Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

OPŁATY:

1. Wpisowe jednorazowe, bezzwrotne dla każdego: 400 zł;

UWAGA ! ZMIANA STAWKI ZA OBIAD OD 01.09.2020

3. Stawka za obiad:  9 zł;

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna !

Płatności za wpisowe i obiady prosimy regulować gotówką w sekretariacie placówki lub na podany niżej na rachunek bankowy

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 77 1050 1399 1000 0090 3094 1877