NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

ROK SZKOLNY 2018/2019

Klasa I A
Klasa I B
I OET
Klasa II
II OET
Klasa III
III OET
Klasa IV A
Klasa IV B
IV OET
Klasa V A
Klasa V B
V OET
Klasa VI A
Klasa VI B
VI OET
Klasa VII A
Klasa VII B
Klasa VIII A
Klasa VIII B

 

Trwają zapisy uczniów do naszych klas:

  • dla uczniów o prawidłowym rozwoju psychoruchowym,
  • integracyjnych,
  • specjalnych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym (umiarkowanym i znacznym) oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi