NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY:

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne:

 1. zajęcia objęte podstawą programową;
 2. język angielski;
 3. drugi język obcy;
 4. gimnastykę ogólnorozwojową;
 5. rytmikę z umuzykalnieniem;
 6. zajęcia plastyczne /terapia przez sztuki plastyczne;
 7. terapię pedagogiczną;
 8. terapię logopedyczną (diagnoza każdego dziecka);
 9. terapię psychologiczną / konsultacje psychologiczne;
 10. terapię metodą Biofeedback;
 11. terapię metodą Snoezelen (Sala Doświadczania Świata);
 12. terapię SI (Integracja Sensoryczna);
 13. terapię Metodą Warnkego;
 14. dogoterapię;
 15. zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne           i Kinezjologii Edukacyjnej;
 16. zajęcia metodą Froebla;
 17. zajęcia komputerowe;
 18. zajęcia z wykorzystaniem pedagogiki cyrku i ludoterapii.

Ofertę dodatkową stanowić będą:

 • aikido;
 • wycieczki edukacyjne (np. kino, teatr), krajoznawczo-turystyczne;

dzieci

UWAGA!

W ramach czesnego Rodzice/ Prawni Opiekunowie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mogli skorzystać    z comiesięcznych konsultacji, warsztatów prowadzonych przez:

Pana dr Andrzeja Wolskiego – pedagoga specjalnego z III stopniem specjalizacji zawodowej, nauczyciela SOSW pn. „Centrum Autyzmu                       i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w  Krakowie,  diagnostę i terapeutę     w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w Krakowie.

http://www.autyzm.krakow.pl/zespol/andrzej-wolskich
dziecko