NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 • ZAJĘCIA SZACHOWE

Na zajęciach dzieci poznają i uczą się grać w grę, jaką są szachy.
W czasie zajęć uczniowie zapoznają się z rodzajami figur i pionów, ich wartościami oraz sposobami poruszania się.

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka-kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego szachy wpływają na rozwój intelektu, zwiększają aktywność umysłową, rozbudzają twórcze zdolności.

Zajęcia prowadzi Piotr Mulet - posiadający tytuł Mistrza FIDE - kategoria międzynarodowa, zdobyta w 2007 r. Instruktor szachowy.

 • KRAV MAGA

Krav Maga Kids to ogólnorozwojowe zajęcia z elementami samoobrony prowadzone w formie zabawowej. Swobodna atmosfera oraz bezpośredni kontakt dziecka z rówieśnikami i instruktorem, oraz równoczesne ustalanie i egzekwowanie zasad i dyscypliny pozytywnie wpływa na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Największą zaletą prowadzonych zajęć dla dzieci jest położenie silnego nacisku na kształtowanie świadomości procedur bezpieczeństwa* oraz elementy ćwiczeń korekcyjnych – niezwykle ważnych dla prawidłowego wzrostu i kształtowania prawidłowej postawy ciała młodych osób (*procedury bezpieczeństwa dla najmłodszych to podstawowe zasady i taktyki zachowania się podczas sytuacji zagrożenia, np. co robić w przypadku nagabywania przez nieznajomych, jak bezpiecznie upadać, jak skutecznie wezwać pomoc/pogotowie itp. itd.).

Zajęcia dla dzieci Krav Maga Kids są idealnym sposobem urozmaicenia czasu wolnego dla najmłodszych. Zajęcia te oparte są o metodę programowego usprawniania, w wyniku której kształtowana jest prawidłowa postawa moralna i zrównoważony rozwój fizyczny co bezpośrednio przekłada się na wzmocnienie samooceny oraz poczucia bezpieczeństwa.

Dzieci trenujące samoobronę Krav Maga Kids szybko rosną w siłę: po każdych zajęciach samoobrony dzieci wychodzą zmęczone i uśmiechnięte – często z pytaniem „kiedy są następne zajęcia?”… Niejednokrotnie rodzice dzieci trenujących Krav Maga KIDS dumnie donoszą, jak ich dziecko obroniło się przed starszym dzieckiem w szkole! Jest to najważniejsza ocena naszych działań i równocześnie najlepsza rekomendacja zajęć dla dzieci.

 • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE (na życzenie rodziców)

Zajęcia wyrównawcze pozwalają na indywidualizację pracy, stałą pomoc nauczyciela oraz kontrolę efektów. Celem tych spotkań jest eliminacja niepowodzeń szkolnych, wyrównanie istniejących braków oraz wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości. Pomagają też dzieciom we wdrażaniu zdobywanych wiadomości w życie codzienne. Dzięki nim dzieci mogą nie tylko „dogonić” swoich rówieśników. Zadania i tempo pracy dostosowane są do indywidualnych możliwości dzieci. Ćwiczenia pobudzają rozwój umysłowy dzieci oraz rozbudzają wiarę w możliwość pokonywania istniejących trudności i wiarę we własne siły.

 • Taneczny MIX

Zajęcia taneczne skierowane dla dzieci w klasach I-VI szkoły podstawowej. Autorski program zawiera w sobie naukę elementów z różnych technik tanecznych- tańca nowoczesnego, współczesnego i jazzowego. Połączenie różnorodnych stylów tanecznych daje możliwość wszechstronnego rozwoju pod względem nauki choreografii, rozwoju rytmicznego, motorycznego uczestników zajęć. Autorski program wprowadza na lekcjach tańca terminologie z języka angielskiego, dzieci poznają podstawowe zwroty, nazwy figur, proste wyrażenia taneczne w obcym języku. Zajęcia prowadzone są w atmosferze nauki przez zabawę i są zawsze dostosowane do potrzeb indywidualnych grupy.

Każde zajęcia zawierają:

 • Rozgrzewkę

 • Ćwiczenia techniczne ( obroty, skoki )

 • Kombinację taneczną / choreograficzną

 • Improwizację

 • Stretching

Wiek uczestników:

Uczniowie szkoły podstawowej :

- Grupa młodsza: klasy I-III

- Grupa starsza: klasy IV- VI

Czas trwania zajęć:

60 min

Na koniec roku szkolnego Art Progress organizuje pokaz przygotowanego przez grupę układu choreograficznego dla rodziny i przyjaciół uczniów. Dodatkowo na koniec każdego semestru odbywa się lekcja pokazowa dla rodziców, która ma na celu zaprezentować postępy uczniów.

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA z elementami SI

Specjalnie dobrane i prowadzone przez fizjoterapeutę i terapeutkę integracji sensorycznej ćwiczenia kształtują prawidłową postawę przedszkolaków, prawidłowe ułożenie i ruchy stóp i bioder, rozwijają mięśnie oraz wspomagają planowanie ruchu, odbieranie informacji z różnych zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku, czucia ciała), integrowanie ich i adekwatne reagowanie.

Dzięki temu ruchy stają się bardziej precyzyjne i celowe, a dzieci lepiej odbierają bodźce i przetwarzają informacje. Rozwija się dobra koordynacja oko-ręka pomagająca przy rysowaniu i pisaniu

Sprawność fizyczna dzieci jest dla nas równie ważna co ich rozwój intelektualny, dlatego też już od najmłodszych lat staramy się zainteresować ich kulturą fizyczną oraz stworzyć warunki do harmonijnego rozwoju.

W zajęciach z gimnastyki korekcyjnej uczestniczą wszystkie grupy wiekowe. U dzieci 2,5 i 3 letnich podczas tych zajęć kształtujemy świadomość własnego ciała, wzmacniamy rozwijające się mięśnie i zachęcamy do wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej poprzez zabawy ze sprzętami i przyborami takimi jak woreczki, laski gimnastyczne, piłki, tunel, walec, kołyska i wiele innych.

Starsze dzieci obejmujemy programem profilaktycznym. Na zajęciach kształtujemy nawyk prawidłowej postawy, wzmacniamy i rozciągamy mięśnie odpowiedzialne za najczęstsze wady. W najstarszych grupach uczymy dzieci zasad fair play, przygotowujemy je zarówno do wygrywania jak i do ponoszenia porażek. Przede wszystkim uczymy jednak dzieci, że aktywność fizyczna jest nie tylko zdrowa, ale także przyjemna.

 • SENSOPLASTYKA NIE TYLKO DLA SMYKA !
Edukacja plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

Sensoplastyka to podróż w krainę zmysłów oraz wolnego wyboru. To zajęcia na których zarówno dzieci jak i dorośli uwolnią twórczą energie.

Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw.

Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów:
• węchu
• wzroku
• dotyku
• słuchu
• smaku

Wprowadzenie działań sensoplastycznych w pracy z dziećmi wpływa na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia. Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspieramy rozwój zmysłów,
 • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
 • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),
 • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
 • poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi, budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa,
 • wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo -skutkowe.

Plastyka Sensoryczna opiera się także na wykorzystaniu technik arteterapeutycznych – wpływamy nie tylko na rozwój dzieci, ale dbamy też o własny rozwój i stan umysłu – działania sensoplastyczne sprzyjają relaksacji.

Dziecko brudne to dziecko szczęśliwe!