NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

KLASY I ZESPOŁY UCZNIOWSKIE
ROK SZKOLNY 2020/2021

KLASY I - A, B, C, OET

KLASY II - A, B, OET

KLASY III - A, B, OET

KLASY IV - A, IV A OET, IV B OET

KLASY V - A, B, OET

KLASY VI - A, B, C, OET

KLASY VII - A, B, C, OET

KLASY VIII - A, B, C, OET

Trwają zapisy uczniów do naszych klas:

  • dla uczniów o prawidłowym rozwoju psychoruchowym,
  • integracyjnych,
  • specjalnych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera,
    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym (umiarkowanym
    i znacznym) oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi