Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

W roku szkolnym 2019/2020 świetlica szkolna czynna będzie do godziny 16.00.