Przedszkole niepubliczne Otwarte Okno Tychy

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Polub nas na Facebooku!

Akademia Rozwoju „Otwarte okno” to placówka przygotowująca swych wychowanków do całożyciowego uczenia się. Placówka ma stanowić środowisko przyjazne dla dziecka, rodzica i pracowników, sprzyjające naturalnemu procesowi rozwoju dzieci zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami.

Głównym celem przedszkola jest działalność edukacyjna, opiekuńcza, wychowawcza i terapeutyczna.

Miło nam donieść, że nasze Przedszkole „Otwarte okno”     z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach jest organizatorem

PROJEKTU ARTYSTYCZNO - SPOŁECZNEGO

Moje miejsce - miasto Tychy”- MIASTO TYCHY OCZYMA PRZEDSZKOLAKA
wraz z partnerem publicznym

Przedszkolem nr 5 w Tychach

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął

Prezydenta Miasta Tychy – pan Andrzej Dziuby

Uczestnicy projektu: przedszkola publiczne i niepubliczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz punkty przedszkolne

Projekt artystyczno-społeczny połączony z konkursem na wierszyk pt.: „Moje miejsce - miasto Tychy”

Realizacja projektu ma na celu m.in.

 • budowanie tożsamości lokalnej wśród najmłodszych mieszkańców Tychów,

 • budowanie poczucia przynależności dzieci i ich rodzin do własnej miejscowości,

 • wyrobienie wrażliwości na otaczający świat,

 • propagowanie wytworów dziecięcej twórczości literackiej,

 • integracja tyskich placówek przedszkolnych poprzez wspólne działanie i twórczość dziecięcą ze środowiskiem lokalnym.

Działanie /zadanie (1):

Każda placówka wyłoni ze swojego przedszkola jeden wierszyk, który będzie nominowany do finału – regulamin konkursu otrzymują placówki.

Działanie /zadanie (2): z wielkich kartonów (dostarczonych przez organizatora) poszczególne przedszkola przygotują różnymi technikami plastycznymi budynki, domy, obiekty użyteczności publicznej (stadion, basen, szpital, urząd miasta i inne ważne obiekty). Po ich połączeniu w ostatecznym punkcie powstanie nasze wspaniałe miasto Tychy widziane oczyma przedszkolaka.

DALSZE INFORMACJE JUŻ WKRÓTCE!

ORGANIZATORZY

 

       

PATRONAT HONOROWY:

   

PRZYJACIELE:

     

NASZE ATUTY:
 • Pracujemy przez cały rok, od 6.30-17.00
 • Doskonałe usytuowanie na terenie miasta
 • Własny parking
 • Budynek dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych – Winda!
 • Bezpośrednie sąsiedztwo Parku św. Franciszka z Asyżu!
 • Przytulne sale odpowiednio wyposażone!
 • Sypialnia
 • Nowoczesna sala gimnastyczna
 • Własna pracownia ceramiczna
 • Plac zabaw i ogród zmysłów
 • Małe grupy z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci!
 • Ciekawa oferta zajęć w ramach podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych-sprawdź !
 • Wykwalifikowana, doskonaląca się kadra pedagogiczna!
 • Rodzinna atmosfera!
 • Posiłki przygotowane zgodnie z zaleceniami dietetyka
 • Opieka logopedy, psychologa i pedagoga
 • Pełna realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Organizacja zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Przedszkole z oddziałami specjalnymi

Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanymi ze względu na autyzm, Zespól Aspergera lub na niepełnosprawność sprzężoną zwolnione z opłaty czesnego!