Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

PLAN LEKCJI

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

KLASA I 

KLASA II

 

Indywidualny plan terapii przekaże wychowawca klasy