NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

OPŁATY:

1. Wpisowe jednorazowe, bezzwrotne dla każdego: 250 zł;
2. Opłata stała, czesne co miesięczne: 350 zł*;

DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO OTRZYMANYMI ZE WZGLĘDU NA AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA LUB NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPRZĘŻONĄ ZWOLNIONE SĄ Z OPŁATY CZESNEGO!

STAWKA ZA OBIAD:

3. Stawka za obiad:  8 zł;
4. Zajęcia dodatkowo płatne po zamknięciu oferty.

Płatności prosimy regulować gotówką w sekretariacie placówki lub na podany niżej na rachunek bankowy

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 77 1050 1399 1000 0090 3094 1877


* opłata stała, niezależna od ilości godzin przebywania dziecka w szkole