Puchatki

GRUPA PUCHATKI

rok szkolny 2017/2018

„Puchatki” to grupa integracyjna do której uczęszczają 3-4-latki. Wychowawcą grupy jest Pani Anna Latos, a pomocą Pani Katarzyna Ponicka. Praca wychowawczo – dydaktyczna w tej grupie obejmuje realizację treści zawartych w Programie Wychowania Przedszkolnego Wydawnictwa Szkolnego PWN „Trampolina 3 latka” i „Trampolina 4-latka” E. Tokarskiej i J. Kopały, a także rocznym planie placówki. Rozwój umysłowy dzieci wspomagany jest dzięki realizacji ciekawych zajęć, spacerów, spotkań z ciekawymi ludźmi, natomiast rozwój fizyczny poprzez zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, na świeżym powietrzu. W dalszym ciągu dużą rolę przywiązujemy do samodzielności, a także do przestrzegania przez dzieci zasad bezpieczeństwa, poszanowania cudzej własności, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach oraz szacunku dla dzieci i dorosłych.

lic. Katarzyna Ponicka – wychowawca

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Absolwentka kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na WSB w Chorzowie. Interesuje się rozwojem psychomotorycznym dzieci, kształtowaniem dobrych nawyków żywieniowych oraz muzykoterapią. Prywatnie uwielbia fotografię, tworzyć grafikę trójwymiarową, gotować, grać na gitarze, a wieczorami czytać kryminały lub słuchać dobrej muzyki. Motto: „Większość życiowych problemów rozwiązuje się jak algebraiczne równania: sprowadzaniem do najprostszej postaci”. Lew Tołstoj