Przedszkole niepubliczne Otwarte Okno Tychy

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

PROGRAM REALIZOWANY W PRZEDSZKOLU "OTWARTE OKNO"
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Sanford Harmony
Program w pełni realizowany w grupach integracyjnych, w grupach specjalnych
w miarę możliwości dzieci realizowane będą jego elementy.
Sanford Harmony to program wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku od 3 do 12 lat, który został stworzony przez specjalistów
z dziedziny pedagogiki na Arizona State University. Edukatorzy opracowali praktyczne metody, scenariusze zajęć, historie oraz ćwiczenia, mające na celu poprawienie komunikacji i współpracy w grupie, nauczenie okazywania empatii
i szacunku oraz rozwiązywania problemów, a także rozwinięcie kompetencji emocjonalnych u dzieci.
Pomysłodawcą, a zarazem fundatorem programu Sanford Harmony jest przedsiębiorca i filantrop T. Denny Sanford, którego misją jest pomoc w tworzeniu lepszego jutra. Na prośbę Sanforda w 2014 roku National University rozpoczęło dystrybucję programu w Stanach Zjednoczonych.
Obecnie z programem pracuje już ponad milion dzieci. W 2019 roku PWN Wydawnictwo Szkolne zostało wyłącznym partnerem Sanford Harmony w Polsce.
Praca z programem polega na regularnych zajęciach opartych na ciekawych historyjkach, rozmowach i zabawach w grupie z nauczycielem i w parach
z rówieśnikiem.
Program Sanford Harmony:

  • zapewnia prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny dzieci,
  • uczy współpracy i empatii,
  • pomaga w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami,
  • ułatwia komunikowanie się,
  • sprawia, że dzieci chętniej chodzą do przedszkola,
  • uczy rozwiązywania problemów i konfliktów,
  • pomaga dzieciom nazywać emocje i radzić sobie z trudnymi uczuciami jak złość, smutek czy lęk.

Założenia Programu Sanford Harmony są zgodne z wieloma punktami podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zarówno zadaniami przedszkola jaki
i osiągnięciami dziecka na koniec wychowania przedszkolnego) obowiązującej
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Program Sanford Harmony oparty na edukacji społeczno-emocjonalnej został wyróżniony przez organizację CASEL (the Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) zrzeszającą najlepsze programy wspierające rozwój emocjonalny na całym świecie. Założona w 1994 organizacja CASEL uznaje kompetencje społeczno-emocjonalne za główny element edukacji. CASEL przedstawia pięć podstawowych typów umiejętności czy kompetencji składających się na inteligencję emocjonalną, które mogą być systematycznie rozwijane zarówno w domu, jaki i w szkole. Do tych umiejętności zalicza się: samoświadomość, świadomość społeczną, samokontrolę, odpowiedzialne podejmowanie decyzji, umiejętne kontakty z innymi ludźmi. Wszystkie te kompetencje rozwijane są w ramach programu Sanford Harmony.

więcej informacji: 

http://sanfordharmony.pwn.pl