NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Szanowni Rodzice / Prawni Opiekunowie!
Jeżeli jesteście zainteresowani zapisem dziecka do naszej Szkoły, prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie wolnych miejsc pod numerami telefonów:
(32) 494-73-70;

603 155 686

Kolejny krok w sprawie zapisu to dokonanie opłaty wpisowej z zaznaczeniem imienia i nazwiska dziecka w tytule przelewu na konto:
Nr konta bankowego

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 77 1050 1399 1000 0090 3094 1877

Wpłacenie wpisowego oraz dostarczenie wypełnionej Karty Zapisu Ucznia (a w przypadku dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dostarczenie również orzeczeń) dają Państwu gwarancję wpisania dziecka na listę uczniów Szkoły w miarę wolnych miejsc.