Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

W dniu 26 czerwca 2020 r. zostanie przeprowadzone rozdanie świadectw promocyjnych przez wychowawców w wyznaczonych godzinach w salach lekcyjnych z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

 

13.15-13.45-klasa I SPdP