Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

Agnieszka Banaś - dyrektor szkoły, nauczyciel, rewalidant
Ukończyła studia licencjackie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, na kierunku pedagogika, o specjalności opiekuńczo - wychowawcza. Ukończyła również podyplomowe studia
z zakresu oligofrenopedagogiki oraz edukacji muzycznej
i plastycznej. Jest pedagogiem z dziesięcioletnim stażem. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne w szkole i w przedszkolu oraz zajmuje się pracą w świetlicy szkolnej. W życiu prywatnym razem z mężem wychowuje troje dzieci. Motto: "Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę." J.P. II

mgr Angelika Kudzia – neurologopeda, surdologopeda
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu oraz z zakresu neurologopedii i surdologopedii w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu logopedii, m.in.: Metoda Krakowska, kinesiotaping medyczny w logopedii, masaż logopedyczny, Fizjologiczna Terapia Miofunkcjonalna, terapia mowy bezdźwięcznej i wiele innych. Posiada uprawnienia do diagnozowania testami KOLD oraz KOSF. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szkole, przedszkolu oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. W swojej pracy wykorzystuje podejście holistyczne do ucznia. Nieustannie doskonali swój warsztat pracy, biorąc udział w szkoleniach oraz konferencjach neurologopedycznych. Prywatnie miłośniczka malarstwa oraz podróży motocyklowych.
mgr Marta Baron-Drozdek- nauczyciel ceramiki, rewalidant
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, specjalizacji: malarstwo. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne i tyflopedagogika. Na co dzień zajmuje się ceramiką, wyrobem biżuterii, malarstwem, rysunkiem i ilustrowaniem książek dla dzieci. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości. Ceramiką zajmuje się od 9 lat.

mgr Izabela Fuchs - psycholog, trener umiejętności społecznych, oligofrenopedagog
Absolwentka kierunku Psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Certyfikowana trenerka umiejętności społecznych dzieci i młodzieży (TUS). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki. Posiada wiedzę oraz kwalifikacje do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Brała udział w szkoleniach dotyczących AAC (komunikacji alternatywnej). Stale pogłębia swoją wiedzę, biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach. Prywatnie interesuje się rysunkiem, grami komputerowymi oraz literaturą fantastyczną, w szczególności twórczością Terry'ego Pratchetta.
mgr Iwona Piega - oligofrenopedagog, terapeuta ręki
Ukończyła studia biologiczno- geograficzne o specjalności biologia środowiskowa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna oraz Edukacja i rehabilitacja osób z spectrum autyzmu na ISP. Uzyskała tytuł terapeuty ręki w  ujęciu globalnym I i II stopnia. Od zawsze chciała pracować z dziećmi i zarażać ich swoja pasją do otaczającego świata. Cały czas stara się podnosić swoje kwalifikacje na różnych kursach. Prywatnie mama dwójki cudownych dzieci. Uwielbia podróże i książki Paulo Coelho. Motto życiowe "Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego, co czynisz" - Paulo Coelho 
mgr Sylwia Fronc - rewalidant, surdopedagog, tyflopedagog
Absolwentka studiów licencjackich Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku Fizjoterapia. Absolwentka studiów magisterskich Wyższej Szkoły Hamanitas w Sosnowcu na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Surdopepadogiki, Tyflopedagogiki, Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz Oligofrenopedagogika- edukacja  rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe: Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherbone, Aktywne formy rehabilitacji chorych z dysfunkcjami narządu ruchu i zmysłów, Metody biomechaniczne diagnostyki czynności i stabilności narządu ruchu w procesie treningu leczniczego, Metody fizykoterapeutyczne w terapii powięziowej i innych  odruchowych zmianach tkankowych, Masażu Shantala. Jest nauczycielem kontraktowym. Cały czas doskonali swój warsztat pracy. W życiu prywatnym szczęśliwa żona i mama.
mgr Irena Witkowska – Terapeuta Zajęciowy, Terapeuta Pedagogiczny, Oligofrenopedagog.
Ukończyła studia Magisterskie na WSP TWP w Katowicach na kierunku : Terapia Pedagogiczna,  studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku :Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika oraz studia Podyplomowe na Uczelni ISP  : Pedagogika Specjalna -  Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła różne kursy min. Animator Zabaw Dziecięcych oraz Kurs Terapii ręki I i II stopień. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi. Wolny czas spędza z najbliższymi, jeździ na wycieczki górskie. Lubi taniec i muzykę oraz interesuje się siatkówką. Motto : „Miej serce i patrzaj w serce”.

mgr Przemysław Jawień - wicedyrektor, nauczyciel języka angielskiego, oligofrenopedagog
Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Chrzanowie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy
z dziećmi jako nauczyciel języka angielskiego. Nauczał dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Pracuje także
z dorosłymi w szkole policealnej i w liceum dla dorosłych, prowadząc zajęcia na różnych poziomach zaawansowania. Prywatnie jest pasjonatem gier RPG. Jego ulubione serie to Final Fantasy, Mass Effect i Dragon Age. Uwielbia też japoński komiks (Manga) oraz Anime takich twórców jak m.in. Hayao Miyazaki oraz Isao Takahata. Życiowe motto: „Always look on the bright side of life”. Monty Python.
mgr Agnieszka Czepiel-Zając - nauczyciel przysposobienia do pracy - pracowni gospodarstwa domowego- kucharstwo, oligofrenopedagog.
Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim na kierunku wychowanie fizyczne i obronne.
Ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach;
żywienie człowieka z elementami gospodarstwa domowego, oligofrenopedagogika, edukacja i terapia w spektrum autyzmu. W wolnym czasie pielęgnuje swój ogród, chodzi na spacery z psami, gotuje, słucha muzyki


mgr Monika Bazan - nauczyciel, rewalidant, oligofrenopedagog
Ukończyła studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych z edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej, pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki oraz wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z ASD. Wiedzę pogłębia na kursach i szkoleniach. Ukończyła m.in. Metodę Dobre Startu, Sensoplastykę, Logorytmikę. Wolnych chwilach zajmuje się wyszywaniem obrazków oraz zwiedzaniem okolicy.

mgr Natalia Stania- oligofrenopedagog, terapeuta
Ukończyłam studia na kierunku pedagogika specjalna
o specjalności edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz studia na kierunku pedagogika o specjalności terapia i diagnoza pedagogiczna. Od najmłodszych lat uczęszczałam w licznych wolontariatach gdzie rozwijałam swoją pasję. Przed rozpoczęciem pracy
w szkole swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam
w przedszkolu specjalnym oraz integracyjnym. W wolnych chwilach lubię spędzać czas w gronie swoich najbliższych oraz spacerować ze swoim psem. Motto: „Im kto jest lepszym człowiekiem, lepiej do pracy przygotowanym, im ma większą dla drugich życzliwość, głębszą o nich troskę i poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, tym większy zostawi ślad w duszach dzieci”- Maria Grzegorzewska.
mgr Joanna Kawala - rewalidant, terapeuta Biofeedback
Absolwentka Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na kierunku profilaktyka społeczna z resocjalizacją.
W późniejszym czasie studentka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu na kierunku prawo. Obecnie studentka kierunku oligofrenopedagogika. Od zawsze chciałam mieć możliwość pracy opierającej się na kontakcie, dialogu, relacji z drugim człowiekiem (zarówno z dzieckiem jak i dorosłym). W czasie studiów zdecydowałam się na szereg praktyk oraz udział w wolontariacie. Prywatnie: zwierzolub, mól książkowy, miłośnik wszystkiego co lata. Motto: "Jeśli idziesz w górę, to się wszystkim kłaniaj. Możliwe, że będziesz wracał tą samą drogą."

mgr Szymon Maryniak - nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania, instruktor fitnessu, trener personalny, oligofrenopedagog
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, na kierunku wychowanie fizyczne
o specjalności trening sportowy. Całe życie związane ze sportem. Jako nastolatek grał w młodzieżowej lidze śląskiej, oraz brał udział w finałach mistrzostw Polski w siatkówce. Nie ma dyscypliny w której nie brał udziału, po przez dziesięciobój, runmageddon, triathlon, piłka ręczna plażowa, po skoki wzwyż i cała lekkoatletykę. Wolontariusz na Olimpiadach Specjalnych. Od 3 lat pracuje w szkole pływania "Neptun". " Dzieci dysponują niesamowitą energią, którą mnie zarażają." Motto życiowe. " W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość." ~ Buddha

mgr Filip Jarosz - nauczyciel wychowania fizycznego,  instruktor gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagog
Ukończył studia I stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim uzyskując tytuł licencjata ze specjalizacją gimnastyka korekcyjna, uzyskałem kwalifikacje trenera personalnego oraz instruktora sportu. Ukończył studia II stopnia na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego oraz tytuł trenera piłki ręcznej. Całe życie związane jest ze sportem, głownie z piłką ręczną, nieprzerwanie jestem czynnym zawodnikiem. Obecnie reprezentuje klub „Viret CMC Zawiercie”.
mgr Krzysztof Marciniak-oligofrenopedagog
Ukończył pedagogikę społeczno-opiekuńczą w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, studia podyplomowe z psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach, kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej oraz specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Miłośnik przyrody, wycieczek górskich, dobrych książek oraz jazdy konnej. Żonaty, ojciec dwóch córek. Motto życiowe: „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”. Św. Augustyn