Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

KLASY I ZESPOŁY UCZNIOWSKIE
ROK SZKOLNY 2019/2020

KLASA I SPdP