NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY:
ROK SZKOLNY 2018/2019

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne:

 1. zajęcia objęte podstawą programową;
 2. język angielski;
 3. drugi język obcy,
 4. język migowy,
 5. gimnastykę ogólnorozwojową;
 6. gimnastykę korekcyjną;
 7. muzykoterapię;
 8. arteterapię;
 9. zajęcia plastyczne/terapia przez sztuki plastyczne;
 10. terapię pedagogiczną;
 11. terapię logopedyczną/neurologopedyczną (diagnoza każdego dziecka);
 12. terapię psychologiczną / konsultacje psychologiczne;
 13. surdoterapię i tyfloterapię;
 14. terapię metodą Biofeedback;
 15. terapię metodą Snoezelen (Sala Doświadczania Świata);
 16. terapię SI (Integracja Sensoryczna);
 17. terapię Metodą Warnkego;
 18. dogoterapię;
 19. zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne                i Kinezjologii Edukacyjnej;
 20. zajęcia metodą Froebla;
 21. zajęcia komputerowe;
 22. zajęcia z ceramiki;
 23. zajęcia z wykorzystaniem pedagogiki cyrku;
 24. Aikido.

UWAGA!

W ramach czesnego Rodzice/Prawni Opiekunowie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mogli skorzystać z comiesięcznych konsultacji,
warsztatów prowadzonych przez:

Pana dr Andrzeja Wolskiego – pedagoga specjalnego z III stopniem specjalizacji zawodowej, nauczyciela SOSW pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w  Krakowie,  
diagnostę i terapeutę w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w Krakowie.

http://www.autyzm.krakow.pl/zespol/andrzej-wolskich