Przedszkole niepubliczne Otwarte Okno Tychy

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

 

            Tychy, dnia 29 kwietnia 2022 r.

OGŁOSZENIE

PAXEL Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach jako organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole „Otwarte okno” z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach, działając na podstawie § 8 Statutu Przedszkola, zawiadamia, że w nowym roku szkolnym 2022/2023 obowiązywać będą nowe stawki opłat za usługi świadczone
w Przedszkolu, tj.:

  • opłata stała (czesne) w wysokości 400,00 zł,
  • stawka dzienna za wyżywienie w wysokości 12,00 zł