Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

Jak działa szkoła przysposabiająca do pracy?

Zainaugurowanie przez “Otwarte Okno” szkoły przysposabiającej do pracy jest świetną okazją do tego, by przybliżyć Państwu działalność tego typu placówek, a także opowiedzieć o kulisach ich funkcjonowania, problemach z jakimi stykają się na co dzień oraz wszystkim tym, co bezpośrednio wiąże się z aktywnością takich szkół w naszym kraju. Tym wpisem inicjujemy działalność bloga, a pierwszym z tematów będą właśnie zasady funkcjonowania szkół przysposabiających do pracy.

Efektywne przygotowanie młodzieży do życia w integracji ze społeczeństwem, wprowadzenie młodych ludzi w dorosłość, a co za tym idzie świat pracy, a także utrwalenie poszerzania zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności - to cele, które przyświecają zarówno naszej, jak i innym szkołom przysposabiającym do pracy. Warto nadmienić, że edukacja w takich placówkach, mimo że trwa zasadniczo trzy lata, może zostać przedłużona do 24. roku życia.

Dla kogo szkoła przysposabiająca do pracy?

Działalność szkół przysposabiających do pracy jest ściśle regulowana w naszym kraju przez ustawę Prawo Oświatowe, a także inne akty prawne. Wynika z nich wprost, że uczniem takiej szkoły mogą zostać wyłącznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

O ile pojęcie niepełnosprawności intelektualnej oraz jej stopni jest dość oczywiste, o tyle już niepełnosprawności sprzężone i ich definicja na forach internetowych poświęconych tej tematyce budzą pewne wątpliwości. Zwłaszcza wśród rodziców. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to dość jasno sprecyzowane we wspomnianej wyżej ustawie.

Najdokładniej rzecz ujmując, przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się występowanie u dziecka niesłyszącego, bądź słabosłyszącego, niewidomego bądź słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z niepełnosprawnością intelektualną albo autyzmem (zalicza się tu też zespół Aspergera) co najmniej jeszcze jednej z tych niepełnosprawności.

Od nauki do pracy

Tyle teorii - czego właściwie w praktyce uczą szkoły przysposabiające do pracy? Na przykładzie “Otwartego okna” możemy powiedzieć, że wachlarz doświadczeń, jakich zaznają młodzi ludzie jest niezwykle szeroki. Przede wszystkim, każdy z uczniów odbywa szereg zajęć, których celem jest rozwinięcie zdolności komunikacyjnych, kreatywnych, a także funkcjonowania osobistego i społecznego. Nacisk kładzie się również na kwestie rozwoju fizycznego (wychowanie fizyczne) i kształtowania właściwych postaw moralnych (etyka). Wszystko oczywiście dopasowane do możliwości każdego z uczniów.

Druga część działalności z młodzieżą opiera się na przysposobieniu uczniów do pracy na chronionym bądź otwartym (w zależności od ucznia) rynku. W różnych szkołach przedmioty, które w ramach tej sekcji się odbywają mogą być inne, natomiast ich ogólne przeznaczenie polega na przygotowaniu uczniów do wykonywania prostych prac, takich jak rękodzielnictwo, krawiectwo, ogrodnictwo, prace w gospodarstwie domowym czy biurze. Wiadomym jest, że ludzie mają bardzo różne predyspozycje. Stąd też tak szeroki wachlarz zajęć - aby wyłuskać z każdego młodego człowieka to, co naprawdę daje mu satysfakcję i w czym odnajduje się najlepiej.

Im pełniejsza jest oferta edukacyjna szkoły przysposabiającej do pracy, tym większa szansa na to, że spełni ona swój główny cel - stając się dla młodego człowieka miejscem, z którego w bezbolesny sposób wskoczy do pociągu z napisem “dorosłość”, będąc gotowym na stojące przed nim po zakończeniu edukacji wyzwania.

 

_____________________________________________________

Warsztaty z pobudzania zmysłów

Jest takie miejsce w naszej szkole, które przenosi uczniów do nieco innego świata. Miejsce, które daje relaks, pozwala na odbiór nowych bodźców, a także stymuluje rozwój wszystkich pięciu zmysłów. Miejscem tym jest sala doświadczenia świata i to o niej chcielibyśmy dziś Państwu opowiedzieć bliżej.

Metoda Snoezelen jako forma terapii polegającej na doświadczaniu świata wszystkimi zmysłami w bezpiecznym środowisku jest coraz popularniejsza w naszym kraju. Również w “Otwartym oknie” znajduje się sala, w której dzieci mogą w ten sposób rozwijać się i w kontrolowany sposób być aktywizowanymi na poziomie właśnie pięciu zmysłów.

Od namiotu do sal terapeutycznych

Historia sal doświadczania świata zaczęła się pod koniec lat 70. w Holandii w jednym z tamtejszych ośrodków dla osób upośledzonych umysłowo. Podczas odbywającego się wtedy letniego święta, jego pracownicy postanowili postawić namiot, mający formę labiryntu, w którym znajdowały się pobudzające zmysły atrakcje dla pensjonariuszy ośrodka. Pośród dostarczanych im bodźców znalazły się balony, światła, dźwięki i wiele innych niespodzianek, których celem była aktywizacja wszystkich pięciu zmysłów w kontrolowany i swobodny dla uczestników sposób.

Okazało się, że pomysł holenderskich terapeutów okazał się dużym sukcesem. Następne próby, które odbywały się między innymi w ośrodku w Haaren (również Holandia) doprowadziły do stworzenia tak zwanej metody Snoezelen, która znaczyła ni mniej ni więcej jak ostrożne poznawanie otoczenia. Idea była taka, by pacjenci mogli sami wybierać, z jakich atrakcji chcą korzystać i jakie zmysły pobudzać. Grunt, żeby za każdym razem korzystali oni z narzędzi, które aktywizują tylko jeden z nich, starannie wyselekcjonowany za pomocą dostępnych narzędzi.

Pobudź swoje zmysły

Sale doświadczania świata mają przede wszystkim dawać uczestnikom takiej terapii przyjemność i poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej strony, dzięki uaktywnianiu zmysłów w kontrolowany sposób, młodzi ludzie mają możliwość zwiększenia swojej reakcji na bodźce zewnętrzne, pobudzenia chęci do podejmowania aktywności czy ułatwienia pokonywania wewnętrznych lęków. Sala doświadczania świata to także niesamowity rodzaj treningu dla wszystkich zmysłów - dzięki niej poprawia się koncentracja wzrokowa, zdolność do reagowania na różne źródła dźwięku, podopieczni zachęceni są też do badania dotykiem przedmiotów o różnej fakturze, zwiększenia bazy doświadczeń zapachowych czy rozwijają swoją percepcję smakową.

“Otwarte okno”, jak już wspomnieliśmy, również wykorzystuje w swojej pracy terapię metodą Snoezelen, dzięki sali doświadczania świata, którą posiadamy. W trakcie takiej terapii wykorzystywane jest między innymi łóżko wodne, interaktywna kolumna bulgocząca (dostarczająca dodatkowo różnobarwnych doświadczeń świetlnych), czy różne doświadczenia dźwiękowe. Wierzymy, że połączenie tego z innymi rodzajami terapii, które są dostępne w naszej szkole pomoże młodzieży rozwijać się w sposób harmonijny i zaplanowany.

 


 

Z wizytą w pracowni ceramicznej

Szkoła przysposabiająca do pracy to miejsce, w którym młodzi ludzie przede wszystkim uczą się tych zajęć, które w przyszłości mogą być przydatne dla nich zarówno pod kątem pracy zawodowej, jak i własnej satysfakcji. Aby ta nauka była efektywna, niezbędne są jednak odpowiednie przestrzenie. Pierwszą, o której chcemy Państwu opowiedzieć jest pracownia ceramiczna.

Rozwój zdolności manualnych, pobudzenie kreatywności, a także wrażliwości na sztukę, a do tego nauka cierpliwości, skupienia i odpowiedzialności za stanowisko pracy - to główne zalety pracy z gliną, szkliwami ceramicznymi czy angobami, które wykorzystuje się w pracowniach ceramicznych. Mówią o tym zarówno instruktorzy, jak i osoby uczęszczające na takie kursy. Nie dziwi więc, że sprawdzają się one również wśród podopiecznych szkół takich jak nasza.
 

Od lepienia po obróbkę

Arteterapia jest szeroko stosowana, jako rodzaj psychoterapii, który pozwala na uwolnienie emocji jej uczestnika, a także uaktywnienie komunikacji niewerbalnej. Dzięki temu wykorzystuje się ją zarówno przy okazji warsztatów terapii zajęciowej, jak i w szkołach przysposabiających do pracy. Również w “Otwartym oknie” uczniowie w ramach obowiązkowych zajęć korzystają z dobrodziejstw terapii sztuką, między innymi właśnie za sprawą pracowni ceramicznej. Co dokładnie na niej robią?

Przede wszystkim zajęcia te polegają na wszelkiego rodzaju lepieniu, formowaniu i modelowaniu w glinie i innych wspomnianych wyżej materiałach. Młodzi ludzie nie tylko jednak pracują przy formowaniu naczyń użytkowych z tego niezwykle elastycznego materiału. Praca jest dużo bardziej systematyczna - począwszy od przygotowania narzędzi i materiałów, przez poznanie różnych technik lepienia i metod pracy w glinie, aż po suszenie, wypalanie i szkliwienie wytworów pracy.
 

Praca czy przyjemność?

Co do wartości terapeutycznej korzystania z pracowni ceramicznej, uczniowie przede wszystkim rozwijają wspomniane wyżej zdolności manualne, koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę rąk, czy grafomotorykę. Ponadto, takie prace pozwalają na usprawnienie manualne ich uczestników, co w przyszłości ma na nich pozytywy wpływ. Zresztą o zaletach sensoplatyski (czyli edukacji sensoryczno-plastycznej, podczas której uczestnicy angażują jak najwięcej zmysłów jednocześnie) powstają całe opracowania. Warto jeszcze dodać, że korzyści są nie tylko terapeutyczne – po cyklu takich zajęć możliwe jest podjęcie pracy jako pomocnik ceramika.

Jak więc widać, zajęcia w pracowni ceramicznej są niezwykle istotnym punktem w planie zajęć naszych podopiecznych. Nie sposób nie zauważyć, jak wiele dobrego wnoszą one do edukacji osób, które trafiają do szkół przysposabiających do pracy. Stąd też nie wyobrażaliśmy sobie, by w “Otwartym oknie” mogło jej zabraknąć. Sens pracy z gliną (i nie tylko nią) widać zresztą po twarzach naszych uczniów, którzy zawsze pracownię ceramiczną opuszczają niezwykle niechętnie.

Przypominamy, że pracownia ceramiczna nie jest jedyną, która jest dostępna w naszej szkole. Zajęcia przysposabiające do pracy odbywają się również w wielu innych dziedzinach - dzięki temu każdy nasz podopieczny może odnaleźć coś dla siebie.

 

_____________________________________________________________________________________

Otwarte okno - dlaczego warto się u nas uczyć?

Szkoła przysposabiająca do pracy “Otwarte okno”, to placówka, która na mapie śląskich szkół specjalnych jest propozycją nową. Jako że dopiero startujemy, to z pewnością wielu z Państwa zastanawia się, dlaczego w ogóle warto u nas podjąć naukę. Spróbujemy pomóc w uzyskaniu odpowiedzi!

Nie jest łatwo wybrać szkołę. Jeszcze trudniej jest wybrać szkołę przysposabiającą do pracy. Na sam wybór ma wpływ zazwyczaj wiele czynników - począwszy od bliskości od domu, przez charakter zajęć, aż po wyposażenie szkoły i obecną w niej kadrę. Dlaczego zatem warto wybrać akurat naszą placówkę? Powodów jest przynajmniej kilka!

Bliskość do głównych arterii miejskich, stacji kolejowej Tychy Lodowisko, a także niedaleka okolica centrum miasta - wszystkie te czynniki sprawiają, że “Otwarte okno” jest niezwykle dogodne pod względem komunikacyjnym. Bez znaczenia, czy mieszkają Państwo w ścisłym centrum miasta, czy na bardziej peryferyjnych dzielnicach - dotrzeć do naszej szkoły zawsze będzie niemal tak samo łatwo. Nie da się ukryć, że dostępność szkoły jest niewątpliwą jej zaletą. Warto nadmienić, że dla wszystkich dowożących swoich podopiecznych do szkoły, szkoła zapewnia własny parking, co eliminuje problem braku miejsc postojowych.

Sama szkoła - poza tym, że prosto do niej dotrzeć - jest również dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Placówki takie jak nasze mają szczególny obowiązek zadbać o to, by ludzie poruszający się na wózkach miały możliwość swobodnego dostępu do wszystkich pomieszczeń - stąd też duża waga, jaką do tego przyłożyliśmy. Same sale również są dostosowanego do naszych uczniów w taki sposób, aby maksymalnie uprzyjemniać im pracę.

We wstępie do tego tekstu wspominaliśmy również o kadrze. W zakładce “nasza kadra” mogą Państwo poznać lepiej poszczególnych pracowników. Pragniemy podkreślić, że wszyscy nasi nauczyciele nie tylko posiadają odpowiednie wykształcenie, ale też ciągle podnoszą kwalifikacje, tak aby być na bieżąco w swojej branży. Pozwala to na wykorzystywanie w pracy wszelkich najnowszych odkryć w dziedzinach, którymi się zajmują.

Wszystkie te udogodnienia i korzyści płynące z nauki w naszej szkole byłyby jednak niczym, gdyby nie cel, do którego szkoła została powołana, czyli przysposobienie młodych ludzi do przyszłej pracy. Warto podkreślić, że w tej materii staramy się zrobić jak najwięcej, aby uczniowie wynieśli po tych kilku latach z nami nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności.

Wszystkie sale, które są przygotowane pod praktyczne zajęcia wyposażyliśmy w taki sposób, aby młodzież mogła je maksymalnie wykorzystać. Pracownie takie jak pracownia ceramiczna czy multimedialna to miejsca, w których uczniowie mają możliwość zdobycia bardzo praktycznych zdolności, które w późniejszym czasie mogą wykorzystać zarówno w pracy zawodowej, jak i w domu. Równie solidne jest wyposażenie sali gimnastycznej, co mogli zobaczyć między innymi uczestnicy dni otwartych, które zorganizowaliśmy w maju.

Szkoła nie byłaby jednak szkołą bez uczniów. To oni stanowią siłę naszej pracy, a kolejne postępy, które osiągają pomimo różnych przeciwności są dla nas największą nagrodą za pracę. Wierzymy też, że w kolejnym roku szkolnym będą oni przynosić nam taką samą satysfakcję jak do tej pory. Podkreślamy, że na spóźnialskich czekają jeszcze ostatnie wolne miejsca w naszej szkole.

_______________________________________________________

W co wyposażona jest nasza szkoła?

W dzisiejszych czasach szkole do prawidłowego funkcjonowania nie wystarczy tylko kreda i tablica. W każdej nowoczesnej placówce, bez względu na jej charakter, niezbędne jest właściwe wyposażenie, dzięki któremu zarówno lekcje, jak i inne zajęcia będą po pierwsze interesujące dla ich uczestników, po drugie zaś efektywne.

W Otwartym oknie posiadamy szereg udogodnień, dzięki którym nauka w naszej szkole jest nie tylko przyjemna, ale też łatwiejsza. Zważywszy na specyfikę szkoły przysposabiającej do pracy niezwykle istotne jest, aby wyposażenie odpowiadało wszystkim bieżącym potrzebom uczniów.

Rozmawiając o tym, co posiadać powinna szkoła przysposabiająca do pracy należy rozróżnić kilka faktów. Przede wszystkim, na wyposażenie szkoły takiego typu jak nasza składają się z jednej strony sprzęty dostępne w salach lekcyjnych czy pracowniach, z drugiej zaś sprzęt i inne wyposażenie niezbędne do prowadzenia terapii. W “Otwartym oknie” odnajdą Państwo i jedno i drugie. 

Jeśli chodzi o wyposażenie sal, nasza szkoła podejmuje wszelkich starań, by w każdej z nich znajdowały się wszelkie niezbędne sprzęty czy narzędzia. Co dokładnie mamy na myśli? Przede wszystkim to, co uczniowie znajdą w pracowniach, w których odbywają się zajęcia przysposabiające do pracy. Mowa między innymi o  narzędziach do pracy z gliną (o tej pracowni szerzej pisaliśmy w jednym z wcześniejszych wpisów), ale także pomocach językowych czy sprzęcie ogrodniczym.

Specyficznym rodzajem pracowni jest z kolei ogród sensoryczny. Poza właściwościami związanymi z nabywaniem nowych umiejętności praktycznych, posiada on również cechy terapeutyczne. Sam ogród wyposażony jest i zaprojektowany w taki sposób, by działać w większym stopniu na bodźce pozawzrokowe niż to się odbywa w zwyczajnych ogrodach. Trzeba dodać, że idea ogrodów sensorycznych – choć jeszcze nierozpowszechniona w Polsce – na świecie wykorzystywana jest już od niemal stu lat, jako znakomite uzupełnienie innych terapii.

Skoro już płynnie przeszliśmy do kwestii związanych z terapiami, warto wspomnieć, że nasza szkoła posiada między innymi sprzęt do treningu EEG Biofeedback, czyli specyficznego rodzaju terapii polegającego na poprawie efektywności mózgu oraz zwiększeniu kontroli nad procesami fizjologicznymi. Inną salą ze specjalistycznym sprzętem jest sala doświadczania świata. Nie będziemy tutaj poruszać jej tematu dokładniej, ponieważ zrobiliśmy to w jednym z poprzednich wpisów, natomiast wyposażenie takiej sali jest niezwykle wyszukane, a składają się na nie między innymi łóżko wodne czy interaktywne kolumny bulgoczące.

Oczywiście to nie wszystko. “Otwarte okno” to również wyposażenie sali do integracji sensorycznej (sala jest nowa i jest jedną z naszych perełek!) czy sprzęt multimedialny, na którym również pracować mogą nasi podopieczni. Oprócz tego znajduje się tam wszystko co, co potrzebne jest w nowoczesnej szkole, a co pozwala młodzieży stawiać kolejne kroki na drodze do zdobycia wykształcenia i umiejętności przydatnych w życiu społecznym i zawodowym.