Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

Agnieszka Banaś - dyrektor szkoły, nauczyciel, rewalidant

Ukończyła studia licencjackie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, na kierunku pedagogika, o specjalności opiekuńczo - wychowawcza. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki oraz edukacji muzycznej i plastycznej. Jest pedagogiem z dziesięcioletnim stażem. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne w szkole i w przedszkolu oraz zajmuje się pracą w świetlicy szkolnej. W życiu prywatnym razem z mężem wychowuje troje dzieci. Motto: "Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę." J.P. II

mgr Aleksandra Sadłek - nauczyciel, rewalidant

Absolwenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika rewalidacyjna oraz studiów podyplomowych w zakresie edukacja elementarna-wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Prowadzi zajęcia z zakresu rewalidacji w szkole i przedszkolu. Interesuje się terapią behawioralną oraz różnymi aspektami arteterapii. Wolny czas poświęca na zdobywanie nowych doświadczeń i szukanie inspiracji do pracy z dziećmi. Motto: „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje –przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”. J. Korczak.

mgr Magdalena Szczotka - nauczyciel wychowania fizycznego, instrukor gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagog

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Jej specjalizacją jest gimnastyka korekcyjna oraz trening zdrowotny i funkcjonalny. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki. Uwielbia sport, szczególnie fitness, jogging, jazda na rowerze. Posiada uprawnienia instruktora fitness, pływania, aqua fitness oraz trenera personalnego. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną przyjemność . Lubi prowadzić zajęcia ruchowe przy muzyce, uczyć pływania dzieci w każdym wieku. Obecnie prowadzi gimnastykę korekcyjną. Planuje poszerzać swoją wiedzę i kontynuować edukację na studiach podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki. Poza sportem, w wolnej chwili eksperymentuje w kuchni oraz zajmuje się stylizacją paznokci. Motto: „Bez znajomości siły słów niemożliwa jest znajomość człowieka”. Konfucjusz

lic. Rajwa - oligofrenopedagog, rewalidant

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach na kierunku oligofrenopedagogika z informatyką w kształceniu specjalnym. Terapeuta zajęciowy oraz terapeuta EEG- Biofeedback. Obecnie kontynuuje studia magisterskie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy terapeuty i nauczyciela uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Jej największą pasją są wysokogórskie wędrówki, ponieważ jak mawia "zdobyć szczyt, to znaczy dotknąć chmur nie odrywając się od ziemi..." W wolnym czasie spędza czas z najbliższymi oraz przerzuca się na rower lub piesze wycieczki po lesie. W życiu kieruje się mottem: "Jeżeli otrzymałeś czegoś więcej niż inni w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień, energii, sukcesów, radosnego dzieciństwa, harmonijnej atmosfery domowej, nie traktuj tego jako oczywiste. Należysz do ludzi szczęśliwych, a zatem powołany jesteś, aby wiele ofiarować innym..." /Albert Schweitzer/

mgr Monika Kazanecka - psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii i podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Uniwersytecie Śląskim. Słuchaczka 4-letniego kursu Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie problemów emocjonalno-społecznych, zaburzeń nastroju, niskiego poczucia własnej wartości, znajdujących się w kryzysach życiowych i rozwojowych. Zajmuje się pracą i wspieraniem rodzin mających trudności w wychowywaniu dziecka oraz diagnozą, terapią i poradnictwem w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. Doskonali warsztat pracy poprzez udział w seminariach dotyczących terapii dzieci doświadczających traumy seksualnej, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń odżywiania, pracy z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera, zaburzeń lękowych, czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w placówce opiekuńczo-wychowawczej, poradni psychologiczno-pedagogicznej jak również staże m.in. w poradni zdrowia psychicznego oraz  oddziale stacjonarnym kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży.

mgr Szymon Jaszczyk - katecheta

Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie studiuje w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach w celu udoskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi zajecia w klasach od zerówki do gimnazjum. W swojej misji katechety kładzie szczególny nacisk na naukę o Bożym Miłosierdziu. Prywatnie interesuje się sportem i polityką.

mgr Justyna Skiba – nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna                                      i Oligofrenopedagogika oraz Pedagogika Rewalidacyjna. Ukończyła również studia podyplomowe: Rytmika i taniec           w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci. Obecnie studentka logopedii. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Uwielbia muzykę, taniec, śpiew i pragnie zarażać swoją pasją najmłodszych, zgodnie z myślą iż „muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu, można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak, jak muzyka."

mgr Ewa Puszcz-rewalidant, oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika specjalna oraz pedagogika rewalidacyjna. Swoje zamiłowanie do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną kontynuuje od wielu lat. Skutecznie rozwija swój warsztat o nowe doświadczenia praktyczne oraz szkolenia doskonalące z zakresu: Arteterapii, Pedagogiki zabawy, Kinezjologii Edukacyjnej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wolny czas spędza z najbliższymi, jeździ na rowerze, podróżuje. Motto: „Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze". B. Cage

mgr Iwona Jankowska - nauczyciel, oligofrenopedagog

Iwona Jankowska, mgr nauczania początkowego, oligofrenopedagog. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie, Historia, Doradztwo zawodowe oraz wiele kursów doskonalących i warsztatów. Od ponad dwudziestu lat związana ze szkolnictwem specjalnym. Nauczycielem chciała być od momentu, kiedy rozpoczęła naukę w szkole i nigdy nie wyobrażała siebie w innym zawodzie. Ceni uczniów za dociekliwość i upór, tłumacząc, iż każdy ma prawo popełniać błędy. Jednocześnie wpaja im szacunek dla siebie i innych. Lubi podróżować po stolicach Europy. Jest miłośniczką muzyki na żywo, polskiego kina i literatury sensacyjnej. Wyznaje filozofię hygge, czyli odnajdywanie szczęścia w zwykłych sytuacjach – spacer z psem, budzący się dzień, zapach prania suszonego na wietrze…

terową oraz scenografią. Malarstwo mieści sie w nurcie realizmu,  naturalizmu, hiperrealizmu , abstrakcjonizmu  oraz  surrealizmu.

mgr Hanna Strzoda – nauczyciel, rewalidant

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Interesuje się terapią poznawczo-behawioralną i terapią systemową. W pracy z dziećmi ceni sobie możliwość rozwoju i odkrywania coraz to nowszych form pracy. W wolnym czasie lubi rysować i wykonywać prace techniką DIY. Motto: „Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki.” P.M. Zulehner oraz „Ludzi można spostrzec zamykając oczy.” J. P. II

mgr Justyna Skiba – nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna                                      i Oligofrenopedagogika oraz Pedagogika Rewalidacyjna. Ukończyła również studia podyplomowe: Rytmika i taniec           w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci. Obecnie studentka logopedii. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Uwielbia muzykę, taniec, śpiew i pragnie zarażać swoją pasją najmłodszych, zgodnie z myślą iż „muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu, można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak, jak muzyka."

lic. Łukasz Baran - nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog

Ukończył studia licencjackie na uczelni Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na kierunku Wychowanie Fizyczne o specjalizacji oligofrenopedagogika. Interesuje się praca z dziećmi, sportem, przez ponad 10 lat zawodnik piłkarski z mniejszymi, większymi sukcesami. W wolnym czasie podnoszę swoja wiedzę na temat zdrowego trybu życia. Motto: „Jeżeli ci naprawdę zależy, nie ma takich przeszkód których nie przeskoczysz”.

mgr Natalia Trojan - logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Rozpoczęła specjalizację z Neurologopedii z elementami foniatrii i audiologii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W swej pracy dla dobra pacjentów,  łączy systematyczną, metodyczną pracę terapeutyczną  z nieustającą dociekliwością. Stosuje również Program Językowy Makaton. Prywatnie szczęśliwa żona i mama, miłośniczka dobrej kawy.

mgr Dorota Gajewska – nauczyciel plastyki, ceramiki, arteterapeuta

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego, wiedzy
o kulturze oraz przedmiotów artystycznych, projektant graficzny i arteterapeuta, egzaminator OKE. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studia licencjackie na Wydziale Projektowym ASP w Katowicach oraz studia podyplomowe
w zakresie grafiki warsztatowej (ASP we Wrocławiu), wiedzy o kulturze (UJ w Krakowie), pedagogiki sztuki (GWS Millenium w Gnieźnie) oraz arteterapii (AHE w Łodzi). Z pasją stale doskonali się w dziedzinach, które ją interesują, tj.: sztuki wizualne i arteterapia. Gdy nie pracuje, prawdopodobnie poznaje coś nowego lub sama coś tworzy, bardzo lubi też być w podróży. W życiu bliska jest jej myśl E. Tolle: Nawet jeśli popełnisz błąd, czegoś przynajmniej się nauczysz, czyli w sumie nie będzie to taka znowu pomyłka.