NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

KLASY I ZESPOŁY UCZNIOWSKIE
ROK SZKOLNY 2023/2024

KLASY I

KLASY II

KLASY III

KLASY IV

KLASY V

KLASY VI

KLASY VII

KLASY VIII

Trwają zapisy uczniów do naszych klas:

  • dla uczniów o prawidłowym rozwoju psychoruchowym,
  • integracyjnych,
  • specjalnych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera,
    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym (umiarkowanym
    i znacznym) oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi