Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAPISU

 

Przy przyjęciu do szkoły należy przedstawić poniższe DOKUMENTY:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

– Inne dokumenty mające wpływa na opracowanie i realizowanie programu edukacyjno – terapeutycznego.