Elfy

GRUPA ELFY

Elfy to grupa specjalna, zróżnicowana wiekowo. Mała liczebność grupy pozwala jednak stworzyć odpowiednie warunki wychowawcze i edukacyjne dla dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Naszym celem jest wyposażenie dzieci
w umiejętności, które zapewnią im jak najlepszy start w szkole i w życiu dorosłym. W grupie Elfów uczymy się poprzez wspólne eksperymentowanie oraz zabawę
a wszystkie działania służą do całościowego rozwoju dziecka, poznania siebie oraz otaczającego nas świata. W naszej grupie szczególną uwagę zwracamy na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, w czym pomaga nam metoda AAC, czyli komunikacja alternatywna i wspomagająca. Dzięki niej dzieci uczą się komunikować swoje potrzeby oraz nawiązywać relacje z innymi ludźmi zarówno
w sposób werbalny jak i pozawerbalny. Dodatkowo opieramy naszą pracę na metodzie M.Ch. Knillów, która pomaga dziecku nabywać świadomość swojego ciała, nawiązywać kontakt z innymi osobami oraz budować poczucie bezpieczeństwa. Oprócz tego, wykorzystujemy w naszej pracy metodę Porannego Kręgu, dzięki której poznajemy otaczający nas świat poprzez aktywizację wszystkich zmysłów dzieci, w sposób odmienny dla każdej pory roku. Natomiast stosowanie ćwiczeń z zakresu Ruchu Rozwijającego W. Sherborne pozwala dzieciom na rozwijanie świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni oraz dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywaniu z nim bliższego kontaktu. Poprzez indywidualne obserwowanie, dotykanie i doświadczanie uczymy się samodzielności w działaniu. Chętnie wychodzimy na spacery podczas których przyglądamy się otaczającym nas środowisku. Spędzamy również dużo czasu na wspólnej zabawie, w szczególności na zabawach sensorycznych, które są uwielbiane przez nasze dzieci.

mgr Patrycja Musioł - nauczyciel, oligofrenopedagog, wychowawca grupy Elfy
Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na kierunku Pedagogika, w specjalności: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Ukończyła również studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, w specjalności: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna i oligofrenopedagogika. Uwielbia szczerość i ciekawość dzieci, ale najbardziej ceni sobie ich uśmiech na twarzy. Praca z dziećmi daje jej ogromną radość i satysfakcję. Przyjaźnie nastawiona do ludzi, cierpliwa i pogodna.
W czasie wolnym lubi jeździć na rowerze, pływać oraz grać na gitarze. W życiu prywatnym kieruje się mottem: „ Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj".