NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Agnieszka Banaś - dyrektor szkoły, nauczyciel, rewalidant
Ukończyła studia licencjackie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, na kierunku pedagogika, o specjalności opiekuńczo - wychowawcza. Ukończyła również podyplomowe studia
z zakresu oligofrenopedagogiki oraz edukacji muzycznej
i plastycznej. Jest pedagogiem z dziesięcioletnim stażem. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne w szkole i w przedszkolu oraz zajmuje się pracą w świetlicy szkolnej. W życiu prywatnym razem z mężem wychowuje troje dzieci. Motto: "Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę." J.P. II

mgr Anna Witek-wicedyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, rewalidant
Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności-pedagogika społeczna, Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną-Oligofrenopedagogika, Edukację elementarną - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Terapię pedagogiczną z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej i arteterapią, Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z elementami SI oraz Diagnozę i terapię pedagogiczną. 
Na bieżąco rozwija swój warsztat pracy poprzez udział w kursach i szkoleniach, m.in. Język migowy i surdopsychologia, Ruch Rozwijający W.Sherborne, Sala Doświadczania Świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów, Terapia ręki w oparciu
o polisensorykę metody Marii Montessori, Metoda Klanzy w pracy z grupą, Makaton – Program Rozwoju Komunikacji, Kinezjologia Edukacyjna P. i G. Dennison, Elementy Integracji Sensorycznej – zabawy stymulujące zmysły dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, Kinesiotaping w terapii ręki oraz wiele innych.

mgr Marta Baron-Drozdek- nauczyciel ceramiki, rewalidant
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, specjalizacji: malarstwo. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne i tyflopedagogika. Na co dzień zajmuje się ceramiką, wyrobem biżuterii, malarstwem, rysunkiem i ilustrowaniem książek dla dzieci. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości. Ceramiką zajmuje się od 9 lat.

lic. Karolina Wierzbica-nauczyciel, rewalidant
Ukończyłam studia na kierunku pedagogika specjalność resocjalizacja, obecnie studiuję na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w ośrodku wychowawczym, żłobku oraz świetlicy szkolnej. Inspiruję się pedagogiką Montessori, której podstawowym założeniami są rozwijanie samodzielności i wiara we własne siły. W pracy z dziećmi wykorzystuje swoją kreatywność do czego zachęcam również podopiecznych. W wolnych chwilach lubię czytać książki, malować oraz spędzać czas na spacerach z psami.
mgr Monika Bazan - nauczyciel, rewalidant, oligofrenopedagog
Ukończyła studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki oraz wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z ASD. Wiedzę pogłębia na kursach i szkoleniach. Ukończyła m.in. Metodę Dobre Startu, Sensoplastykę, Logorytmikę. Wolnych chwilach zajmuje się wyszywaniem obrazków oraz zwiedzaniem okolicy.

mgr Krzysztof Bednarek – nauczyciel religii, oligofrenopedagog
Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogiki. Uczył w publicznych szkołach od podstawówki po liceum i technikum. Interesuje się teatrem i muzyką.


Katarzyna Urbańska pomoc nauczyciela
„Nieustannie w swej pracy zataczam przysłowiowe koło z pasji i miłości do dzieci, z Nimi i dla Nich”. Miejsca, w których spełniałam się zawodowo; Centrum Nauki i Zabawy w Tychach - urodziny, wycieczki, półkolonie, zajęcia pozaszkolne, imprezy tematyczne. Szkoła Językowa Early Stage - zajęcia dodatkowe, czas wolny, imprezy i zabawy. Ośrodek Rehabilitacyjno Opiekuńczo Wychowawczy koło/Tychy pomoc nauczyciela w grupie rewalidacyjno wychowawczej  Wciąż staram się uczestniczyć i pogłębiać swoją wiedzę, by móc sprostać wymaganiom dzisiejszych czasów.

mgr Izabela Fuchs - psycholog, trener umiejętności społecznych, oligofrenopedagog
Absolwentka kierunku Psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Certyfikowana trenerka umiejętności społecznych dzieci i młodzieży (TUS). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki. Posiada wiedzę oraz kwalifikacje do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Brała udział w szkoleniach dotyczących AAC (komunikacji alternatywnej). Stale pogłębia swoją wiedzę, biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach. Prywatnie interesuje się rysunkiem, grami komputerowymi oraz literaturą fantastyczną, w szczególności twórczością Terry'ego Pratchetta.
mgr Magdalena Gaik - nauczyciel, oligofrenopedagog
Absolwentka kierunku edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła również studia magisterskie z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej. Od zawsze czuła powołanie do pracy z dziećmi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w przedszkolu z oddziałem integracyjnym, oraz w wielu placówkach jako instruktorka zajęć z kodowania, matematyki i robotyki. Zrealizowała następujące kursy z: bajkoterapii, nauki czytania i pisania metodą Montessori oraz wiele innych z choreoterapii. Dwukrotnie brała udział w projekcie „Arteterapia drogą do twórczej integracji” gdzie miała szansę rozwijać swój warsztat choreoterapeutyczny. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu choreoterapii w szkole. W wolnych chwilach uwielbia rozwijać swoją pasję taneczną. Jako nastolatka brała udział w wielu konkursach tanecznych. Pomysł na zrealizowanie kursu z choreoterapii wyniknął z połączenia pasji oraz satysfakcji z widocznych efektów pracy. Prywatnie uwielbia czytać książki z gatunku fantasy, śpiewać, grać na gitarze oraz zwiedzać. Nieustannie doskonali swój warsztat pracy, biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach.  Motto życiowe: „Jeśli pozwolisz swojemu ciału tańczyć – natychmiast odpadną od Ciebie kłamstwa i dogmaty, aż zostaniesz z samym duchem życia. Taniec jest lekarstwem. Wierzę, że jeśli wyrazisz duszę w ruchu, ona uzdrowi się”- Gabrielle Roth.

mgr Aleksandra Sadłek - nauczyciel, rewalidant
Absolwenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych
z arteterapią oraz
pedagogika rewalidacyjna. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie edukacja elementarna-wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Prowadzi zajęcia z zakresu rewalidacji
w szkole i przedszkolu. Interesuje się terapią behawioralną oraz różnymi aspektami arteterapii. Wolny czas poświęca na zdobywanie nowych doświadczeń i szukanie inspiracji do pracy z dziećmi. Motto: „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie
a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz
z dziećmi wiele natchnionych chwil”.
J. Korczak.

mgr Szymon Jaszczyk - katecheta, oligofrenopedagog
Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie studiuje w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach w celu udoskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Posiada doświadczenie w pracy
z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi zajecia w klasach od zerówki do gimnazjum. W swojej misji katechety kładzie szczególny nacisk na naukę o Bożym Miłosierdziu. Prywatnie interesuje się sportem i polityką

mgr Roksana Kolonko-Wiera-nauczyciel
Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy
w Katowicach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Obecnie studentka Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na kierunku Pedagogika. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości. Najważniejsze jest dla niej szczęście oraz uśmiech każdego dziecka. Prywatnie pasjonatka biegów oraz zdrowego stylu życia.

 

mgr Iwona Piega - nauczyciel biologii, przyrody, oligofrenopedagog
Ukończyła studia biologiczno-geograficzne o specjalności biologia środowiskowa na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. Od zawsze chciała pracować z dziećmi
i zarażać ich swoją pasją do otaczającego nas świata. Obecnie planuje podnieść swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki. Prywatnie uwielbia podróżować oraz książki Paulo Coelho. Motto życiowe: "Pamiętaj, że wszystko co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego co robisz" Paulo Coelho.

mgr Irena Witkowska – Terapeuta Zajęciowy, Terapeuta Pedagogiczny, Oligofrenopedagog.
Ukończyła studia Magisterskie na WSP TWP w Katowicach na kierunku : Terapia Pedagogiczna,  studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku :Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika oraz studia Podyplomowe na Uczelni ISP  : Pedagogika Specjalna -  Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła różne kursy min. Animator Zabaw Dziecięcych oraz Kurs Terapii ręki I i II stopień. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi. Wolny czas spędza z najbliższymi, jeździ na wycieczki górskie. Lubi taniec i muzykę oraz interesuje się siatkówką. Motto : „Miej serce i patrzaj w serce”.
mgr Joanna Kawala - wychowawca świetlicy, terapeuta biofeedback
Absolwentka Akademii im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku na kierunku profilaktyka społeczna
z resocjalizacją. W późniejszym czasie studentka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu na kierunku prawo. Obecnie studentka kierunku oligofrenopedagogika. Od zawsze chciałam mieć możliwość pracy opierającej się na kontakcie, dialogu, relacji z drugim człowiekiem (zarówno
z dzieckiem jak i dorosłym). W czasie studiów zdecydowałam się na szereg praktyk oraz udział w wolontariacie. Prywatnie: zwierzolub, mól książkowy, miłośnik wszystkiego co lata. Motto: "Jeśli idziesz w górę, to się wszystkim kłaniaj. Możliwe, że będziesz wracał tą samą drogą."

mgr Szymon Maryniak - nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania, instruktor fitnessu, trener personalny, oligofrenopedagog
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, na kierunku wychowanie fizyczne
o specjalności trening sportowy. Całe życie związane ze sportem. Jako nastolatek grał w młodzieżowej lidze śląskiej, oraz brał udział w finałach mistrzostw Polski w siatkówce. Nie ma dyscypliny w której nie brał udziału, po przez dziesięciobój, runmageddon, triathlon, piłka ręczna plażowa, po skoki wzwyż i cała lekkoatletykę. Wolontariusz na Olimpiadach Specjalnych. Od 3 lat pracuje w szkole pływania "Neptun". " Dzieci dysponują niesamowitą energią, którą mnie zarażają." Motto życiowe. " W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość." ~ Buddha

mgr Monika Kazanecka - psycholog, psychoterapeuta
Absolwentka psychologii i podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Uniwersytecie Śląskim. Słuchaczka 4-letniego kursu Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie problemów emocjonalno-społecznych, zaburzeń nastroju, niskiego poczucia własnej wartości, znajdujących się w kryzysach życiowych i rozwojowych. Zajmuje się pracą i wspieraniem rodzin mających trudności w wychowywaniu dziecka oraz diagnozą, terapią i poradnictwem w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. Doskonali warsztat pracy poprzez udział w seminariach dotyczących terapii dzieci doświadczających traumy seksualnej, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń odżywiania, pracy z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera, zaburzeń lękowych, czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w placówce opiekuńczo-wychowawczej, poradni psychologiczno-pedagogicznej jak również staże m.in. w poradni zdrowia psychicznego oraz  oddziale stacjonarnym kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży.
mgr Ewa Puszcz-rewalidant, oligofrenopedagog
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika specjalna oraz pedagogika rewalidacyjna. Swoje zamiłowanie do pracy
z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną kontynuuje od wielu lat. Skutecznie rozwija swój warsztat o nowe doświadczenia praktyczne oraz szkolenia doskonalące
z zakresu: Arteterapii, Pedagogiki zabawy, Kinezjologii Edukacyjnej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wolny czas spędza z najbliższymi, jeździ na rowerze, podróżuje. Motto: „Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze". B. Cage

mgr Przemysław Jawień - wicedyrektor,
nauczyciel języka angielskiego, informatyki, oligofrenopedagog

Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Chrzanowie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy
z dziećmi jako nauczyciel języka angielskiego. Nauczał dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Pracuje także
z dorosłymi w szkole policealnej i w liceum dla dorosłych, prowadząc zajęcia na różnych poziomach zaawansowania. Prywatnie jest pasjonatem gier RPG. Jego ulubione serie to Final Fantasy, Mass Effect i Dragon Age. Uwielbia też japoński komiks (Manga) oraz Anime takich twórców jak m.in. Hayao Miyazaki oraz Isao Takahata. Życiowe motto: „Always look on the bright side of life”. Monty Python.
mgr Stanisław Trembla-nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog
Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie puzonu, Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie Sztuki Muzyki. Ukończyłem Uniwersytet Śląski w Cieszynie na kierunku Pedagogika Specjalna -Oligofrenopedagogika. Od  zawsze lubię pracę nad poszerzaniem umiejętności muzycznych dzieci
i młodzieży. Po skończeniu podyplomowych studiów
z zakresu Oligofrenopedagogiki zacząłem pracę z osobami
z różnymi niepełnosprawnościami i znajduję w tej dziedzinie ogromną satysfakcje.


mgr Wioleta Pojałowska - fizjoterapeuta, terapeuta SI, oligofrenopedagog
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach na kierunku Fizjoterapia. Ukończyła również studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego
i oligofrenopedagogiki. Brała udział w licznych szkoleniach
z zakresu fizjoterapii pediatrycznej i integracji sensorycznej. Jest certyfikowanym diagnostą Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej. Miłośniczka gór. Otwarta, swoją radość i energię przekazuje swoim podopiecznym. Swoje zainteresowania i kierunki kształcenia ukierunkowuje na pracę z dziećmi. 
mgr Magdalena Świerczek - psycholog
Absolwentka kierunku Psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe
z przygotowania pedagogicznego. Jest w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera. Nieustannie stara się pogłębiać swoją wiedzę biorąc udział w kursach
i szkoleniach, m. in. trenera umiejętności społecznych. Czas wolny najchętniej spędza aktywnie i w kontakcie z przyrodą
mgr Anna Ilczuk - nauczycielka języka polskiego, pedagog specjalny, logopeda.
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej z logopedią w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu. Wrażliwa romantyczka i optymistka. Pełna empatii estetka marząca o tym, by wszędzie panowały: dobro, miłość i piękno. Tego również szuka w ludziach wokół. Życzliwość, serdeczność i uśmiech to jej klucz do pozytywnych relacji z każdym człowiekiem – tym małym i dużym. Miłośniczka kwiatów, piękna przyrody i dobrej kuchni. Prywatnie szczęśliwa żona i mama trzech córek.
lic. Karolina Żołneczko – nauczyciel języka polskiego
Ukończyła studia licencjackie z filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. W trakcie studiów magisterskich na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną oraz studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej – edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła kurs
z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu oraz zespołu Aspergera. Jej zainteresowania koncentrują się wokół literatury romantyzmu, wojny oraz współczesności. Wielbicielka poezji Baczyńskiego, Miłosza oraz Szymborskiej. Wrażliwa na piękno w codzienności, drugim człowieku oraz sztuce. Interesuje się malarstwem na płótnie i rozwija zdolności artystyczne w tym kierunku. Od najmłodszych lat pragnęła zostać nauczycielem. Twierdzi, że każde dziecko to „chodzący cud – jedyny, wyjątkowy i niezastąpiony”. Nieodłączonym elementem jej codzienności jest uśmiech.

mgr Aleksandra Garbula – nauczyciel informatyki
Ukończyła studia licencjackie na kierunku: Informatyka Uniwersytetu Śląskiego oraz studia magisterskie na kierunku: Informatyka w Marketingu i Zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od ponad 20 lat pracuje w szkole podstawowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Z powodzeniem przygotowuje uczniów do konkursów informatycznych. Stale pogłębia swoją wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w Sieci, uczestnicząc w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach. Jest osobą uśmiechniętą i otwartą, szybko nawiązującą kontakt z uczniami. Fascynuje ją portugalska muzyka Fado oraz kultura i życie Greków.
mgr Izabela Rajwa - oligofrenopedagog, rewalidant
Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach na kierunku oligofrenopedagogika z informatyką w kształceniu specjalnym. Terapeuta EEG-Biofeedback oraz terapeuta ręki I i II stopnia. Specjalista terapii zajęciowej. Ukończyła studia magisterskie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy terapeuty i nauczyciela uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, dotyczących m.in. komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Jej największą pasją są wysokogórskie wędrówki, ponieważ... "zdobyć szczyt, to znaczy dotknąć chmur nie odrywając się od ziemi..." A największym szczęściem w życiu jest dla niej rodzina- tu zaczyna się życie, w miłość nigdy nie kończy.

mgr Dawid Bocheński - nauczyciel plastyki, techniki, rewalidant
Urodzony w 1979 r. w Częstochowie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Malczewskiego
w Częstochowie, na specjalizacji  ceramika artystyczna.
W 2004 roku ukończył Akademię im J. Długosza 
w Częstochowie (Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), na specjalizacji-malarstwo w pracowni  prof. Mariana Jarzemskiego z tytułem magistra sztuki. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Komunikacji 
i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie na kierunku Oligofrenopedagogika. W 2015 roku ukończył w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej kierunek Grafika Komputerowa, w tym samym roku ukończył Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą. Jako nauczyciel pracuje od 2006 roku, rok później został po raz pierwszy wychowawcą klasy. W tamtym czasie prowadził też pracownię plastyczną dla osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Katolickim „Betel”. Obecnie wychowawca klasy specjalnej. Pracuje jako nauczyciel plastyki, nauczyciel wspomagający oraz rewalidant. Nauczyciel mianowany.
„W pracy z dziećmi najważniejsze jest indywidualne podejście”. W 2013 roku był komisarzem Pleneru Miejskiego pt. „Częstochowa na licu człowieka”. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków-Okręg Częstochowski. Członek Zarządu Głównego ZPAP-Okręgu Częstochowskiego-skarbnik. Zajmuje się malarstwem olejnym, akrylowym, rysunkiem,  grafiką komputerową oraz scenografią. Malarstwo mieści sie w nurcie realizmu,  naturalizmu, hiperrealizmu, abstrakcjonizmu  oraz  surrealizmu.

mgr Tomasz Wybraniec-nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, oligofrenopedagog
Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Historyczno-Pedagogicznego. Praca nauczyciela to jego pasja
i spełnienie marzeń o wykonywaniu tego zawodu. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
W dalszym ciągu podnosi swoje kwalifikacje studiując
w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Od dziecka pasjonuje się archeologią. Zajmuje się archeologią doświadczalną polegającą na rekonstrukcji budynków
i przedmiotów prehistorycznych. Poza tym fascynuje się sportem w szczególności piłką nożną. Motto: „Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi”. [Tadeusz Kościuszko]
mgr Ewa Zawiła – nauczyciel chemii
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego m.in. kurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w zakresie pomiaru dydaktycznego, szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów OKE, szkolenie na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych
i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy i wiele innych. Prywatnie interesuje się turystyką, fitoterapią (ziołolecznictwo).

mgr Agnieszka Brańka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, rewalidant
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach na kierunku Pedagogika specjalna oraz Pedagogika rewalidacyjna. Ukończyła także studia podyplomowe o specjalności Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Wśród jej zainteresowań zawodowych znajdują się zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży, zwłaszcza zaburzenia ze spektrum autyzmu. W życiu prywatnym i zawodowym inspiruje się mottem: ,,Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz”.
mgr Krzysztof Marciniak-oligofrenopedagog
Ukończył pedagogikę społeczno-opiekuńczą w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, studia podyplomowe z psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach, kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej oraz specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Miłośnik przyrody, wycieczek górskich, dobrych książek oraz jazdy konnej. Żonaty, ojciec dwóch córek. Motto życiowe: „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”. Św. Augustyn

mgr Filip Jarosz - nauczyciel wychowania fizycznego,  instruktor gimnastyki korekcyjnej, rewalidant
Ukończył studia I stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim uzyskując tytuł licencjata ze specjalizacją gimnastyka korekcyjna, uzyskałem kwalifikacje trenera personalnego oraz instruktora sportu. Ukończył studia II stopnia na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego oraz tytuł trenera piłki ręcznej. Całe życie związane jest ze sportem, głownie z piłką ręczną, nieprzerwanie jestem czynnym zawodnikiem. Obecnie reprezentuje klub „Viret CMC Zawiercie”.

mgr inż. Bożena Szorek – nauczyciel matematyki, fizyki, oligofrenopedagog.
Absolwentka Politechniki Śląskiej w Katowicach na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Matematyka. Pracowała kilkanaście lat w szkole podstawowej i gimnazjum. Posiada wieloletnie doświadczenie z uczniami niepełnosprawnymi. Jestem nauczycielem kontraktowym. Praca z dziećmi sprawia jej dużo radości. W wolnej chwili dużo czyta, podróżuje. Motto : Liczy się nie to, co masz, ale co robisz z tym, co masz. [Autor nieznany]

mgr Katarzyna Gonera - logopeda
Absolwentka studiów I stopnia na kierunku logopedia współprowadzonych przez Katedrę Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka studiów II stopnia na kierunku logopedia prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja i rehabilitacja
osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz Edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna. Posiada certyfikat terapeuty ręki. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w przedszkolach integracyjnych, żłobku, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni logopedycznej szpitala wojewódzkiego. Nieustannie doskonali swój warsztat pracy, biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach.
Julianna Kolonko - nauczyciel
Studentka Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Praca z dziećmi dostarcza mi wiele radości, dlatego ciągle chcę się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe. Prywatnie mól książkowy, miłośniczka muzyki i fanka boksu.lic. Karolina Ejdys - nauczyciel, rewalidant
Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim.
W dzieciach ceni sobie ich pozytywną energie, nieustająca ciekawość świata oraz zaskakująca pomysłowość. Dzieci są wielkimi indywidualnościami, dzięki czemu praca z nimi nigdy nie stanie się nudna i monotonna, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Prywatnie miłośniczka książek Nicholasa Sparksa, kuchni włoskiej oraz fanka piłki nożnej, reprezentacji Polski. Ulubionym miejscem do wyciszenia się i naładowania baterii jest dla niej szlak górski, zaś energie i pozytywne myślenie daje jej taniec i jazda na rolkach. Motto: „Odważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że istnieją rzeczy ważniejsze niż strach.”

mgr Sylwia Fronc - nauczyciel, tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta
Absolwentka studiów licencjackich Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku Fizjoterapia. Absolwentka studiów magisterskich Wyższej Szkoły Hamanitas w Sosnowcu na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Surdopepadogiki, Tyflopedagogiki, Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz Oligofrenopedagogika- edukacja  rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe: Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherbone, Aktywne formy rehabilitacji chorych z dysfunkcjami narządu ruchu i zmysłów, Metody biomechaniczne diagnostyki czynności i stabilności narządu ruchu w procesie treningu leczniczego, Metody fizykoterapeutyczne w terapii powięziowej i innych  odruchowych zmianach tkankowych, Masażu Shantala. Jest nauczycielem kontraktowym. Cały czas doskonali swój warsztat pracy. W życiu prywatnym szczęśliwa żona i mama.
mgr Konstancja Lubowiecka - logopeda, neurologopeda
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku filologia polska. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim oraz wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach. Doświadczenie zdobywała pracując m.in. w przedszkolach (również specjalnych) oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pracowała m.in. z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, autyzmem, zespołem Downa. Interesuje się wczesną interwencją logopedyczną oraz tematyką żywienia małych dzieci. Poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach. Prywatnie lubi wędrówki po górach oraz pokazywać świat swoim dzieciom.