NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Agnieszka Banaś - dyrektor szkoły, nauczyciel, rewalidant

Ukończyła studia licencjackie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, na kierunku pedagogika, o specjalności opiekuńczo - wychowawcza. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki oraz edukacji muzycznej i plastycznej. Jest pedagogiem z dziesięcioletnim stażem. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne w szkole i w przedszkolu oraz zajmuje się pracą w świetlicy szkolnej. W życiu prywatnym razem z mężem wychowuje troje dzieci. Motto: "Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę." J.P. II

mgr Aleksandra Sadłek - nauczyciel, rewalidant

Absolwenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią oraz pedagogika rewalidacyjna. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie edukacja elementarna-wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Prowadzi zajęcia z zakresu rewalidacji w szkole i przedszkolu. Interesuje się terapią behawioralną oraz różnymi aspektami arteterapii. Wolny czas poświęca na zdobywanie nowych doświadczeń i szukanie inspiracji do pracy z dziećmi. Motto: „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje –przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”. J. Korczak.

mgr Maria Szmajdzińska - nauczyciel, oligofrenopedagog

Absolwentka Oligofrenopedagogiki z informatyką Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku edukacja wczesnoszkolna. Ukończyła warsztaty pedagogiki zabawy, I stopień AAC jak również inne formy kształcenia nauczycieli. Wolny czas poświęca samokształceniu oraz podróżom, głównie w góry. Przez lata brała czynny udział w organizacji rożnego typu festiwali muzycznych m.in. Festiwal Sztuk Różnych "Bieszczadzkie Anioły" oraz Międzynarodowy Festiwal "Kropka" w Głuchołazach. Do głównych zainteresowań należy praca z dziećmi daje jej to ogromną satysfakcję, dzięki temu w pracy czuje się spełniona i stara się w pełni wykorzystać zdobyta wiedzę oraz wciąż podnosić swoje kwalifikacje. 

mgr Magdalena Szczotka - nauczyciel wychowania fizycznego, instrukor gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagog

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Jej specjalizacją jest gimnastyka korekcyjna oraz trening zdrowotny i funkcjonalny. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki. Uwielbia sport, szczególnie fitness, jogging, jazda na rowerze. Posiada uprawnienia instruktora fitness, pływania, aqua fitness oraz trenera personalnego. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną przyjemność . Lubi prowadzić zajęcia ruchowe przy muzyce, uczyć pływania dzieci w każdym wieku. Obecnie prowadzi gimnastykę korekcyjną. Planuje poszerzać swoją wiedzę i kontynuować edukację na studiach podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki. Poza sportem, w wolnej chwili eksperymentuje w kuchni oraz zajmuje się stylizacją paznokci. Motto: „Bez znajomości siły słów niemożliwa jest znajomość człowieka”. Konfucjusz

lic. Izabela Rajwa- oligofrenopedagog, rewalidant

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach na kierunku oligofrenopedagogika z informatyką w kształceniu specjalnym. Terapeuta zajęciowy oraz terapeuta EEG- Biofeedback. Obecnie kontynuuje studia magisterskie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy terapeuty i nauczyciela uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Jej największą pasją są wysokogórskie wędrówki, ponieważ jak mawia "zdobyć szczyt, to znaczy dotknąć chmur nie odrywając się od ziemi..." W wolnym czasie spędza czas z najbliższymi oraz przerzuca się na rower lub piesze wycieczki po lesie. W życiu kieruje się mottem: "Jeżeli otrzymałeś czegoś więcej niż inni w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień, energii, sukcesów, radosnego dzieciństwa, harmonijnej atmosfery domowej, nie traktuj tego jako oczywiste. Należysz do ludzi szczęśliwych, a zatem powołany jesteś, aby wiele ofiarować innym..." /Albert Schweitzer/

mgr Monika Kazanecka - psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii i podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Uniwersytecie Śląskim. Słuchaczka 4-letniego kursu Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie problemów emocjonalno-społecznych, zaburzeń nastroju, niskiego poczucia własnej wartości, znajdujących się w kryzysach życiowych i rozwojowych. Zajmuje się pracą i wspieraniem rodzin mających trudności w wychowywaniu dziecka oraz diagnozą, terapią i poradnictwem w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. Doskonali warsztat pracy poprzez udział w seminariach dotyczących terapii dzieci doświadczających traumy seksualnej, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń odżywiania, pracy z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera, zaburzeń lękowych, czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w placówce opiekuńczo-wychowawczej, poradni psychologiczno-pedagogicznej jak również staże m.in. w poradni zdrowia psychicznego oraz  oddziale stacjonarnym kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży.

mgr Szymon Jaszczyk - katecheta

Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie studiuje w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach w celu udoskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi zajecia w klasach od zerówki do gimnazjum. W swojej misji katechety kładzie szczególny nacisk na naukę o Bożym Miłosierdziu. Prywatnie interesuje się sportem i polityką.

mgr Anna Kęska-wicedyrektor, nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku matematyka o specjalności matematyka finansowa i statystyka. Interesuje się zagadnieniami kryptografii i probabilistyki. Miłośniczka rozwiązywania problemów nierozwiązywalnych, łamigłówek sudoku i krzyżówek. Obecnie studiuje w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach w celu podnoszenia kwalifikacji. Motto: „ Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach." Maya Angelou.

mgr Patrycja Englert-Kotzian-nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedaog

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Polonistyki. Ukończyła studia w zakresie literatury porównawczej (komparatystyki) oraz filologii klasycznej w zakresie filologii łacińskiej. Uzyskała ponadto kwalifikacje do nauczania przedmiotu WDŻ, bibliotekarza oraz oligofrenopedagoga. Jest nauczycielem mianowanym. Posiada uprawnienia egzaminatora gimnazjalnego oraz sprawdzianu po klasie ósmej. Od jedenastu lat związana z nauczaniem dzieci i młodzieży. Pracowała zarówno w przedszkolu, ucząc dzieci języka angielskiego oraz w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w charakterze nauczyciela polonisty. Cały czas doskonali swój warsztat metodyczny, uczestnicząc w różnego typu formach doskonalenia zawodowego pedagogów. Kocha teatr, muzykę i niezależne kino europejskie. Działa w amatorskim projekcie "Teatru po pracy". Jej pasją są zagadnienia lingwistyczne, nauka języków obcych oraz zajęcia jogi. Praca z dziećmi i młodzieżą daje jej ogromną satysfakcję, dlatego w swej zawodowej pasji wykorzystuje swój potencjał, zaangażowanie, zdobyte doświadczenie i kreatywność.

mgr Ewa Puszcz-rewalidant, oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika specjalna oraz pedagogika rewalidacyjna. Swoje zamiłowanie do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną kontynuuje od wielu lat. Skutecznie rozwija swój warsztat o nowe doświadczenia praktyczne oraz szkolenia doskonalące z zakresu: Arteterapii, Pedagogiki zabawy, Kinezjologii Edukacyjnej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wolny czas spędza z najbliższymi, jeździ na rowerze, podróżuje. Motto: „Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze". B. Cage

mgr Roksana Kolonko-pomoc nauczyciela

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy
w Katowicach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Obecnie studentka Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na kierunku Pedagogika. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości. Najważniejsze jest dla niej szczęście oraz uśmiech każdego dziecka. Prywatnie pasjonatka biegów oraz zdrowego stylu życia.

mgr Dorota Gajewska – nauczyciel plastyki, ceramiki, arteterapeuta

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego, wiedzy
o kulturze oraz przedmiotów artystycznych, projektant graficzny i arteterapeuta, egzaminator OKE. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studia licencjackie na Wydziale Projektowym ASP w Katowicach oraz studia podyplomowe
w zakresie grafiki warsztatowej (ASP we Wrocławiu), wiedzy o kulturze (UJ w Krakowie), pedagogiki sztuki (GWS Millenium w Gnieźnie) oraz arteterapii (AHE w Łodzi). Z pasją stale doskonali się w dziedzinach, które ją interesują, tj.: sztuki wizualne i arteterapia. Gdy nie pracuje, prawdopodobnie poznaje coś nowego lub sama coś tworzy, bardzo lubi też być w podróży. W życiu bliska jest jej myśl E. Tolle: Nawet jeśli popełnisz błąd, czegoś przynajmniej się nauczysz, czyli w sumie nie będzie to taka znowu pomyłka.

mgr Iwona Jankowska - nauczyciel, oligofrenopedagog

Iwona Jankowska, mgr nauczania początkowego, oligofrenopedagog. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie, Historia, Doradztwo zawodowe oraz wiele kursów doskonalących i warsztatów. Od ponad dwudziestu lat związana ze szkolnictwem specjalnym. Nauczycielem chciała być od momentu, kiedy rozpoczęła naukę w szkole i nigdy nie wyobrażała siebie w innym zawodzie. Ceni uczniów za dociekliwość i upór, tłumacząc, iż każdy ma prawo popełniać błędy. Jednocześnie wpaja im szacunek dla siebie i innych. Lubi podróżować po stolicach Europy. Jest miłośniczką muzyki na żywo, polskiego kina i literatury sensacyjnej. Wyznaje filozofię hygge, czyli odnajdywanie szczęścia w zwykłych sytuacjach – spacer z psem, budzący się dzień, zapach prania suszonego na wietrze…

mgr Sylwia Fronc - nauczyciel, tyflopedagog, surdopedagog, fizjotearapeuta

Absolwentka studiów licencjackich Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku Fizjoterapia. Absolwentka studiów magisterskich Wyższej Szkoły Hamanitas w Sosnowcu na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne. Ukończyła studia podyplomowe
w zakresie Surdopepadogiki i Tyflopedagogiki. Uczestniczyła
w kilku szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe: Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherbone, Aktywne formy rehabilitacji chorych z dysfunkcjami narządu ruchu i zmysłów, Metody biomechaniczne diagnostyki czynności i stabilności narządu ruchu w procesie treningu leczniczego, Metody fizykoterapeutyczne w terapii powięziowej i innych  odruchowych zmianach tkankowych, Masażu Shantala. Jest nauczycielem kontraktowym. Cały czas doskonali swój warsztat pracy. Obecnie rozpoczęła studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja i wspomaganie osób
z autyzmem, zespołem Aspergera oraz Oligofrenopedagogika- edukacja  rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną. W życiu prywatnym szczęśliwa żona i mama.

lic. Karolina Bryła-nauczyciel

Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. W dzieciach ceni sobie ich pozytywną energie, nieustająca ciekawość świata oraz zaskakująca pomysłowość. Dzieci są wielkimi indywidualnościami, dzięki czemu praca z nimi nigdy nie stanie się nudna i monotonna, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Prywatnie miłośniczka książek Nicholasa Sparksa, kuchni włoskiej oraz fanka piłki nożnej, reprezentacji Polski. Ulubionym miejscem do wyciszenia się i naładowania baterii jest dla niej szlak górski, zaś energie i pozytywne myślenie daje jej taniec i jazda na rolkach. Motto: „Odważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że istnieją rzeczy ważniejsze niż strach.”

mgr Dawid Bocheński - nauczyciel plastyki, techniki, rewalidant

Urodzony w 1979 r. w Częstochowie.                              Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych                         im. J. Malczewskiego w Częstochowie, na specjalizacji  ceramika artystyczna. W 2004 roku ukończył Akademię im J. Długosza      w Częstochowie (Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), na specjalizacji - malarstwo w pracowni            prof. Mariana Jarzemskiego z tytułem magistra sztuki. Ukończył studia podyplomowe w  Wyższej Szkole Komunikacji                    i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie  na kierunku  Oligofrenopedagogika. W 2015 roku ukończył w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej kierunek Grafika Komputerowa, w tym samym roku ukończył Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą. Jako nauczyciel pracuje od 2006 roku, rok później został po raz pierwszy wychowawcą klasy. W tamtym czasie prowadził też pracownię plastyczną dla osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Katolickim „Betel”. Obecnie wychowawca klasy specjalnej. Pracuje jako nauczyciel plastyki, nauczyciel wspomagający oraz rewalidant. Nauczyciel mianowany. „W pracy z dziećmi najważniejsze jest indywidualne podejście”. W 2013 roku był komisarzem Pleneru Miejskiego pt. „Częstochowa na licu człowieka”. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków-Okręg Częstochowski. Członek Zarządu Głównego ZPAP-Okręgu Częstochowskiego-skarbnik. Zajmuje się malarstwem olejnym, akrylowym, rysunkiem,  grafiką komputerową oraz scenografią. Malarstwo mieści sie w nurcie realizmu,  naturalizmu, hiperrealizmu , abstrakcjonizmu  oraz  surrealizmu.

lic. Przemysław Jawień - nauczyciel języka angielskiego, oligofrenopedagog

Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Chrzanowie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciel języka angielskiego. Nauczał dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Pracuje także z dorosłymi w szkole policealnej i w liceum dla dorosłych, prowadząc zajęcia na różnych poziomach zaawansowania. Prywatnie jest pasjonatem gier RPG. Jego ulubione serie to Final Fantasy, Mass Effect i Dragon Age. Uwielbia też japoński komiks (Manga) oraz Anime takich twórców jak m.in. Hayao Miyazaki oraz Isao Takahata. Życiowe motto: „Always look on the bright side of life”. Monty Python.

lic. Łukasz Baran - nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog

Ukończył studia licencjackie na uczelni Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na kierunku Wychowanie Fizyczne o specjalizacji oligofrenopedagogika. Interesuje się praca z dziećmi, sportem, przez ponad 10 lat zawodnik piłkarski z mniejszymi, większymi sukcesami. W wolnym czasie podnoszę swoja wiedzę na temat zdrowego trybu życia. Motto: „Jeżeli ci naprawdę zależy, nie ma takich przeszkód których nie przeskoczysz”.

mgr Natalia Trojan - logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Rozpoczęła specjalizację z Neurologopedii z elementami foniatrii i audiologii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W swej pracy dla dobra pacjentów,  łączy systematyczną, metodyczną pracę terapeutyczną  z nieustającą dociekliwością. Stosuje również Program Językowy Makaton. Prywatnie szczęśliwa żona i mama, miłośniczka dobrej kawy.

mgr Barbara Drabik - terapeuta Metody Warnkego

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach na kierunku Zintegrowana edukacja  wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz studiów podyplomowych o kierunku Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Certyfikowany terapeuta metody Warnkego. Interesuje się stymulacją wszechstronnego rozwoju dziecka, arteterapią oraz bajkoterapią. W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
Stawia na rozwój kreatywności i samodzielności oraz otwartość. Dziecko powinno poznawać świat wszystkimi zmysłami, należy zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozwoju i wspierać w każdym działaniu. Poza pracą uwielbia piec ciasta i ciasteczka, mól książkowy, lubi sport i dobrą muzykę. Motto: „Największe szczęście to uszczęśliwiać innych” T.Fontane.

mgr Hanna Strzoda – psycholog, rewalidant, oligofrenopedagog

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Interesuje się terapią poznawczo-behawioralną i terapią systemową. W pracy z dziećmi ceni sobie możliwość rozwoju i odkrywania coraz to nowszych form pracy. W wolnym czasie lubi rysować i wykonywać prace techniką DIY. Motto: „Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki.” P.M. Zulehner oraz „Ludzi można spostrzec zamykając oczy.” J. P. II

mgr Wioleta Jakubowska-Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta SI

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapia. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób                   z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika. Uczestniczyła w kilku szkoleniach między innymi z zakresu diagnozy i terapii dzieci z dysfunkcjami OUN oraz fizjoterapii dziecka ryzyka. Pracuje również w Fundacji "Centrum Terapii     i Rozwoju Skarb" w Mikołowie. Swoje zainteresowania i dalsze kierunki kształcenia ukierunkowuje na pracę z dziećmi. Otwarta, swoją radość i energię przekazuje swoim podopiecznym.

mgr Justyna Skiba – nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna                                      i Oligofrenopedagogika oraz Pedagogika Rewalidacyjna. Ukończyła również studia podyplomowe: Rytmika i taniec           w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci. Obecnie studentka logopedii. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Uwielbia muzykę, taniec, śpiew i pragnie zarażać swoją pasją najmłodszych, zgodnie z myślą iż „muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu, można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak, jak muzyka."

mgr Tomasz Wybraniec-nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, oligofrenopedagog
Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Historyczno-Pedagogicznego. Praca nauczyciela to jego pasja i spełnienie marzeń o wykonywaniu tego zawodu. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W dalszym ciągu podnosi swoje kwalifikacje studiując w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Od dziecka pasjonuje się archeologią. Zajmuje się archeologią doświadczalną polegającą na rekonstrukcji  budynków i przedmiotów prehistorycznych. Poza tym fascynuje się sportem w szczególności piłką nożną. Motto: „Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi”. [Tadeusz Kościuszko]

mgr Anna Kapała-nauczyciel języka migowego

Anna Kapała mgr nauczania początkowego. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim Wydział Nauk Społecznych- specjalizacja II Stopnia- Praca Socjalna z osobami niepełnosprawnymi fizycznie. Pasjonatka języka migowego oraz wieloletni aktywny tłumacz na rzecz niesłyszących, Certyfikat C1 Fundacji MigArt oraz Kurs Języka Migowego II Stopnia dla Pracowników Służb Społecznych, wpis do rejestru tłumaczy języka migowego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi. W wolnym czasie lubi aktywnie pędzać czas z przyjaciółmi. W życiu prywatnym szczęśliwa mężatka i matka dwóch córek.

mgr Bożena Szałowska - nauczyciel języka polskiego, oligofrenapedagog, rewalidant

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, od 17 lat uczy dzieci i młodzież zamiłowania do języka ojczystego, jest również egzaminatorem OKE. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ,, Edukacji i wspomagania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera”. Nieustannie poszukuje nowych form i metod nauczania, aby wzbogacić swój warsztat pracy i pomóc swoim podopiecznym. Bardzo lubi czytać książki, interesuje się teatrem i kinem. Wraz ze swoją rodziną uwielbia podróżować , poznawać różne nowe tradycje i obyczaje oraz obce kultury. Jej sposób na relaks to muzyka, śpiew i taniec. Pasjonuje ją również fotografia.