Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

OPŁATY:

1. Wpisowe jednorazowe, bezzwrotne dla każdego: 400 zł;

OPŁATA ZA OBIAD:

2. Stawka za obiad:  9 zł;

Uwaga! Zmiana stawki za obiady od 01.04.2024r. - 10 zł

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna !

Płatności za wpisowe i obiady prosimy regulować gotówką
w sekretariacie placówki lub na podany niżej na rachunek bankowy

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 77 1050 1399 1000 0090 3094 1877