Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

Dnia 1 września 2014 r. w Tychach rozpoczęła działalność Akademia Rozwoju „Otwarte okno”, w skład której wchodzą Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnym i Specjalnymi oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnym i Specjalnymi. Placówka oferuje swym podopiecznym ciekawe zajęcia edukacyjno-terapeutyczne i dodatkowe, ukierunkowane na przygotowanie wychowanków do szeroko rozumianego całożyciowego uczenia się.

Przy Niepublicznym Przedszkolu „Otwarte okno” działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci. W jego skład wchodzą następujący specjaliści: psycholog, neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, rehabilitanci prowadzący zajęcia z zakresu integracji sensorycznej (SI) oraz pedagodzy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Terapeuci wspólnie ustalają indywidualny, kompleksowy program terapeutyczny, wspólnie kontrolują czynione postępy – weryfikują programy terapii, wpierając rodziny dzieci objętych tą formą pomocy.       Z zajęć realizowanych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci korzystają zarówno wychowankowie Niepublicznego Przedszkola „Otwarte okno” oraz dzieci uczęszczające do innych placówek.

Działalność komercyjna

            Akademia oferuje również bloki zajęć komercyjnych, a wśród nich:

 • relaksacja, zabawy stymulujące rozwój w Sali Doświadczania Świata;
 • gimnastykę mózgu P. Dennisona;
 • zajęcia stymulujące i wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny + arteterapię;
 • zajęcia poszerzające doświadczenia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-,6-latki)  i wczesnoszkolnym (7-, 9-latki) pn. „Mały Artysta”;
 • zajęcia rozwijające kreatywność i myślenie logiczne  dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-,6-latki)  i wczesnoszkolnym (7-,9-latki) pn. „Tworzyć każdy może”;
 • zajęcia rozwijające kreatywność i myślenie logiczne  dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-,6-latki)  i wczesnoszkolnym (7-,9-latki);
 • Akademię Maluszka - zajęcia grupowe dla rodziców z dziećmi do lat 3 z elementami: metody Knillów i metody W. Sherborne, pedagogiki cyrku, ludoterapii; aktywnego spędzania czasu wolnego; działań twórczych z wykorzystaniem mas sensorycznych;
 • zajęcia wspomagające edukację dzieci z autyzmem;
 • zajęcia wspomagające edukację dzieci z Zespołem Aspergrera;
 • zajęcia dla dzieci mających trudności z uczeniem się matematyki pn. Matematyka nie musi być trudna;
 • dla adresatów w różnym wieku oferujemy EEG Biofeedback – diagnozę z konsultacją, treningi m.in. dla maturzystów, studentów, biznesmanów, słuchaczy kursu prawa jazdy, dziennikarzy itp.

Zapraszamy!