Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

Agnieszka Banaś - dyrektor szkoły, nauczyciel, rewalidant
Ukończyła studia licencjackie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, na kierunku pedagogika, o specjalności opiekuńczo - wychowawcza. Ukończyła również podyplomowe studia
z zakresu oligofrenopedagogiki oraz edukacji muzycznej
i plastycznej. Jest pedagogiem z dziesięcioletnim stażem. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne w szkole i w przedszkolu oraz zajmuje się pracą w świetlicy szkolnej. W życiu prywatnym razem z mężem wychowuje troje dzieci. Motto: "Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę." J.P. II

mgr Szymon Jaszczyk - katecheta, oligofrenopedagog

Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie studiuje w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach w celu udoskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Posiada doświadczenie w pracy
z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi zajecia w klasach od zerówki do gimnazjum. W swojej misji katechety kładzie szczególny nacisk na naukę o Bożym Miłosierdziu. Prywatnie interesuje się sportem i polityką.

mgr Agnieszka Brańka – oligofrenopedagog, rewalidant
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach na kierunku Pedagogika specjalna oraz Pedagogika rewalidacyjna. Ukończyła także studia podyplomowe o specjalności Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna. Wśród jej zainteresowań zawodowych znajdują się zaburzenia rozwoju dzieci
i młodzieży, zwłaszcza zaburzenia ze spektrum autyzmu.
W życiu prywatnym i zawodowym inspiruje się mottem: ,,Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz”.
mgr Jadwiga Bugaj - nauczyciel przysposobienia do pracy z elementami kucharstwa, gospodarstwa domowego, nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, rewalidant
Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku pedagogiki wczesnoszkolnej. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE w zawodach: cukiernik, piekarz. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego oraz tytuł zawodowy technik technologii żywienia zbiorowego i mistrza w zawodzie kucharza. Karierę w zawodzie nauczyciela rozpoczęła pracując
z dziećmi w przedszkolu, następnie przez ponad 18 lat uczyła młodzież w szkołach zawodowych specjalnych nauki zawodu i przedmiotów zawodowych na kierunku: kucharz, cukiernik, piekarz. W czasie swojej kariery zawodowej przez 8 lat pełniła funkcje kierownika szkolenia praktycznego organizując i nadzorując zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych i u pracodawców w zakładach pracy. Od roku 2001 prowadziła zajęcia wychowania fizycznego w gimnazjum specjalnym i w szkole podstawowej specjalnej oraz w oddziałach autystycznych. Od 18 lat organizuje dla uczniów szkół specjalnych międzyszkolne turnieje sportowo – rekreacyjne. W życiu prywatnym jest osobą ceniącą sobie spokój i harmonię, zajmuje się uprawianiem własnego ogrodu, pasjonuje się poezją śpiewaną, uwielbia dobry film biograficzny i historyczny. Prowadzi aktywny tryb życia - pływa, jeździ na rowerze, uprawia Nordic Walking, korzysta z siłowni na świeżym powietrzu. Pasjonatka zdrowego stylu życia. Motto przewodnie: „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Juwenalis. 

lic. Anna Witek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, rewalidant
Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności - pedagogika społeczna, Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną, Edukację elementarną – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna oraz Terapię pedagogiczną z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej i arteterapią. Na bieżąco rozwija swój warsztat pracy poprzez udział w kursach i szkoleniach, m.in. Język migowy i surdopsychologia, Ruch Rozwijający W.Sherborne, Sala Doświadczania Świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów, Terapia ręki w oparciu o polisensorykę metody Marii Montessori, Metoda Klanzy w pracy z grupą, Makaton – Program Rozwoju Komunikacji, Kinezjologia Edukacyjna P. i G. Dennison, Elementy Integracji Sensorycznej – zabawy stymulujące zmysły dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Kinesiotaping w terapii ręki oraz wiele innych.
 Obecnie realizuje studia na kierunku Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z elementami SI.

lic. Małgorzata Loska- nauczyciel
Studentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Katowicach na kierunku Pedagogika- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji oraz radości. Uwielbia dziecięcą kreatywność, szczerość oraz umiejętność cieszenia się
z drobnostek. Prywatnie miłośniczka gotowania, zdrowego odżywania oraz spacerów.

 


mgr Filip Jarosz - nauczyciel wychowania fizycznego,  instruktor gimnastyki korekcyjnej 
Ukończył studia I stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim uzyskując tytuł licencjata ze specjalizacją gimnastyka korekcyjna, uzyskałem kwalifikacje trenera personalnego oraz instruktora sportu. Ukończył studia II stopnia na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego oraz tytuł trenera piłki ręcznej. Całe życie związane jest ze sportem, głownie z piłką ręczną, nieprzerwanie jestem czynnym zawodnikiem. Obecnie reprezentuje klub „Viret CMC Zawiercie”.

mgr Krzysztof Marciniak-oligofrenopedagog
Ukończył pedagogikę społeczno-opiekuńczą w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, studia podyplomowe z psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach, kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej oraz specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Miłośnik przyrody, wycieczek górskich, dobrych książek oraz jazdy konnej. Żonaty, ojciec dwóch córek. Motto życiowe: „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”. Św. Augustyn

 

mgr Przemysław Jawień - wicedyrektor, nauczyciel języka angielskiego, oligofrenopedagog
Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Chrzanowie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy
z dziećmi jako nauczyciel języka angielskiego. Nauczał dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Pracuje także
z dorosłymi w szkole policealnej i w liceum dla dorosłych, prowadząc zajęcia na różnych poziomach zaawansowania. Prywatnie jest pasjonatem gier RPG. Jego ulubione serie to Final Fantasy, Mass Effect i Dragon Age. Uwielbia też japoński komiks (Manga) oraz Anime takich twórców jak m.in. Hayao Miyazaki oraz Isao Takahata. Życiowe motto: „Always look on the bright side of life”. Monty Python.

mgr Ewa Puszcz-rewalidant, oligofrenopedagog
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika specjalna oraz pedagogika rewalidacyjna. Swoje zamiłowanie do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną kontynuuje od wielu lat. Skutecznie rozwija swój warsztat o nowe doświadczenia praktyczne oraz szkolenia doskonalące z zakresu: Arteterapii, Pedagogiki zabawy, Kinezjologii Edukacyjnej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wolny czas spędza z najbliższymi, jeździ na rowerze, podróżuje. Motto: „Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze". B. Cage

mgr Natalia Trojan - neurologopeda
Absolwentka specjalizacyjnych studiów dla logopedów na kierunku Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. W swej pracy dla dobra pacjentów, łączy systematyczną, metodyczną pracę terapeutyczną
z nieustającą dociekliwością. Stosuje Program Językowy Makaton oraz korzysta z oprogramowania MÓWik. Interesuje się programowaniem języka u dzieci
z zaburzeniami kompetencji językowej. Prywatnie szczęśliwa żona i mama, miłośniczka dobrej kawy.

mgr Dorota Gajewska – nauczyciel plastyki, ceramiki, arteterapeuta
Nauczyciel dyplomowany języka polskiego, wiedzy o kulturze oraz przedmiotów artystycznych, projektant graficzny i arteterapeuta, egzaminator OKE. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, studia licencjackie na Wydziale Projektowym ASP w Katowicach oraz studia podyplomowe w zakresie grafiki warsztatowej (ASP we Wrocławiu), wiedzy o kulturze (UJ w Krakowie), pedagogiki sztuki (GWS Millenium w Gnieźnie), arteterapii (AHE w Łodzi) oraz oligofrenopedagogiki (WSNP w Warszawie).
Z pasją stale zgłębia dziedzinę arteterapii, wierząc w zdrowiotwórczy wpływ sztuki na człowieka, doskonali przy tym różne techniki plastyczne, jak np.: grafika, ceramika, a ostatnio także witraż. Gdy nie pracuje, prawdopodobnie poznaje coś nowego lub sama coś tworzy, bardzo lubi też być w podróży. W życiu bliska jest jej myśl E. Tolle: Nawet jeśli popełnisz błąd, czegoś przynajmniej się nauczysz, czyli w sumie nie będzie to taka znowu pomyłka.

mgr Justyna Skiba – nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna
i Oligofrenopedagogika oraz Pedagogika Rewalidacyjna. Ukończyła również studia podyplomowe: Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci, Muzyka
i plastyka w szkole, Logopedia. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach m.in. Nauczanie niemowląt i małych dzieci wg koncepcji E. E. Gordona, Logorytmika, Choreoterapia, EEG-Biofeedback, Sensoplastyka. Uwielbia muzykę, taniec, śpiew i pragnie zarażać swoją pasją najmłodszych, zgodnie z myślą iż „muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu, można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak, jak muzyka."

mgr Renata Czypionka – nauczyciel przysposobienia do pracy z elementami krawiectwa, oligofrenopedagog
Absolwentka Wyższej Szkoły Podagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, na kierunku pedagogika,
o specjalności: opiekuńczo-wychowawcza. 
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pracowała w Zespole Szkół nr 7 w Tychach na stanowisku nauczyciel zawodu i wychowawca w szkole odzieżowej. Prowadziła zajęcia w Miejskich Ośrodkach Kultury. Jest osobą otwartą i odpowiedzialną, łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi, zyskując ich sympatie i zaufanie.

lic. Sylwia Juszczak - rewalidant, oligofrenopedagog
Absolwentka socjologii i podyplomowych studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz oligofrenopedagogiki. Obecnie studiuje w Instytucie Studiów Podyplomowych na kierunku Pedagogika specjalna - Edukacja terapia
i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Praca z dziećmi i młodzieżą daje jej ogromną satysfakcję, pozwala wykorzystać doświadczenie, które zdobyła jako kurator społeczny i wychowawca. Prywatnie uwielbia podróżować, intetesuje się fotografią i aranżacją wnętrz