Kotki

GRUPA KOTKI

Najmłodsza grupa przedszkolna w naszej placówce, dzieci 2,5-3 letnie. To miejsce, gdzie dzieci rozpoczynają swoją przygodę z przedszkolem. Zapewniamy dzieciom właściwe warunki aklimatyzacji do niezwykle ważnego w życiu dzieci etapu jakim jest rozpoczęcie edukacji przedszkolnej. Dzieci uczą się niezależności poczynając od samodzielnego spożywania posiłków, przez doskonalenie czynności higieniczno-sanitarnych po usamodzielnienie w zakładaniu i zdejmowaniu poszczególnych elementów garderoby. Uczą się szacunku do przedmiotów własnych i cudzych, dbania o swoje rzeczy, ale i przedszkolne zabawki i pomoce dydaktyczne. Poszerzają doświadczenia żywieniowe, uczą się kulturalnego spożywania posiłków za pomocą sztućców przy stoliku w towarzystwie rówieśników. Zdobywają nowe kompetencje podczas ZAJĘĆ KULINARNYCH. Dzieci poszerzają wiedzę o wielowymiarowości otaczającego je świata za pomocą wszystkich zmysłów. Mają możliwość obserwowania, doświadczania i badania otaczających je przedmiotów podczas codziennych zajęć dydaktycznych. Rozwijają percepcję wzrokową i słuchową oraz koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową. Dzieci pozdają piosenki i zabawy muzyczno-ruchowe, integracyjne i  tradycyjne podczas ZAJĘĆ MUZYKA Z RYTMIKA oraz rozwijają się tamecznie podczas ZUMBY. Zajęcia plastyczne oraz techniczne są nie tylko przestrzenią rozwijającą zmysł artystyczny dzieci, ale pozwalają zdobywać wiedzę o właściwościach i możliwościach wykorzystania przeróżnych przedmiotów. Pozwalają na kreatywność, współpracę i ponoszenie odpowiedzialności za podejmowanie działania. Niezwykle terapeutycznie działają ZAJĘCIE Z CERAMIKI. Stymulujemy też, lewą półkulę mózgową. Podczas zabawy dowolnej dzieci, mają możliwość zabawy z kolegami lub samodzielnej eksploracji świata. Ucząc się tym samym, dzielenia zabawkami, ale dowiadują się, że każde z nich jest równoprawnym przedszkolakiem, każde może powiedzieć nie, wyrazić swoje zdanie, które inni muszą respektować. Nasza sala to miejsce, gdzie uczymy się szanować zdanie rówieśników, wdrażamy do szacunku dla wszystkich otaczających nas dorosłych. Codzienna gimnastyka poranna i spacery oraz zajęcia na sali gimnastycznej - WYGIBASY i placu zabaw pozwalają na stymulowanie motoryki dużej. Różnorodne zajęcia plastyczne, techniczne i dydaktyczne, w tym z wykorzystaniem DARU ZABAWY, wspierają rozwój motoryki małej i grafopercepcji. Jesteśmy częstymi gośćmi tyskich bibliotek, ze skupieniem słuchamy czytanych nam bajek, rozwijamy koncentrację uwagi, zasób słownictwa oraz wdrażamy do szacunku dla słowa pisanego. Nasze dzieci uczą się okazywać emocje te pozytywne -  zachęcamy do radości z osiągniętych sukcesów, czasem to zjedzenie kilku łyżek zupy, a czasem radość z wygranego między przedszkolnego konkursu. To też miejsce, gdzie uczymy się panować nad naszymi negatywnymi emocjami, nad krzykiem, wymuszaniem i łzami. Realizujemy z powodzeniem PROGRAM SANFORD HARMONY. Dzieci uczą się samodzielnego uspokajania się i mówienia o swoich potrzebach i oczekiwaniach w sposób zrozumiały i akceptowalny przez otoczenie. Rozwijamy mowę dzieci, poprawność gramatyczną wypowiedzi i systematyzujemy zdobytą wiedzę. Wdrażamy do używania słów i zwrotów grzecznościowy. Stymulujemy mowę dialogową i dbamy, by dzieci komunikowały się za pomocą słów, by używały argumentów oraz negocjowały z rówieśnikami. W razie potrzeby korzystamy z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ. Tym samym rozwój społeczny najmłodszych przedszkolaków jak opisano powyżej odbywa się codziennie i w każdej możliwej przedszkolnej sytuacji, gdyż dzieci w sposób naturalny uczą się jak wygląda życie w społeczności jaką jest grupa przedszkolna. Często bywa u nas tak, że Kotki nie chcą iść do domu, komunikat „nie zdążyłem się pobawić, chcę tu zostać”, słyszany bywa w naszej szatni :)

mgr Barbara Kowalska - dyrektor przedszkola, nauczyciel, oligofrenopedagog, wychowawca grupy
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach na kierunku Zintegrowana edukacja  wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Terapi pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oligofrenopedagogiki, Edukacji i wspomagania osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz zarządzania oświatą. Certyfikowany terapeuta metody Warnkego. Interesuje się stymulacją wszechstronnego rozwoju dziecka, arteterapią oraz bajkoterapią. W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Stawia na rozwój kreatywności i samodzielności oraz otwartość. Dziecko powinno poznawać świat wszystkimi zmysłami, należy zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozwoju i wspierać w każdym działaniu. Poza pracą uwielbia piec ciasta i ciasteczka, mól książkowy, lubi sport i dobrą muzykę. Życiowe motto: „Największe szczęście to uszczęśliwiać innych” T.Fontane.