Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

Agnieszka Banaś - dyrektor szkoły, nauczyciel, rewalidant
Ukończyła studia licencjackie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, na kierunku pedagogika, o specjalności opiekuńczo - wychowawcza. Ukończyła również podyplomowe studia
z zakresu oligofrenopedagogiki oraz edukacji muzycznej
i plastycznej. Jest pedagogiem z dziesięcioletnim stażem. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne w szkole i w przedszkolu oraz zajmuje się pracą w świetlicy szkolnej. W życiu prywatnym razem z mężem wychowuje troje dzieci. Motto: "Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę." J.P. II

mgr Aleksandra Sadłek - nauczyciel, rewalidant
Absolwenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika rewalidacyjna oraz studiów podyplomowych w zakresie edukacja elementarna-wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Prowadzi zajęcia z zakresu rewalidacji w szkole
i przedszkolu. Interesuje się terapią behawioralną oraz różnymi aspektami arteterapii. Wolny czas poświęca na zdobywanie nowych doświadczeń i szukanie inspiracji do pracy z dziećmi. Motto: „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda
a zapytuje –przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”
. J. Korczak.

mgr Magdalena Mendyk - nauczyciel wychowania fizycznego, instrukor gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagog
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Jej specjalizacją jest gimnastyka korekcyjna oraz trening zdrowotny i funkcjonalny. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki. Uwielbia sport, szczególnie fitness, jogging, jazda na rowerze. Posiada uprawnienia instruktora fitness, pływania, aqua fitness oraz trenera personalnego. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną przyjemność . Lubi prowadzić zajęcia ruchowe przy muzyce, uczyć pływania dzieci w każdym wieku. Obecnie prowadzi gimnastykę korekcyjną. Planuje poszerzać swoją wiedzę i kontynuować edukację na studiach podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki. Poza sportem, w wolnej chwili eksperymentuje w kuchni oraz zajmuje się stylizacją paznokci. Motto: „Bez znajomości siły słów niemożliwa jest znajomość człowieka”. Konfucjusz

mgr Monika Kazanecka - psycholog, psychoterapeuta
Absolwentka psychologii i podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Uniwersytecie Śląskim. Słuchaczka 4-letniego kursu Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie problemów emocjonalno-społecznych, zaburzeń nastroju, niskiego poczucia własnej wartości, znajdujących się w kryzysach życiowych i rozwojowych. Zajmuje się pracą i wspieraniem rodzin mających trudności w wychowywaniu dziecka oraz diagnozą, terapią i poradnictwem w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. Doskonali warsztat pracy poprzez udział w seminariach dotyczących terapii dzieci doświadczających traumy seksualnej, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń odżywiania, pracy z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera, zaburzeń lękowych, czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w placówce opiekuńczo-wychowawczej, poradni psychologiczno-pedagogicznej jak również staże m.in. w poradni zdrowia psychicznego oraz  oddziale stacjonarnym kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży.

mgr Szymon Jaszczyk - katecheta, oligofrenopedagog
Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie studiuje w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach w celu udoskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Posiada doświadczenie w pracy
z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi zajecia w klasach od zerówki do gimnazjum. W swojej misji katechety kładzie szczególny nacisk na naukę o Bożym Miłosierdziu. Prywatnie interesuje się sportem i polityką.

mgr Agnieszka Brańka – oligofrenopedagog, rewalidant
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach na kierunku Pedagogika specjalna oraz Pedagogika rewalidacyjna. Ukończyła także studia podyplomowe o specjalności Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna. Wśród jej zainteresowań zawodowych znajdują się zaburzenia rozwoju dzieci
i młodzieży, zwłaszcza zaburzenia ze spektrum autyzmu.
W życiu prywatnym i zawodowym inspiruje się mottem: ,,Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz”.
mgr Jadwiga Bugaj - nauczyciel przysposobienia do pracy z elementami kucharstwa, gospodarstwa domowego, nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, rewalidant
Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku pedagogiki wczesnoszkolnej. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE w zawodach: cukiernik, piekarz. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego oraz tytuł zawodowy technik technologii żywienia zbiorowego i mistrza w zawodzie kucharza. Karierę w zawodzie nauczyciela rozpoczęła pracując
z dziećmi w przedszkolu, następnie przez ponad 18 lat uczyła młodzież w szkołach zawodowych specjalnych nauki zawodu i przedmiotów zawodowych na kierunku: kucharz, cukiernik, piekarz. W czasie swojej kariery zawodowej przez 8 lat pełniła funkcje kierownika szkolenia praktycznego organizując i nadzorując zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych i u pracodawców w zakładach pracy. Od roku 2001 prowadziła zajęcia wychowania fizycznego w gimnazjum specjalnym i w szkole podstawowej specjalnej oraz w oddziałach autystycznych. Od 18 lat organizuje dla uczniów szkół specjalnych międzyszkolne turnieje sportowo – rekreacyjne. W życiu prywatnym jest osobą ceniącą sobie spokój i harmonię, zajmuje się uprawianiem własnego ogrodu, pasjonuje się poezją śpiewaną, uwielbia dobry film biograficzny i historyczny. Prowadzi aktywny tryb życia - pływa, jeździ na rowerze, uprawia Nordic Walking, korzysta z siłowni na świeżym powietrzu. Pasjonatka zdrowego stylu życia. Motto przewodnie: „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Juwenalis. 

lic. Przemysław Jawień - wicedyrektor, nauczyciel języka angielskiego, oligofrenopedagog
Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Chrzanowie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy
z dziećmi jako nauczyciel języka angielskiego. Nauczał dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Pracuje także
z dorosłymi w szkole policealnej i w liceum dla dorosłych, prowadząc zajęcia na różnych poziomach zaawansowania. Prywatnie jest pasjonatem gier RPG. Jego ulubione serie to Final Fantasy, Mass Effect i Dragon Age. Uwielbia też japoński komiks (Manga) oraz Anime takich twórców jak m.in. Hayao Miyazaki oraz Isao Takahata. Życiowe motto: „Always look on the bright side of life”. Monty Python.

mgr Ewa Puszcz-rewalidant, oligofrenopedagog
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika specjalna oraz pedagogika rewalidacyjna. Swoje zamiłowanie do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną kontynuuje od wielu lat. Skutecznie rozwija swój warsztat o nowe doświadczenia praktyczne oraz szkolenia doskonalące z zakresu: Arteterapii, Pedagogiki zabawy, Kinezjologii Edukacyjnej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wolny czas spędza z najbliższymi, jeździ na rowerze, podróżuje. Motto: „Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze". B. Cage

mgr Natalia Trojan - neurologopeda
Absolwentka specjalizacyjnych studiów dla logopedów na kierunku Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. W swej pracy dla dobra pacjentów, łączy systematyczną, metodyczną pracę terapeutyczną
z nieustającą dociekliwością. Stosuje Program Językowy Makaton oraz korzysta z oprogramowania MÓWik. Interesuje się programowaniem języka u dzieci
z zaburzeniami kompetencji językowej. Prywatnie szczęśliwa żona i mama, miłośniczka dobrej kawy.

mgr Dorota Gajewska – nauczyciel plastyki, ceramiki, arteterapeuta
Nauczyciel dyplomowany języka polskiego, wiedzy o kulturze oraz przedmiotów artystycznych, projektant graficzny i arteterapeuta, egzaminator OKE. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, studia licencjackie na Wydziale Projektowym ASP w Katowicach oraz studia podyplomowe w zakresie grafiki warsztatowej (ASP we Wrocławiu), wiedzy o kulturze (UJ w Krakowie), pedagogiki sztuki (GWS Millenium w Gnieźnie), arteterapii (AHE w Łodzi) oraz oligofrenopedagogiki (WSNP w Warszawie).
Z pasją stale zgłębia dziedzinę arteterapii, wierząc w zdrowiotwórczy wpływ sztuki na człowieka, doskonali przy tym różne techniki plastyczne, jak np.: grafika, ceramika, a ostatnio także witraż. Gdy nie pracuje, prawdopodobnie poznaje coś nowego lub sama coś tworzy, bardzo lubi też być w podróży. W życiu bliska jest jej myśl E. Tolle: Nawet jeśli popełnisz błąd, czegoś przynajmniej się nauczysz, czyli w sumie nie będzie to taka znowu pomyłka.

mgr Justyna Skiba – nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna
i Oligofrenopedagogika oraz Pedagogika Rewalidacyjna. Ukończyła również studia podyplomowe: Rytmika i taniec
w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci. Obecnie studentka logopedii. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych kursach
i szkoleniach. Uwielbia muzykę, taniec, śpiew i pragnie zarażać swoją pasją najmłodszych, zgodnie z myślą iż „muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu, można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak, jak muzyka."

mgr Irena Witkowska – Terapeuta Zajęciowy, Terapeuta Pedagogiczny, Oligofrenopedagog.
Ukończyła studia magisterskie na WSP TWP w Katowicach na kierunku: Terapia Pedagogiczna, oraz studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika. Obecnie wybiera się na Studia Podyplomowe na kierunek : Pedagogika Specjalna - Edukacja i wspomaganie osób
z autyzmem, zespołem Aspergera. Ukończyła różne kursy min. Animator Zabaw Dziecięcych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi. Wolny czas spędza z najbliższymi, jeździ na wycieczki górskie. Lubi taniec i muzykę oraz interesuje się siatkówką. Motto : „Miej serce i patrzaj w serce”.
mgr Renata Czypionka – nauczyciel przysposobienia do pracy z elementami krawiectwa, oligofrenopedagog
Absolwentka Wyższej Szkoły Podagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, na kierunku pedagogika,
o specjalności: opiekuńczo-wychowawcza. 
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pracowała w Zespole Szkół nr 7 w Tychach na stanowisku nauczyciel zawodu i wychowawca w szkole odzieżowej. Prowadziła zajęcia w Miejskich Ośrodkach Kultury. Jest osobą otwartą i odpowiedzialną, łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi, zyskując ich sympatie i zaufanie.