Przedszkole niepubliczne Otwarte Okno Tychy

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

ROK SZKOLNY 2017/2018

KWESTIA SMAKU – innowacja kulinarna – praktyczne działania rozwijające samodzielność i kreatywność dzieci, kształtowanie właściwych zachowań prozdrowotnych – pani Basia

KREATYWNA TECHNIKA – innowacja techniczna – wprowadzanie dzieci w świat techniki, stwarzanie warunków i zachęcanie dzieci do zabaw badawczych i konstrukcyjno- technicznych podstawy robotyki – klocki Lego) – pani Ania

LABORATORIUM MALUCHA – zajęcia zaspokajające naturalną potrzebę dziecka jaką jest ciekawość, chęć poznawania otaczającego świata. Podczas zajęć stosowane będą nowoczesne metod z elementami doświadczania, obserwowania, czy eksperymentowania – pani Ania

MALI AKTORZY - innowacja ta stwarza możliwość rozwijania zainteresowań dzieci oraz aktywnego udziału w życiu kulturalnym. W atmosferze zabawy, radosnego współdziałania następuje rozwój zainteresowań, wrażliwości, wyobraźni i możliwości twórczych dzieci. Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtowanie ich osobowości oraz rozwój emocjonalny. Współpraca w zespole uczy odpowiedzialności za siebie i innych, systematyczności, tolerancji oraz umiejętności wyrażania własnego zdania.

W ŚWIECIE WIRTUOZÓW -  muzyka, która wpływa na umysł i pamięć,  pomaga w koncentracji oraz otwiera podświadomość 

W NASZYM OGRÓDECZKU – mamy własny ogródek, w którym dzieci uczą się podstaw uprawy roślin jadalnych i ich znaczenia w diecie człowieka. Kształtowanie preferencji smakowych oraz właściwych upodobań żywieniowych.

GIMNASTYKA SMYKA! - zajęcia na sali gimnastycznej – rozwijanie motoryki dużej. Stymulowanie rozwoju ruchowego dzieci z wykorzystaniem przyrządów i przyborów sportowych.

TEATR CIENI - dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej - teatr cieni, który kształtuje wizję świata, daje szansę na przekazanie własnych myśli, odczuć, przeżyć

W ŚWIECIE GLINY – zajęcia w pracowni ceramicznej – pani Karolina i pan Dawid