Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

KLASY I ZESPOŁY UCZNIOWSKIE
ROK SZKOLNY 2020/2021

KLASA I SPdP

Klasa II SPdP