofrenopedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wrodzona chęć zdobywania i parcia naprzód spowodowała  dla wielu zaskakującą, ale jakże satysfakcjonującą  zmianę kwalifikacji. Ważny dla niej jest wszechstronny rozwój dziecka, ale ważniejsze jest skierowanie uwagi na indywidualne zainteresowania i talenty wychowanków.  Poza pracą- mama Tymcia i Larysy, pasjonatka dobrej muzyki i książki, zapalona narciarka kochająca sport oraz podróże motocyklowe
z mężem. Motto: "Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent…”  Maria Curie-Skłodowska.

mgr Magdalena Mendyk - instruktor gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagog
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Jej specjalizacją jest gimnastyka korekcyjna oraz trening zdrowotny i funkcjonalny. Uwielbia sport, szczególnie fitness, jogging, jazda na rowerze. Posiada uprawnienia instruktora fitness, pływania, aqua fitness oraz trenera personalnego. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną przyjemność . Lubi prowadzić zajęcia ruchowe przy muzyce, uczyć pływania dzieci w każdym wieku. Obecnie prowadzi gimnastykę korekcyjną. Planuje poszerzać swoją wiedzę i kontynuować edukację na studiach podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki. Poza sportem, w wolnej chwili eksperymentuje w kuchni oraz zajmuje się stylizacją paznokci. Motto: „Bez znajomości siły słów niemożliwa jest znajomość człowieka”. Konfucjusz

mgr Monika Kazanecka - psycholog, psychoterapeuta
Absolwentka psychologii i podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Uniwersytecie Śląskim. Słuchaczka 4-letniego kursu Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie problemów emocjonalno-społecznych, zaburzeń nastroju, niskiego poczucia własnej wartości, znajdujących się w kryzysach życiowych i rozwojowych. Zajmuje się pracą i wspieraniem rodzin mających trudności w wychowywaniu dziecka oraz diagnozą, terapią i poradnictwem w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. Doskonali warsztat pracy poprzez udział w seminariach dotyczących terapii dzieci doświadczających traumy seksualnej, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń odżywiania, pracy z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera, zaburzeń lękowych, czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w placówce opiekuńczo-wychowawczej, poradni psychologiczno-pedagogicznej jak również staże m.in. w poradni zdrowia psychicznego oraz  oddziale stacjonarnym kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży.

mgr Szymon Jaszczyk - katecheta, oligofrenopedagog
Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie studiuje w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach w celu udoskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Posiada doświadczenie w pracy
z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi zajecia w klasach od zerówki do gimnazjum. W swojej misji katechety kładzie szczególny nacisk na naukę o Bożym Miłosierdziu. Prywatnie interesuje się sportem i polityką.

mgr Justyna Skiba – nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna
i Oligofrenopedagogika oraz Pedagogika Rewalidacyjna. Ukończyła również studia podyplomowe: Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci. Obecnie studentka logopedii. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych kursach
i szkoleniach. Uwielbia muzykę, taniec, śpiew i pragnie zarażać swoją pasją najmłodszych, zgodnie z myślą iż „muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu, można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak, jak muzyka."

mgr Ewa Puszcz-nauczyciel sensoplastyki, rewalidant
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika specjalna oraz pedagogika rewalidacyjna. Swoje zamiłowanie do pracy
z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną kontynuuje od wielu lat. Skutecznie rozwija swój warsztat o nowe doświadczenia praktyczne oraz szkolenia doskonalące z
zakresu: Arteterapii, Pedagogiki zabawy, Kinezjologii Edukacyjnej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wolny czas spędza z najbliższymi, jeździ na rowerze, podróżuje. Motto: „Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze". B. Cage

mgr Dorota Gajewska – nauczyciel plastyki, ceramiki, arteterapeuta
Nauczyciel dyplomowany języka polskiego, wiedzy o kulturze oraz przedmiotów artystycznych, projektant graficzny
i arteterapeuta, egzaminator OKE. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studia licencjackie na Wydziale Projektowym ASP w Katowicach oraz studia podyplomowe w zakresie grafiki warsztatowej (ASP we Wrocławiu), wiedzy o kulturze (UJ w Krakowie), pedagogiki sztuki (GWS Millenium w Gnieźnie), arteterapii (AHE w Łodzi) oraz oligofrenopedagogiki (WSNP w Warszawie). Z pasją stale zgłębia dziedzinę arteterapii, wierząc w zdrowiotwórczy wpływ sztuki na człowieka, doskonali przy tym różne techniki plastyczne, jak np.: grafika, ceramika, a ostatnio także witraż. Gdy nie pracuje, prawdopodobnie poznaje coś nowego lub sama coś tworzy, bardzo lubi też być w podróży. W życiu bliska jest jej myśl E. Tolle: Nawet jeśli popełnisz błąd, czegoś przynajmniej się nauczysz, czyli w sumie nie będzie to taka znowu pomyłka.

mgr Irena Witkowska–Terapeuta Zajęciowy, Terapeuta Pedagogiczny, Oligofrenopedagog.
Ukończyła studia magisterskie na WSP TWP w Katowicach na kierunku: Terapia Pedagogiczna, oraz studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną–Oligofrenopedagogika. Obecnie wybiera się na Studia Podyplomowe na kierunek : Pedagogika Specjalna-Edukacja i wspomaganie osób
z autyzmem, zespołem Aspergera. Ukończyła różne kursy min. Animator Zabaw Dziecięcych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi. Wolny czas spędza z najbliższymi, jeździ na wycieczki górskie. Lubi taniec i muzykę oraz interesuje się siatkówką. Motto : „Miej serce i patrzaj w serce”.

Katarzyna Lebuda-pomoc nauczyciela
Studentka Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku Pedagogika, w specjalności: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
U dzieci najbardziej cenię ich szczerość, otwartość
i niekończącą się energię do życia, a praca z nimi daje mi niezwykle dużo radości oraz motywację do dalszego poszerzania swoich kwalifikacji. W wolnym czasie uwielbiam spędzać czas z rodziną lub znajomymi, poczytać dobrą książkę lub wybrać się na przejażdżkę rowerem.
mgr Joanna Kawala - wychowawca świetlicy
Absolwentka Akademii im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku na kierunku profilaktyka społeczna
z resocjalizacją. W późniejszym czasie studentka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu na kierunku prawo. Obecnie studentka kierunku oligofrenopedagogika. Od zawsze chciałam mieć możliwość pracy opierającej się na kontakcie, dialogu, relacji z drugim człowiekiem (zarówno
z dzieckiem jak i dorosłym). W czasie studiów zdecydowałam się na szereg praktyk oraz udział w wolontariacie. Prywatnie: zwierzolub, mól książkowy, miłośnik wszystkiego co lata. Motto: "Jeśli idziesz w górę, to się wszystkim kłaniaj. Możliwe, że będziesz wracał tą samą drogą."
lic. Anna Witek - terapeuta pedagogiczny, rewalidant
Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności - pedagogika społeczna, Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną, Edukację elementarną – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna oraz Terapię pedagogiczną z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej i arteterapią. Na bieżąco rozwija swój warsztat pracy poprzez udział w kursach i szkoleniach, m.in. Język migowy i surdopsychologia, Ruch Rozwijający W.Sherborne, Sala Doświadczania Świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów, Terapia ręki w oparciu o polisensorykę metody Marii Montessori, Metoda Klanzy w pracy z grupą, Makaton – Program Rozwoju Komunikacji, Kinezjologia Edukacyjna P. i G. Dennison, Elementy Integracji Sensorycznej – zabawy stymulujące zmysły dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Kinesiotaping w terapii ręki oraz wiele innych.
 Obecnie realizuje studia na kierunku Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z elementami SI.

mgr Patrycja Brzezina - nauczyciel, oligofrenopedagog, wychowawca grupy Elfy
Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na kierunku Pedagogika,
w specjalności: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna
i Przedszkolna. Ukończyła również studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, w specjalności: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna i oligofrenopedagogika. Uwielbia szczerość i ciekawość dzieci, ale najbardziej ceni sobie ich uśmiech na twarzy. Praca z dziećmi daje jej ogromną radość i satysfakcję. Przyjaźnie nastawiona do ludzi, cierpliwa i pogodna.
W czasie wolnym lubi jeździć na rowerze, pływać oraz grać na gitarze. W życiu prywatnym kieruje się mottem: „ Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj"

lic. Żaneta Kisiel-nauczyciel, wychowawca grupy Smerfy
Absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych
w Mysłowicach. Ukończyła studia licencjackie na kierunku: pedagogika, ze specjalnością: pedagogika przedszkolna. Aktualnie chce poszerzać swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze rozpoczynając studia magisterskie. Doświadczenie w pracy z dziećmi nabywała jako pomoc nauczyciela. Uważa, że „dziecko jest jak roślina, gdy zadbasz o ziarno, ujrzysz piękny kwiat.” Poza pracą uwielbia gotować, słuchać dobrej muzyki i podróżować.

Agnieszka Żmija- nauczyciel, wychowawca grupy Tygryski
Nauczyciel pedagogiki o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
i opieka nad dzieckiem do lat trzech. Od kiedy pamiętam, zawsze chciałam pracować z dziećmi. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego do każdego z nich podchodzę indywidualnie. Priorytetem dla mnie jest wszechstronne poznanie dziecka, zaspokojenie jego potrzeb oraz stworzenie warunków zapewniających mu poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania. Praca
w przedszkolu sprawia mi wiele radości oraz satysfakcji. Każdego dnia staram się, aby atmosfera w naszej grupie była przyjemna, radosna oraz pełna ciepła i szacunku. Zależy mi na tym, aby „nasze” maluchy chętnie przychodziły do przedszkola oraz wracały z niego z uśmiechem na twarzy. Motto: „Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze. Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje!
 Janusz Korczak

mgr Wioleta Jakubowska-Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta SI
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach na kierunku fizjoterapia. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika.
Uczestniczyła w kilku szkoleniach między innymi z zakresu diagnozy i terapii dzieci
z dysfunkcjami OUN oraz fizjoterapii dziecka ryzyka. Pracuje również w Fundacji "Centrum Terapii i Rozwoju Skarb"
w Mikołowie. Swoje zainteresowania i dalsze kierunki kształcenia ukierunkowuje na pracę z dziećmi. Otwarta, swoją radość i energię przekazuje swoim podopiecznym.

mgr Natalia Trojan-logopeda
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Rozpoczęła specjalizację z Neurologopedii z elementami foniatrii i audiologii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W swej pracy dla dobra pacjentów,  łączy systematyczną, metodyczną pracę terapeutyczną  z nieustającą dociekliwością. Stosuje również Program Językowy Makaton. Prywatnie szczęśliwa żona i mama, miłośniczka dobrej kawy.

lic. Karolina Bryła-nauczyciel, rewalidant
Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim.
W dzieciach ceni sobie ich pozytywną energie, nieustająca ciekawość świata oraz zaskakująca pomysłowość. Dzieci są wielkimi indywidualnościami, dzięki czemu praca z nimi nigdy nie stanie się nudna i monotonna, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Prywatnie miłośniczka książek Nicholasa Sparksa, kuchni włoskiej oraz fanka piłki nożnej, reprezentacji Polski. Ulubionym miejscem do wyciszenia się i naładowania baterii jest dla niej szlak górski, zaś energie i pozytywne myślenie daje jej taniec i jazda na rolkach. Motto: „Odważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że istnieją rzeczy ważniejsze niż strach.”

mgr Sylwia Fronc-nauczyciel, tyflopedagog, surdopedagog
Absolwentka studiów licencjackich Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku Fizjoterapia. Absolwentka studiów magisterskich Wyższej Szkoły Hamanitas w Sosnowcu na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Surdopepadogiki i Tyflopedagogiki. Uczestniczyła
w kilku szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe: Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherbone, Aktywne formy rehabilitacji chorych z dysfunkcjami narządu ruchu i zmysłów, Metody biomechaniczne diagnostyki czynności
i stabilności narządu ruchu w procesie treningu leczniczego, Metody fizykoterapeutyczne w terapii powięziowej i innych  odruchowych zmianach tkankowych, Masażu Shantala. Jest nauczycielem kontraktowym. Cały czas doskonali swój warsztat pracy. Obecnie rozpoczęła studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz Oligofrenopedagogika- edukacja  rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.w życiu prywatnym szczęśliwa żona i mama.

mgr Katarzyna Witek - oligofrenopedagog, rewalidant
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Skończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą (tytuł licencjata) i pedagogikę resocjalizacyjną z profilaktyką społeczną (tytuł magistra). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki
w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Zdobyła je m. in. dzięki pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W wolnych chwilach lubi długie spacery, koncerty oraz spotkania z przyjaciółmi. Interesuje się pisaniem prozy i ciekawostkami z dziedziny astronomii. Ulubione sentencje:
„Z kamieni rzucanych Ci po drodze pod nogi, zbuduj schody, które poprowadzą Cię jeszcze wyżej" oraz „Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić".

Paulina Kondziela - pomoc nauczyciela
Absolwentka Szkoły Policealnej na kierunku: asystent nauczyciela przedszkola. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania. W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka  „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż.”  Poza pracą  chętnie spędzać czas w gronie najbliższych. Uwielbia piec ciasta
i eksperymentować w kuchni, zapalona podróżniczka, kochająca dalekie wycieczki.

mgr Konstancja Lubowiecka - logopeda, neurologopeda
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku filologia polska. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim oraz wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach. Doświadczenie zdobywała pracując m.in. w przedszkolach (również specjalnych) oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pracowała m.in. z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, autyzmem, zespołem Downa. Interesuje się wczesną interwencją logopedyczną oraz tematyką żywienia małych dzieci. Poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc
w licznych szkoleniach. Prywatnie lubi wędrówki po górach oraz pokazywać świat swoim dzieciom.

mgr Katarzyna Franczak - pomoc nauczyciela
Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego -Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach. Ukończyłam studia magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Lubię dzieci i młodzież, dlatego pragnę dzielić z nimi każdy swój dzień. Praca z dziećmi jest dla mnie pasją i ogromną przyjemnością. Moje motto „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” - Janusz Korczak.
 

mgr Elżbieta Małek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, języka angielskiego, niemieckiego, religii, oligofrenopedagog
Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończyła również studia licencjackie na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu na kierunkach Filologia Angielska oraz Edukacja Elementarna z dodatkową specjalnością język niemiecki. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach Oligofrenopedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe Teologiczno - Katechetyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Praca z dziećmi daje mi możliwość przekazania zdobytej wiedzy innym.,Motto:, Abyś zawsze wiedział gdzie jesteś i gdzie jest Twój dom".,, List w butelce".
mgr Filip Jarosz -  instruktor gimnastyki korekcyjnej 
Ukończył studia I stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim uzyskując tytuł licencjata ze specjalizacją gimnastyka korekcyjna, uzyskałem kwalifikacje trenera personalnego oraz instruktora sportu. Ukończył studia II stopnia na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego oraz tytuł trenera piłki ręcznej. Całe życie związane jest ze sportem, głownie z piłką ręczną, nieprzerwanie jestem czynnym zawodnikiem. Obecnie reprezentuje klub „Viret CMC Zawiercie”.