NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Polub nas na Facebooku!

         

  • Komfort nauki w mało licznych zespołach uczniowskich!
  • Interesujące zajęcia obowiązkowe i dodatkowe (tutoriale, mentoring) przygotowujące nie tylko do egzaminu gimnazjalnego!
  • Wykwalifikowana kadra!
  • Budynek  i sale dostosowane do potrzeb uczniów!
  • Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanymi ze względu na autyzm, Zespół Aspergera lub na niepełnosprawność sprzężoną zwolnieni z opłaty czesnego!

PROGRAMY W KTÓRYCH BIERZEMY UDZIAŁ: