Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

PLAN LEKCJI

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

KLASA I 

 

Indywidualny plan terapii przekaże wychowawca klasy