Puchatki

GRUPA PUCHATKI

rok szkolny 2018/2019

Puchatki” to grupa integracyjna do której uczęszczają 4-latki. Dzieci są ze sobą bardzo zgrane i świetnie się dogadują. Dzięki temu, że grupa liczy 8 osób, można wspierać indywidualny rozwój każdego dziecka oraz rozwijać jego pasje i zainteresowania. Puchatki to grupa bardzo energiczna, pełna świetnych pomysłów, otwarta na nowe wyzwania i lubiąca eksperymenty. Rozwój umysłowy dzieci wspomagany jest dzięki realizacji ciekawych zajęć, codziennych spacerów niezależnie od pogody, spotkań z ciekawymi ludźmi. Natomiast rozwój fizyczny poprzez zabawy ruchowe w sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu. W dalszym ciągu duża rola przywiązywana jest do samodzielności, a także do przestrzegania przez dzieci zasad bezpieczeństwa, poszanowania cudzej własności, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach oraz szacunku do siebie nawzajem i dorosłych. Praca wychowawczo – dydaktyczna w tej grupie obejmuje realizację treści zawartych w Programie Wychowania Przedszkolnego Wydawnictwa Szkolnego PWN „Trampolina 4-latka” Beaty Kozyra oraz Magdaleny Anny Zbąskiej.

mgr Kamila Ciszewska-Rok nauczyciel, wychowawca grupy, oligofrenopedagog

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na kierunku: Pedagogika, o specjalizacji: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Absolwentka studiów drugiego stopnia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka – Wydziału Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach, na kierunku: Pedagogika, o specjalizacji: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika. Uważa, że nauczyciel to zawód zaszczytny, szczególny oraz zobowiązujący. Praca w przedszkolu daje jej wiele satysfakcji i radości. Stara się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, kieruje się zawsze dobrem dziecka. W wolnym czasie lubi słuchać muzyki, oglądać interesujące filmy, czytać ciekawe książki oraz podróżować. Jej motto życiowe to cytat zaczerpnięty z Adama Mickiewicza, który brzmi: „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.”