NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Polub nas na Facebooku!

Akademia Rozwoju „Otwarte okno” to placówka przygotowująca swych wychowanków do całożyciowego uczenia się. Placówka ma stanowić środowisko przyjazne dla dziecka, rodzica i pracowników, sprzyjające naturalnemu procesowi rozwoju dzieci zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami.
 

Głównym celem szkoły jest rozwój intelektualny i psychofizyczny ucznia jako osoby poprzez wprowadzenie w świat wiedzy naukowej, kultury i sztuki, zdobycie umiejętności w swobodnym posługiwaniu się wiedzą, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności, przygotowanie do samodzielnego wyboru kierunku dalszej edukacji oraz aktywnego udziału w życiu społecznym, dające możliwości dalszego kształcenia. Wspieranie i stworzenie odpowiednich warunków nauki dla uczniów niepełnosprawnych.
 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte okno” z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach zaprasza na dalszą wędrówkę wszystkich którzy jeszcze nie zdecydowali w jakich warunkach i gdzie, będą uczyć się ich dzieci.

Nabyte doświadczenie, wiedza pokazuje i wyznacza nam nowe kierunki rozwoju, bo szkoła musi się uczyć i rozwijać, bo jest dla ucznia i dba o jego rozwój.

Jesteśmy do zadań specjalnych, nie boimy się wyzwań i zmian – to przecież napędza rozwój i sukces!

Od roku 2018/2019 rozszerzyliśmy ofertę szkoły, wychodząc naprzeciw zmianom w systemie edukacji. Chcemy aby Państwa dzieci odnosiły sukcesy od najmłodszych lat, by zmieniająca się w obecnej dobie szkoła podstawowa była dla nich miejscem bezpiecznym, przyjaznym, takim do którego chodzi się z uśmiechem i tęskni w weekendy i wakacje.

Ćwiczenia śródlekcyjne w Szkole Podstawowej "Otwarte okno"
w Tychach

Szkolna aktywność fizyczna
Czy lekcje muszą być nudne?

Nieeeee !
W naszej szkole dbamy aby każdy dzień był wesoły, ciekawy i… zdrowy.
Zapraszamy do fotorelacji z naszych ćwiczeń śródlekcyjnych w klasach 1-3
ćwiczenia-fotorelacja

Film - przedstawiający ćwiczenia

 • opieka od 7.00 do 16.00
 • doskonałe usytuowanie na terenie miasta
 • własny parking
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • wyposażenie sal dostosowane do potrzeb uczniów
 • nowoczesna sala gimnastyczna
 • sala multimedialna
 • pracownia językowa
 • własna pracownia ceramiczna
 • ścianka wspinaczkowa
 • pracownia gospodarstwa domowego
 • plac zabaw i ogród zmysłów
 • komfort pracy w mało licznych zespołach uczniowskich
 • wykwalifikowana i ciągle doskonaląca się kadra
 • opieka logopedy, psychologa i pedagoga
 • pełna realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 • interesujące zajęcia obowiązkowe i dodatkowe – sprawdź ofertę!
 • konsultacje zewnętrzne ze specjalistami
 • Ponadto:

 • Magiczny dywan
 • Nowa Sala Doświadczania Świata
 • Dwie doskonale wyposażone sale do SI (Integracji Sensorycznej)

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanymi ze względu na autyzm, Zespół Aspergera lub na niepełnosprawność sprzężoną zwolnione z opłaty czesnego!