Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

Szanowni Rodzice / Prawni Opiekunowie!


Jeżeli jesteście zainteresowani zapisem dziecka do naszej Szkoły, prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie wolnych miejsc pod numerami telefonów:
(32) 494-73-70

603 155 686

Kolejny krok w sprawie zapisu to dokonanie opłaty wpisowej
z zaznaczeniem imienia i nazwiska ucznia w tytule przelewu na konto:
Nr konta bankowego

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 77 1050 1399 1000 0090 3094 1877