NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

KLASY I ZESPOŁY UCZNIOWSKIE
ROK SZKOLNY 2019/2020

KLASA I A
KLASA I B
KLASA I OET
KLASA II A
KLASA II B
KLASA II OET
KLASA III

KLASA III OET A
KLASA III OET B
KLASA IV A
KLASA IV B
KLASA IV OET
KLASA V A
KLASA V B
KLASA V OET
KLASA VI A
KLASA VI B
KLASA VI C
KLASA VI OET
KLASA VII A
KLASA VII B
KLASA VII C
KLASA VII OET
KLASA VIII A
KLASA VIII B

Trwają zapisy uczniów do naszych klas:

  • dla uczniów o prawidłowym rozwoju psychoruchowym,
  • integracyjnych,
  • specjalnych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera,
    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym (umiarkowanym
    i znacznym) oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi