Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

W OFERCIE PLACÓWKI:

 • pełna realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • terapia logopedyczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia tyflopedagogiczna
 • terapia surdopedagogiczna
 • terapia Biofeedback
 • terapia Warnkego
 • rehabilitacja ruchowa
 • terapia SI

Ponadto:

 • język migowy
 • opieka doradcy zawodowego