Przedszkole niepubliczne Otwarte Okno Tychy

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

mgr Barbara Drabik - dyrektor przedszkola, nauczyciel, oligofrenopedagog, wychowawca grupy Kotki
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach na kierunku Zintegrowana edukacja  wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Terapi pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oligofrenopedagogiki, Edukacji i wspomagania osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz zarządzania oświatą. Certyfikowany terapeuta metody Warnkego. Interesuje się stymulacją wszechstronnego rozwoju dziecka, arteterapią oraz bajkoterapią. W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Stawia na rozwój kreatywności i samodzielności oraz otwartość. Dziecko powinno poznawać świat wszystkimi zmysłami, należy zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozwoju i wspierać w każdym działaniu. Poza pracą uwielbia piec ciasta i ciasteczka, mól książkowy, lubi sport i dobrą muzykę. Życiowe motto: „Największe szczęście to uszczęśliwiać innych” T.Fontane.
lic. Katarzyna Lebuda-nauczyciel, wychowawca grupy Kangurki
Absolwentka Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku Pedagogika, w specjalności: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
U dzieci najbardziej cenię ich szczerość, otwartość 
i niekończącą się energię do życia, a praca z nimi daje mi niezwykle dużo radości oraz motywację do dalszego poszerzania swoich kwalifikacji. W wolnym czasie uwielbiam spędzać czas z rodziną lub znajomymi, poczytać dobrą książkę lub wybrać się na przejażdżkę rowerem.
mgr Klaudia Pawłowska-nauczyciel, wychowawca grupy Elfy
Jestem absolwentką Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku-Białej na kierunku edukacja zintegrowana wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyłam również terapię pedagogiczną i rewalidację indywidualną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz logopedię z komunikacją alternatywną na ATH w Bielsku - Białej. Codzienne wyzwania jakie stawiają moi podopieczni powodują chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobywania wiedzy. U dzieci cenię ich spontaniczność i radość.
Prywatnie mama dwójki dzieci.

lic. Weronika Żołneczko - oligofrenopedagog
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału  Pedagogiki i Psychologii w Katowicach na kierunku Pedagogika Specjalna, ze specjalnością: Edukacja
i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W pracy z dziećmi  kieruje się słowami Janusza Korczaka: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.” W czasie wolnym lubi śpiewać, słuchać muzyki i pływać. W życiu prywatnym kieruje się słowami japońskiego przysłowia: „Z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwości.” Obecnie realizuje studia magisterskie na kierunku Diagnoza i Terapia Pedagogiczna.
mgr Justyna Urbańczyk - logopeda
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach w zakresie Pedagogiki specjalnej specjalność: resocjalizacja. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej i pracy socjalnej oraz Logopedii w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.  Obecnie w trakcie studiów podyplomowych w zakresie Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Od ponad 20 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami i opiekunami. Doświadczenie jako logopeda zdobywałam w szpitalu na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, w Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz w świetlicach specjalistycznych dla dzieci i młodzieży. Systematycznie pogłębiam swoją wiedzę poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu logopedii m.in. komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC), MAKATON, terapii dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg. zasad motorycznego uczenia. Pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, zaburzeniami ze spectrum autyzmu, zespołem Aspergera, z nadpobudliwością psychoruchową, dziecięcym porażeniem mózgowym, afazją oraz  ORM. Wyznaje zasadę Janusza Korczaka „ Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie”. Poza pracą lubię uczestniczyć w zajęciach pilates oraz jogi. W czasie wolnym chętnie podróżuję w celu poznawania nowych miejsc oraz kultur.
mgr Krzysztof Bednarek – nauczyciel religii, oligofrenopedagog
Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogiki. Uczył w publicznych szkołach od podstawówki po liceum i technikum. Interesuje się teatrem i muzyką.

 

mgr Irena Witkowska–Terapeuta Zajęciowy, Terapeuta Pedagogiczny, Oligofrenopedagog
Ukończyła studia magisterskie na WSP TWP w Katowicach na kierunku: Terapia Pedagogiczna, oraz studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną–Oligofrenopedagogika. Obecnie wybiera się na Studia Podyplomowe na kierunek : Pedagogika Specjalna-Edukacja i wspomaganie osób
z autyzmem, zespołem Aspergera. Ukończyła różne kursy min. Animator Zabaw Dziecięcych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi. Wolny czas spędza z najbliższymi, jeździ na wycieczki górskie. Lubi taniec i muzykę oraz interesuje się siatkówką. Motto : „Miej serce i patrzaj w serce”.

mgr Joanna Kawala - wychowawca świetlicy, terapeuta Biofeedback
Absolwentka Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na kierunku profilaktyka społeczna
z resocjalizacją. W późniejszym czasie studentka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu na kierunku prawo. Obecnie studentka kierunku oligofrenopedagogika. Od zawsze chciałam mieć możliwość pracy opierającej się na kontakcie, dialogu, relacji z drugim człowiekiem (zarówno 
z dzieckiem jak i dorosłym). W czasie studiów zdecydowałam się na szereg praktyk oraz udział w wolontariacie. Prywatnie: zwierzolub, mól książkowy, miłośnik wszystkiego co lata. Motto: "Jeśli idziesz w górę, to się wszystkim kłaniaj. Możliwe, że będziesz wracał tą samą drogą."
mgr Konstancja Lubowiecka - logopeda, neurologopeda
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku filologia polska. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim oraz wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach. Doświadczenie zdobywała pracując m.in. w przedszkolach (również specjalnych) oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pracowała m.in. z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, autyzmem, zespołem Downa. Interesuje się wczesną interwencją logopedyczną oraz tematyką żywienia małych dzieci. Poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach. Prywatnie lubi wędrówki po górach oraz pokazywać świat swoim dzieciom.
 

mgr Patrycja Musioł - nauczyciel, oligofrenopedagog
Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na kierunku Pedagogika, w specjalności: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Ukończyła również studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, w specjalności: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna i oligofrenopedagogika. Uwielbia szczerość i ciekawość dzieci, ale najbardziej ceni sobie ich uśmiech na twarzy. Praca z dziećmi daje jej ogromną radość i satysfakcję. Przyjaźnie nastawiona do ludzi, cierpliwa i pogodna.
W czasie wolnym lubi jeździć na rowerze, pływać oraz grać na gitarze. W życiu prywatnym kieruje się mottem: „ Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj".

mgr Żaneta Pukas-nauczyciel, oligofrenopedagog, wychowawca grupy Biedronki
Absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach na kierunku: pedagogika, ze specjalnością: pedagogika przedszkolna. Ukończyła również studia drugiego stopnia ze specjalnością: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne i edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktualnie chce poszerzać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe korzystając ze szkoleń dla nauczycieli. Doświadczenie w pracy z dziećmi nabywała jako pomoc nauczyciela. Uważa, że „dziecko jest jak roślina, gdy zadbasz o ziarno, ujrzysz piękny kwiat.” Poza pracą uwielbia gotować, słuchać dobrej muzyki
i podróżować.
lic. Agnieszka Żmija- nauczyciel, wychowawca grupy Sówki
Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku pedagogika o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat trzech. Ukończyła również studia drugiego stopnia na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Katowicach o specjalności pedagogika przedszkolna. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej na Instytucie Studiów Podyplomowych. Od kiedy pamięta, zawsze chciała pracować z dziećmi. Uważa, że każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego do każdego z nich podchodzi indywidualnie. Priorytetem jest wszechstronne poznanie dziecka, zaspokojenie jego potrzeb oraz stworzenie warunków zapewniających mu poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania. Praca w przedszkolu sprawia jej wiele radości oraz satysfakcji. Każdego dnia stara się, aby atmosfera w grupie była przyjemna, radosna oraz pełna ciepła i szacunku. Zależy jej na tym, aby „nasze" maluchy chętnie przychodziły do przedszkola oraz wracały z niego z uśmiechem na twarzy. Motto: „Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze. Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje!" Janusz Korczak
mgr Stanisław Trembla-nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog
Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie puzonu, Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie Sztuki Muzyki. Ukończyłem Uniwersytet Śląski w Cieszynie na kierunku Pedagogika Specjalna -Oligofrenopedagogika. Od  zawsze lubię pracę nad poszerzaniem umiejętności muzycznych dzieci
i młodzieży. Po skończeniu podyplomowych studiów
z zakresu Oligofrenopedagogiki zacząłem pracę z osobami
z różnymi niepełnosprawnościami i znajduję w tej dziedzinie ogromną satysfakcje.


mgr Wioleta Pojałowska - fizjoterapeuta, terapeuta SI, oligofrenopedagog
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach na kierunku Fizjoterapia. Ukończyła również studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego
i oligofrenopedagogiki. Brała udział w licznych szkoleniach
z zakresu fizjoterapii pediatrycznej i integracji sensorycznej. Jest certyfikowanym diagnostą Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej. Miłośniczka gór. Otwarta, swoją radość i energię przekazuje swoim podopiecznym. Swoje zainteresowania i kierunki kształcenia ukierunkowuje na pracę z dziećmi.

 

mgr Katarzyna Witek - oligofrenopedagog, rewalidant
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Skończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą (tytuł licencjata) i pedagogikę resocjalizacyjną z profilaktyką społeczną (tytuł magistra). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki
w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Zdobyła je m. in. dzięki pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W wolnych chwilach lubi długie spacery, koncerty oraz spotkania z przyjaciółmi. Interesuje się pisaniem prozy i ciekawostkami z dziedziny astronomii. Ulubione sentencje:
„Z kamieni rzucanych Ci po drodze pod nogi, zbuduj schody, które poprowadzą Cię jeszcze wyżej" oraz „Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić".

mgr Monika Kazanecka - psycholog, psychoterapeuta
Absolwentka psychologii i podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Uniwersytecie Śląskim. Słuchaczka 4-letniego kursu Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie problemów emocjonalno-społecznych, zaburzeń nastroju, niskiego poczucia własnej wartości, znajdujących się w kryzysach życiowych i rozwojowych. Zajmuje się pracą i wspieraniem rodzin mających trudności w wychowywaniu dziecka oraz diagnozą, terapią i poradnictwem w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. Doskonali warsztat pracy poprzez udział w seminariach dotyczących terapii dzieci doświadczających traumy seksualnej, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń odżywiania, pracy z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera, zaburzeń lękowych, czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w placówce opiekuńczo-wychowawczej, poradni psychologiczno-pedagogicznej jak również staże m.in. w poradni zdrowia psychicznego oraz  oddziale stacjonarnym kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży.
mgr Filip Jarosz -  instruktor gimnastyki korekcyjnej, rewalidant
Ukończył studia I stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim uzyskując tytuł licencjata ze specjalizacją gimnastyka korekcyjna, uzyskałem kwalifikacje trenera personalnego oraz instruktora sportu. Ukończył studia II stopnia na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego oraz tytuł trenera piłki ręcznej. Całe życie związane jest ze sportem, głownie z piłką ręczną, nieprzerwanie jestem czynnym zawodnikiem. Obecnie reprezentuje klub „Viret CMC Zawiercie”.
Paulina Kondziela - pomoc nauczyciela
Absolwentka Szkoły Policealnej na kierunku: asystent nauczyciela przedszkola. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania. W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka  „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż.”  Poza pracą  chętnie spędzać czas w gronie najbliższych. Uwielbia piec ciasta
i eksperymentować w kuchni, zapalona podróżniczka, kochająca dalekie wycieczki.