NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Agnieszka Banaś - dyrektor szkoły, nauczyciel, rewalidant
Ukończyła studia licencjackie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, na kierunku pedagogika, o specjalności opiekuńczo - wychowawcza. Ukończyła również podyplomowe studia
z zakresu oligofrenopedagogiki oraz edukacji muzycznej
i plastycznej. Jest pedagogiem z dziesięcioletnim stażem. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne w szkole i w przedszkolu oraz zajmuje się pracą w świetlicy szkolnej. W życiu prywatnym razem z mężem wychowuje troje dzieci. Motto: "Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę." J.P. II

mgr Aleksandra Sadłek - nauczyciel, rewalidant
Absolwenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych
z arteterapią oraz
pedagogika rewalidacyjna. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie edukacja elementarna-wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Prowadzi zajęcia z zakresu rewalidacji
w szkole i przedszkolu. Interesuje się terapią behawioralną oraz różnymi aspektami arteterapii. Wolny czas poświęca na zdobywanie nowych doświadczeń i szukanie inspiracji do pracy z dziećmi. Motto: „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie
a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz
z dziećmi wiele natchnionych chwil”.
J. Korczak.

mgr Magdalena Mendyk - nauczyciel wychowania fizycznego, instrukor gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagog
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Jej specjalizacją jest gimnastyka korekcyjna oraz trening zdrowotny i funkcjonalny. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki. Uwielbia sport, szczególnie fitness, jogging, jazda na rowerze. Posiada uprawnienia instruktora fitness, pływania, aqua fitness oraz trenera personalnego. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną przyjemność . Lubi prowadzić zajęcia ruchowe przy muzyce, uczyć pływania dzieci w każdym wieku. Obecnie prowadzi gimnastykę korekcyjną. Planuje poszerzać swoją wiedzę i kontynuować edukację na studiach podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki. Poza sportem, w wolnej chwili eksperymentuje w kuchni oraz zajmuje się stylizacją paznokci. Motto: „Bez znajomości siły słów niemożliwa jest znajomość człowieka”. Konfucjusz

mgr Monika Kazanecka - psycholog, psychoterapeuta
Absolwentka psychologii i podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Uniwersytecie Śląskim. Słuchaczka 4-letniego kursu Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie problemów emocjonalno-społecznych, zaburzeń nastroju, niskiego poczucia własnej wartości, znajdujących się w kryzysach życiowych i rozwojowych. Zajmuje się pracą i wspieraniem rodzin mających trudności w wychowywaniu dziecka oraz diagnozą, terapią i poradnictwem w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. Doskonali warsztat pracy poprzez udział w seminariach dotyczących terapii dzieci doświadczających traumy seksualnej, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń odżywiania, pracy z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera, zaburzeń lękowych, czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w placówce opiekuńczo-wychowawczej, poradni psychologiczno-pedagogicznej jak również staże m.in. w poradni zdrowia psychicznego oraz  oddziale stacjonarnym kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży.

mgr Szymon Jaszczyk - katecheta, oligofrenopedagog
Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie studiuje w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach w celu udoskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Posiada doświadczenie w pracy
z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi zajecia w klasach od zerówki do gimnazjum. W swojej misji katechety kładzie szczególny nacisk na naukę o Bożym Miłosierdziu. Prywatnie interesuje się sportem i polityką

mgr Patrycja Englert-Kotzian-nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedaog
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Polonistyki. Ukończyła studia w zakresie literatury porównawczej (komparatystyki) oraz filologii klasycznej
w zakresie filologii łacińskiej. Uzyskała ponadto kwalifikacje do nauczania przedmiotu WDŻ, bibliotekarza oraz oligofrenopedagoga. Jest nauczycielem mianowanym. Posiada uprawnienia egzaminatora gimnazjalnego oraz sprawdzianu po klasie ósmej. Od jedenastu lat związana
z nauczaniem dzieci i młodzieży. Pracowała zarówno
w przedszkolu, ucząc dzieci języka angielskiego oraz w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w charakterze nauczyciela polonisty. Cały czas doskonali swój warsztat metodyczny, uczestnicząc w różnego typu formach doskonalenia zawodowego pedagogów. Kocha teatr, muzykę i niezależne kino europejskie. Działa w amatorskim projekcie "Teatru po pracy". Jej pasją są zagadnienia lingwistyczne, nauka języków obcych oraz zajęcia jogi. Praca z dziećmi i młodzieżą daje jej ogromną satysfakcję, dlatego w swej zawodowej pasji wykorzystuje swój potencjał, zaangażowanie, zdobyte doświadczenie i kreatywność.

mgr Ewa Puszcz-rewalidant, oligofrenopedagog
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika specjalna oraz pedagogika rewalidacyjna. Swoje zamiłowanie do pracy
z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną kontynuuje od wielu lat. Skutecznie rozwija swój warsztat o nowe doświadczenia praktyczne oraz szkolenia doskonalące
z zakresu: Arteterapii, Pedagogiki zabawy, Kinezjologii Edukacyjnej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wolny czas spędza z najbliższymi, jeździ na rowerze, podróżuje. Motto: „Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze". B. Cage

mgr Roksana Kolonko-pomoc nauczyciela
Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy
w Katowicach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Obecnie studentka Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na kierunku Pedagogika. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości. Najważniejsze jest dla niej szczęście oraz uśmiech każdego dziecka. Prywatnie pasjonatka biegów oraz zdrowego stylu życia.

 

mgr Dorota Gajewska – nauczyciel plastyki, ceramiki, arteterapeutamgr Nauczyciel dyplomowany języka polskiego, wiedzy o kulturze oraz przedmiotów artystycznych, projektant graficzny i arteterapeuta, egzaminator OKE. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studia licencjackie na Wydziale Projektowym ASP w Katowicach oraz studia podyplomowe w zakresie grafiki warsztatowej (ASP we Wrocławiu), wiedzy o kulturze (UJ w Krakowie), pedagogiki sztuki (GWS Millenium w Gnieźnie), arteterapii (AHE w Łodzi) oraz oligofrenopedagogiki (WSNP w Warszawie). Z pasją stale zgłębia dziedzinę arteterapii, wierząc w zdrowiotwórczy wpływ sztuki na człowieka, doskonali przy tym różne techniki plastyczne, jak np.: grafika, ceramika, a ostatnio także witraż. Gdy nie pracuje, prawdopodobnie poznaje coś nowego lub sama coś tworzy, bardzo lubi też być w podróży. W życiu bliska jest jej myśl E. Tolle: Nawet jeśli popełnisz błąd, czegoś przynajmniej się nauczysz, czyli w sumie nie będzie to taka znowu pomyłka.

mgr Iwona Piega - nauczyciel biologii, geografii
i przyrody

Ukończyła studia biologiczno-geograficzne o specjalności biologia środowiskowa na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. Od zawsze chciała pracować z dziećmi
i zarażać ich swoją pasją do otaczającego nas świata. Obecnie planuje podnieść swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki. Prywatnie uwielbia podróżować oraz książki Paulo Coelho. Motto życiowe: "Pamiętaj, że wszystko co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego co robisz" Paulo Coelho.

mgr Irena Witkowska – Terapeuta Zajęciowy, Terapeuta Pedagogiczny, Oligofrenopedagog.
Ukończyła studia magisterskie na WSP TWP w Katowicach na kierunku: Terapia Pedagogiczna, oraz studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika. Obecnie wybiera się na Studia Podyplomowe na kierunek : Pedagogika Specjalna - Edukacja i wspomaganie osób
z autyzmem, zespołem Aspergera. Ukończyła różne kursy min. Animator Zabaw Dziecięcych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi. Wolny czas spędza z najbliższymi, jeździ na wycieczki górskie. Lubi taniec i muzykę oraz interesuje się siatkówką. Motto : „Miej serce i patrzaj w serce”.

mgr Katarzyna Witek - oligofrenopedagog, rewalidant
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Skończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą (tytuł licencjata) i pedagogikę resocjalizacyjną z profilaktyką społeczną (tytuł magistra). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki
w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Zdobyła je m. in. dzięki pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W wolnych chwilach lubi długie spacery, koncerty oraz spotkania z przyjaciółmi. Interesuje się pisaniem prozy i ciekawostkami z dziedziny astronomii. Ulubione sentencje:
„Z kamieni rzucanych Ci po drodze pod nogi, zbuduj schody, które poprowadzą Cię jeszcze wyżej" oraz „Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić".

lic. Anna Witek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, rewalidant
Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności - pedagogika społeczna, Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną, Edukację elementarną – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna oraz Terapię pedagogiczną z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej i arteterapią. Na bieżąco rozwija swój warsztat pracy poprzez udział w kursach i szkoleniach, m.in. Język migowy i surdopsychologia, Ruch Rozwijający W.Sherborne, Sala Doświadczania Świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów, Terapia ręki w oparciu o polisensorykę metody Marii Montessori, Metoda Klanzy w pracy z grupą, Makaton – Program Rozwoju Komunikacji, Kinezjologia Edukacyjna P. i G. Dennison, Elementy Integracji Sensorycznej – zabawy stymulujące zmysły dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Kinesiotaping w terapii ręki oraz wiele innych.
 Obecnie realizuje studia na kierunku Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z elementami SI.
mgr Olga Rzepka-Godoj – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego
w Katowicach na wydziale fizjoterapii. Ukończyła też studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej. Jest również terapeutą metody PNF (czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu). Metoda ta jest jedną z najlepszych metod fizjoterapeutycznych i ma szerokie zastosowanie w współczesnej rehabilitacji ruchowej. Fizjoterapia pediatryczna to dziedzina, która jest jej pasją i ciągle pogłębia w niej swoją widzę, szkoląc się i uczestnicząc w kursach. Prywatnie jest mamą dwóch córeczek. Jej zainteresowania to wszystko co związane ze zdrowym stylem życia.
mgr Jadwiga Bugaj - oligofrenopedagog, rewalidant
Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku pedagogiki wczesnoszkolnej. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE w zawodach: cukiernik, piekarz. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego oraz tytuł zawodowy technik technologii żywienia zbiorowego i mistrza w zawodzie kucharza. Karierę w zawodzie nauczyciela rozpoczęła pracując
z dziećmi w przedszkolu, następnie przez ponad 18 lat uczyła młodzież w szkołach zawodowych specjalnych nauki zawodu i przedmiotów zawodowych na kierunku: kucharz, cukiernik, piekarz. W czasie swojej kariery zawodowej przez 8 lat pełniła funkcje kierownika szkolenia praktycznego organizując i nadzorując zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych i u pracodawców w zakładach pracy. Od roku 2001 prowadziła zajęcia wychowania fizycznego w gimnazjum specjalnym i w szkole podstawowej specjalnej oraz w oddziałach autystycznych. Od 18 lat organizuje dla uczniów szkół specjalnych międzyszkolne turnieje sportowo – rekreacyjne. W życiu prywatnym jest osobą ceniącą sobie spokój i harmonię, zajmuje się uprawianiem własnego ogrodu, pasjonuje się poezją śpiewaną, uwielbia dobry film biograficzny
i historyczny. Prowadzi aktywny tryb życia - pływa, jeździ na rowerze, uprawia Nordic Walking, korzysta z siłowni na świeżym powietrzu. Pasjonatka zdrowego stylu życia. Motto przewodnie: „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Juwenalis. 
mgr Joanna Kawala - wychowawca świetlicy
Absolwentka Akademii im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku na kierunku profilaktyka społeczna
z resocjalizacją. W późniejszym czasie studentka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu na kierunku prawo. Obecnie studentka kierunku oligofrenopedagogika. Od zawsze chciałam mieć możliwość pracy opierającej się na kontakcie, dialogu, relacji z drugim człowiekiem (zarówno
z dzieckiem jak i dorosłym). W czasie studiów zdecydowałam się na szereg praktyk oraz udział w wolontariacie. Prywatnie: zwierzolub, mól książkowy, miłośnik wszystkiego co lata. Motto: "Jeśli idziesz w górę, to się wszystkim kłaniaj. Możliwe, że będziesz wracał tą samą drogą."

mgr Szymon Maryniak - nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania, instruktor fitnessu, trener personalny, oligofrenopedagog
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, na kierunku wychowanie fizyczne
o specjalności trening sportowy. Całe życie związane ze sportem. Jako nastolatek grał w młodzieżowej lidze śląskiej, oraz brał udział w finałach mistrzostw Polski w siatkówce. Nie ma dyscypliny w której nie brał udziału, po przez dziesięciobój, runmageddon, triathlon, piłka ręczna plażowa, po skoki wzwyż i cała lekkoatletykę. Wolontariusz na Olimpiadach Specjalnych. Od 3 lat pracuje w szkole pływania "Neptun". " Dzieci dysponują niesamowitą energią, którą mnie zarażają." Motto życiowe. " W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość." ~ Buddha
mgr Konstancja Lubowiecka - logopeda, neurologopeda
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku filologia polska. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim oraz wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach. Doświadczenie zdobywała pracując m.in. w przedszkolach (również specjalnych) oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pracowała m.in. z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, autyzmem, zespołem Downa. Interesuje się wczesną interwencją logopedyczną oraz tematyką żywienia małych dzieci. Poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc
w licznych szkoleniach. Prywatnie lubi wędrówki po górach oraz pokazywać świat swoim dzieciom.
mgr Sławomir Mucha-nauczyciel informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa
Nauczyciel dyplomowany, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie. Ukończył Wydział Pedagogiczno – Artystyczny, na kierunku Wychowanie muzyczne (specjalność nauczycielska). Ukończył również studia podyplomowe w zakresie: Informatyka szkolna, Zarządzanie i Przedsiębiorczość w Oświacie, Pedagogika sztuki – plastyka, Edukacja dla bezpieczeństwa, oraz Wychowanie do życia w rodzinie.

lic. Izabela Rajwa- oligofrenopedagog, rewalidant
Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach na kierunku oligofrenopedagogika z informatyką
w kształceniu specjalnym. Terapeuta zajęciowy oraz terapeuta EEG- Biofeedback. Obecnie kontynuuje studia magisterskie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy terapeuty i nauczyciela uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Jej największą pasją są wysokogórskie wędrówki, ponieważ jak mawia "zdobyć szczyt, to znaczy dotknąć chmur nie odrywając się od ziemi..." W wolnym czasie spędza czas z najbliższymi oraz przerzuca się na rower lub piesze wycieczki po lesie. W życiu kieruje się mottem: "Jeżeli otrzymałeś czegoś więcej niż inni w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień, energii, sukcesów, radosnego dzieciństwa, harmonijnej atmosfery domowej, nie traktuj tego jako oczywiste. Należysz do ludzi szczęśliwych, a zatem powołany jesteś, aby wiele ofiarować innym..." /Albert Schweitzer/

lic. Przemysław Jawień - wicedyrektor, nauczyciel języka angielskiego, oligofrenopedagog
Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Chrzanowie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy
z dziećmi jako nauczyciel języka angielskiego. Nauczał dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Pracuje także
z dorosłymi w szkole policealnej i w liceum dla dorosłych, prowadząc zajęcia na różnych poziomach zaawansowania. Prywatnie jest pasjonatem gier RPG. Jego ulubione serie to Final Fantasy, Mass Effect i Dragon Age. Uwielbia też japoński komiks (Manga) oraz Anime takich twórców jak m.in. Hayao Miyazaki oraz Isao Takahata. Życiowe motto: „Always look on the bright side of life”. Monty Python.

mgr Iwona Jankowska - nauczyciel, oligofrenopedagog
Iwona Jankowska, mgr nauczania początkowego, oligofrenopedagog. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie, Historia, Doradztwo zawodowe oraz wiele kursów doskonalących i warsztatów. Od ponad dwudziestu lat związana ze szkolnictwem specjalnym. Nauczycielem chciała być od momentu, kiedy rozpoczęła naukę w szkole i nigdy nie wyobrażała siebie w innym zawodzie. Ceni uczniów za dociekliwość i upór, tłumacząc, iż każdy ma prawo popełniać błędy. Jednocześnie wpaja im szacunek dla siebie i innych. Lubi podróżować po stolicach Europy. Jest miłośniczką muzyki na żywo, polskiego kina i literatury sensacyjnej. Wyznaje filozofię hygge, czyli odnajdywanie szczęścia w zwykłych sytuacjach – spacer z psem, budzący się dzień, zapach prania suszonego na wietrze…
mgr Sylwia Fronc - nauczyciel, tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta
Absolwentka studiów licencjackich Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku Fizjoterapia. Absolwentka studiów magisterskich Wyższej Szkoły Hamanitas w Sosnowcu na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Surdopepadogiki, Tyflopedagogiki, Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz Oligofrenopedagogika- edukacja  rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe: Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherbone, Aktywne formy rehabilitacji chorych z dysfunkcjami narządu ruchu i zmysłów, Metody biomechaniczne diagnostyki czynności i stabilności narządu ruchu w procesie treningu leczniczego, Metody fizykoterapeutyczne w terapii powięziowej i innych  odruchowych zmianach tkankowych, Masażu Shantala. Jest nauczycielem kontraktowym. Cały czas doskonali swój warsztat pracy. W życiu prywatnym szczęśliwa żona i mama.

lic. Karolina Bryła-nauczyciel, rewalidant
Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim.
W dzieciach ceni sobie ich pozytywną energie, nieustająca ciekawość świata oraz zaskakująca pomysłowość. Dzieci są wielkimi indywidualnościami, dzięki czemu praca z nimi nigdy nie stanie się nudna i monotonna, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Prywatnie miłośniczka książek Nicholasa Sparksa, kuchni włoskiej oraz fanka piłki nożnej, reprezentacji Polski. Ulubionym miejscem do wyciszenia się i naładowania baterii jest dla niej szlak górski, zaś energie
i pozytywne myślenie daje jej taniec i jazda na rolkach. Motto: „Odważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że istnieją rzeczy ważniejsze niż strach.”

mgr Dawid Bocheński - nauczyciel plastyki, techniki, rewalidant
Urodzony w 1979 r. w Częstochowie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Malczewskiego
w Częstochowie, na specjalizacji  ceramika artystyczna.
W 2004 roku ukończył Akademię im J. Długosza 
w Częstochowie (Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), na specjalizacji-malarstwo w pracowni  prof. Mariana Jarzemskiego z tytułem magistra sztuki. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Komunikacji 
i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie na kierunku Oligofrenopedagogika. W 2015 roku ukończył
w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej kierunek Grafika Komputerowa, w tym samym roku ukończył Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą. Jako nauczyciel pracuje od 2006 roku, rok później został po raz pierwszy wychowawcą klasy. W tamtym czasie prowadził też pracownię plastyczną dla osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Katolickim „Betel”. Obecnie wychowawca klasy specjalnej. Pracuje jako nauczyciel plastyki, nauczyciel wspomagający oraz rewalidant. Nauczyciel mianowany.
„W pracy z dziećmi najważniejsze jest indywidualne podejście”. W 2013 roku był komisarzem Pleneru Miejskiego pt. „Częstochowa na licu człowieka”. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków-Okręg Częstochowski. Członek Zarządu Głównego ZPAP-Okręgu Częstochowskiego-skarbnik. Zajmuje się malarstwem olejnym, akrylowym, rysunkiem,  grafiką komputerową oraz scenografią. Malarstwo mieści sie w nurcie realizmu,  naturalizmu, hiperrealizmu, abstrakcjonizmu  oraz  surrealizmu. 

mgr Natalia Trojan - logopeda
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Rozpoczęła specjalizację z Neurologopedii z elementami foniatrii
i audiologii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W swej pracy dla dobra pacjentów, łączy systematyczną, metodyczną pracę terapeutyczną z nieustającą dociekliwością. Stosuje również Program Językowy Makaton. Prywatnie szczęśliwa żona i mama, miłośniczka dobrej kawy.

mgr Barbara Drabik - terapeuta Metody Warnkego
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach na kierunku Zintegrowana edukacja  wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz studiów podyplomowych o kierunku Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Certyfikowany terapeuta metody Warnkego. Interesuje się stymulacją wszechstronnego rozwoju dziecka, arteterapią oraz bajkoterapią. W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Stawia na rozwój kreatywności i samodzielności oraz otwartość. Dziecko powinno poznawać świat wszystkimi zmysłami, należy zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozwoju i wspierać w każdym działaniu. Poza pracą uwielbia piec ciasta i ciasteczka, mól książkowy, lubi sport i dobrą muzykę. Motto: „Największe szczęście to uszczęśliwiać innych” T.Fontane.

mgr Wioleta Jakubowska - Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta SI
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach na kierunku fizjoterapia. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika. Uczestniczyła w kilku szkoleniach między innymi z zakresu diagnozy i terapii dzieci
z dysfunkcjami OUN oraz fizjoterapii dziecka ryzyka. Pracuje również w Fundacji "Centrum Terapii i Rozwoju Skarb"
w Mikołowie. Swoje zainteresowania i dalsze kierunki kształcenia ukierunkowuje na pracę z dziećmi. Otwarta, swoją radość i energię przekazuje swoim podopiecznym.

mgr Justyna Skiba – nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna 
i Oligofrenopedagogika oraz Pedagogika Rewalidacyjna. Ukończyła również studia podyplomowe: Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci. Obecnie studentka logopedii. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych kursach
i szkoleniach. Uwielbia muzykę, taniec, śpiew i pragnie zarażać swoją pasją najmłodszych, zgodnie z myślą iż „muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu, można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak, jak muzyka."

mgr Tomasz Wybraniec-nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, oligofrenopedagog
Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Historyczno-Pedagogicznego. Praca nauczyciela to jego pasja
i spełnienie marzeń o wykonywaniu tego zawodu. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
W dalszym ciągu podnosi swoje kwalifikacje studiując
w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Od dziecka pasjonuje się archeologią. Zajmuje się archeologią doświadczalną polegającą na rekonstrukcji budynków
i przedmiotów prehistorycznych. Poza tym fascynuje się sportem w szczególności piłką nożną. Motto: „Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi”. [Tadeusz Kościuszko]

mgr Anna Kapała-nauczyciel języka migowego
Anna Kapała mgr nauczania początkowego. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Pedagogiki
i Psychologii, studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim Wydział Nauk Społecznych- specjalizacja II Stopnia- Praca Socjalna z osobami niepełnosprawnymi fizycznie. Pasjonatka języka migowego oraz wieloletni aktywny tłumacz na rzecz niesłyszących, Certyfikat C1 Fundacji MigArt oraz Kurs Języka Migowego II Stopnia dla Pracowników Służb Społecznych, wpis do rejestru tłumaczy języka migowego w Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi. W wolnym czasie lubi aktywnie pędzać czas z przyjaciółmi. W życiu prywatnym szczęśliwa mężatka i matka dwóch córek.

mgr Bożena Szałowska - nauczyciel języka polskiego, oligofrenapedagog, rewalidant
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach, od 17 lat uczy dzieci i młodzież zamiłowania do języka ojczystego, jest również egzaminatorem OKE. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ,, Edukacji i wspomagania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera”. Nieustannie poszukuje nowych form i metod nauczania, aby wzbogacić swój warsztat pracy i pomóc swoim podopiecznym. Bardzo lubi czytać książki, interesuje się teatrem i kinem. Wraz ze swoją rodziną uwielbia podróżować , poznawać różne nowe tradycje i obyczaje oraz obce kultury. Jej sposób na relaks to muzyka, śpiew i taniec. Pasjonuje ją również fotografia.
mgr Ewa Zawiła – nauczyciel chemii
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego m.in. kurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w zakresie pomiaru dydaktycznego, szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów OKE, szkolenie na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych
i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy i wiele innych. Prywatnie interesuje się turystyką, fitoterapią (ziołolecznictwo).

mgr Agnieszka Brańka – oligofrenopedagog, rewalidant
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach na kierunku Pedagogika specjalna oraz Pedagogika rewalidacyjna. Ukończyła także studia podyplomowe o specjalności Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Wśród jej zainteresowań zawodowych znajdują się zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży, zwłaszcza zaburzenia ze spektrum autyzmu. W życiu prywatnym i zawodowym inspiruje się mottem: ,,Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz”.
mgr Krzysztof Marciniak-oligofrenopedagog
Ukończył pedagogikę społeczno-opiekuńczą w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, studia podyplomowe z psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach, kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej oraz specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Miłośnik przyrody, wycieczek górskich, dobrych książek oraz jazdy konnej. Żonaty, ojciec dwóch córek. Motto życiowe: „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”. Św. Augustyn
Małgorzata Loska- pomoc nauczyciela
Studentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Katowicach na kierunku Pedagogika- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji oraz radości. Uwielbia dziecięcą kreatywność, szczerość oraz umiejętność cieszenia się
z drobnostek. Prywatnie miłośniczka gotowania, zdrowego odżywania oraz spacerów.


mgr Filip Jarosz-pomoc nauczyciela, instruktor gimnastyki korekcyjnej 
Ukończył studia I stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim uzyskując tytuł licencjata ze specjalizacją gimnastyka korekcyjna, uzyskałem kwalifikacje trenera personalnego oraz instruktora sportu. Ukończył studia II stopnia na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego oraz tytuł trenera piłki ręcznej. Całe życie związane jest ze sportem, głownie z piłką ręczną, nieprzerwanie jestem czynnym zawodnikiem. Obecnie reprezentuje klub „Viret CMC Zawiercie”.
lic. Damian Tkocz – nauczyciel wychowania fizycznego
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na wydziale Wychowania fizycznego ze specjalnością Edukacja dla Bezpieczeństwa. Posiada tytuł instruktora sportu-piłka nożna. Od najmłodszych lat związany ze sportem a w szczególności z piłką nożną. Obecnie Trener w młodzieżowych drużynach Akademii piłkarskiej Górnika Zabrze. Prywatnie szczęśliwy mąż
i ojciec.
mgr Elżbieta Małek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego, niemieckiego, religii, oligofrenopedagog
Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończyła również studia licencjackie na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu na kierunkach Filologia Angielska oraz Edukacja Elementarna z dodatkową specjalnością język niemiecki. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach Oligofrenopedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe Teologiczno - Katechetyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Praca z dziećmi daje mi możliwość przekazania zdobytej wiedzy innym.,Motto:, Abyś zawsze wiedział gdzie jesteś i gdzie jest Twój dom".,, List w butelce".
lic. Izabela Zoń-Ryter – nauczyciel matematyki
Jestem absolwentką Górnnoślaskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.Kardynała Augusta Honda w Mysłowicach kończąc specjalność nauczanie wczesnoszkolnej
i wychowanie przedszkolne. Ukończyłam studia podyplomowe o specjalności matematyka. Nadal się kształcę. W życiu prywatnym kochająca matka i żona. Uwielbiam przemierzać szlaki górskie oraz pokonywać ekstremalne trasy tatrzańskie. Moje motto życiowe" Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia". Mark Twainmgr Renata Czypionka – nauczyciel przysposobienia do pracy z elementami krawiectwa, oligofrenopedagog
Absolwentka Wyższej Szkoły Podagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, na kierunku pedagogika,
o specjalności: opiekuńczo-wychowawcza. 
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pracowała w Zespole Szkół nr 7 w Tychach na stanowisku nauczyciel zawodu i wychowawca w szkole odzieżowej. Prowadziła zajęcia w Miejskich Ośrodkach Kultury. Jest osobą otwartą i odpowiedzialną, łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi, zyskując ich sympatie i zaufanie.
mgr inż. Bożena Szorek – nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog.
Absolwentka Politechniki Śląskiej w Katowicach na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Matematyka. Pracowała kilkanaście lat w szkole podstawowej i gimnazjum. Posiada wieloletnie doświadczenie z uczniami niepełnosprawnymi. Jestem nauczycielem kontraktowym. Praca z dziećmi sprawia jej dużo radości. W wolnej chwili dużo czyta, podróżuje. Motto : Liczy się nie to, co masz, ale co robisz z tym, co masz. [Autor nieznany]