NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Polub nas na Facebooku!

Akademia Rozwoju „Otwarte okno” to placówka przygotowująca swych wychowanków do całożyciowego uczenia się. Placówka ma stanowić środowisko przyjazne dla dziecka, rodzica i pracowników, sprzyjające naturalnemu procesowi rozwoju dzieci zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami.

Głównym celem przedszkola jest działalność edukacyjna, opiekuńcza, wychowawcza i terapeutyczna.

PRZEDSZKOLE „OTWARTE OKNO” swoją ofertę kieruje do:
 1. Wszystkich dzieci chcących podjąć trud poznania własnych zasobów, budowania i realizacji planu swojego rozwoju, uzdolnionych wielorako, chcących uczyć się języków obcych, lubiących działania twórcze.
 2. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym).
 3. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 4. Dzieci gotowych czerpać z tego środowiska rozwojowego to, co jest im potrzebne, co jest dla nich ważne, co je interesuje.

JESTEŚMY RAZEM Z:

NASZE ATUTY:
 • Budynek dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych – Winda!
 • Bezpośrednie sąsiedztwo Parku św. Franciszka z Asyżu!
 • Przytulne sale odpowiednio wyposażone!
 • Małe grupy z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci!
 • Ciekawa oferta zajęć w ramach podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych!
 • Wykwalifikowana, doskonaląca się kadra!
 • Rodzinna atmosfera!
 • Trzy posiłki dziennie przygotowane zgodnie z zaleceniami dietetyka!
 • Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanymi ze względu na autyzm lub na niepełnosprawność sprzężoną zwolnione z opłaty czesnego!
 • Organizacja zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci!