Przedszkole niepubliczne Otwarte Okno Tychy

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY:

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne:

 1. realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 2. język angielski i drugi język obcy;
 3. przesiewowe badanie logopedyczne;
 4. przegląd stomatologiczny - 2 razy w roku;
 5. badanie słuchu - 1 raz w roku;
 6. stała opieka psychologiczna;
 7. nauka samoobsługi i samodzielności;
 8. spacery, wyjścia i wycieczki edukacyjne;
 9. udział w przedstawieniach teatralnych;
 10. spotkania z ciekawymi ludżmi;
 11. gimnastykę ogólnorozwojową;
 12. gimnastykę korekcyjną;
 13. rytmikę z umuzykalnieniem;
 14. muzykoterapię, logorytmikę;
 15. zajęcia plastyczne /terapia przez sztuki plastyczne;
 16. surdoterapię, tyfloterapię;
 17. terapię z oligofrenopedagogiem, terapię pedagogiczną;
 18. terapię logopedyczną/neurologopedyczną;
 19. diagnozę i terapię psychologiczną / konsultacje psychologiczne;
 20. terapię metodą Biofeedback;
 21. terapię metodą Snoezelen (Sala Doświadczania Świata);
 22. terapię SI (Integracja Sensoryczna), rehabilitację ruchową;
 23. terapię Metodą Warnkego;
 24. stymulację polisensoryczną;
 25. dogoterapię;
 26. zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne
 27. zajęcia metodą Froebla;
 28. zajęcia z wykorzystaniem pedagogiki cyrku i arteterapii;
 29. zajęcia z logorytmiki;
 30. zajęcia z ceramiki;
 31. Aikido;

 

dzieci