Przedszkole niepubliczne Otwarte Okno Tychy

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

ZAJĘCIA DODATKOWE - PŁATNE

ROK SZKOLNY 2019/2020

PRZEDSZKOLNA AKADEMIA KRAV MAGA - 1 raz w tygodzniu (30 minut)

Krav Maga Kids to ogólnorozwojowe zajęcia z elementami samoobrony prowadzone w formie zabawowej. Swobodna atmosfera oraz bezpośredni kontakt dziecka z rówieśnikami i instruktorem, oraz równoczesne ustalanie i egzekwowanie zasad i dyscypliny pozytywnie wpływa na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Największą zaletą prowadzonych zajęć dla dzieci jest położenie silnego nacisku na kształtowanie świadomości procedur bezpieczeństwa* oraz elementy ćwiczeń korekcyjnych – niezwykle ważnych dla prawidłowego wzrostu i kształtowania prawidłowej postawy ciała młodych osób (*procedury bezpieczeństwa dla najmłodszych to podstawowe zasady i taktyki zachowania się podczas sytuacji zagrożenia, np. co robić w przypadku nagabywania przez nieznajomych, jak bezpiecznie upadać, jak skutecznie wezwać pomoc/pogotowie itp. itd.).

Zajęcia dla dzieci Krav Maga Kids są idealnym sposobem urozmaicenia czasu wolnego dla najmłodszych. Zajęcia te oparte są o metodę programowego usprawniania, w wyniku której kształtowana jest prawidłowa postawa moralna i zrównoważony rozwój fizyczny co bezpośrednio przekłada się na wzmocnienie samooceny oraz poczucia bezpieczeństwa.

Dzieci trenujące samoobronę Krav Maga Kids szybko rosną w siłę: po każdych zajęciach samoobrony dzieci wychodzą zmęczone i uśmiechnięte – często z pytaniem „kiedy są następne zajęcia?”… Niejednokrotnie rodzice dzieci trenujących Krav Maga KIDS dumnie donoszą, jak ich dziecko obroniło się przed starszym dzieckiem w szkole! Jest to najważniejsza ocena naszych działań i równocześnie najlepsza rekomendacja zajęć dla dzieci.

ADRIAN FILIP

 • Instruktor Krav Maga - ukończony General Instructor Course Krav Maga Global
 • Stopień G5 Krav Maga
 • Instruktor Krav Maga dla Dzieci i Młodzieży (ukończony kurs Kids Instructor Course Krav Maga Global)
 • Uczestnik szkoleń i seminariów prowadzonych przez Eyala Yanilova i czołowych polskich instruktorów Krav Maga (m.in. "CQB", "Extreme Knife Defence Seminar")
 • Ukończone szkolenie strzeleckie "Practical Handgun: Always on Target"
 • mgr wychowania fizycznego
 • Instruktor gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, piłki ręcznej i siatkowej
 • Instruktor rekreacji ruchowej snowboardu i tenisa ziemnego
 • Instruktor strzelectwa sportowego
 • Uczestnik wyjazdowych obozów szkoleniowych Krav Maga MAX POWER, a także lokalnych szkoleń z zakresu Knife Defence, Baton Defence oraz pierwszej pomocy przedmedycznej

GIMNASTYKA KOREKCYJNA  z elementami SI - 1 raz w tygodniu (do 45 minut)

Specjalnie dobrane i prowadzone przez fizjoterapeutę i terapeutkę integracji sensorycznej ćwiczenia kształtują prawidłową postawę przedszkolaków, prawidłowe ułożenie i ruchy stóp i bioder, rozwijają mięśnie oraz wspomagają planowanie ruchu, odbieranie informacji z różnych zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku, czucia ciała), integrowanie ich i adekwatne reagowanie.

Dzięki temu ruchy stają się bardziej precyzyjne i celowe, a dzieci lepiej odbierają bodźce i przetwarzają informacje. Rozwija się dobra koordynacja oko-ręka pomagająca przy rysowaniu i pisaniu.

Sprawność fizyczna dzieci jest dla nas równie ważna co ich rozwój intelektualny, dlatego też już od najmłodszych lat staramy się zainteresować ich kulturą fizyczną oraz stworzyć warunki do harmonijnego rozwoju.

W zajęciach z gimnastyki korekcyjnej uczestniczą wszystkie grupy wiekowe. U dzieci 2,5 i 3 letnich podczas tych zajęć kształtujemy świadomość własnego ciała, wzmacniamy rozwijające się mięśnie i zachęcamy do wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej poprzez zabawy ze sprzętami i przyborami takimi jak woreczki, laski gimnastyczne, piłki, tunel, walec, kołyska i wiele innych.

Starsze dzieci obejmujemy programem profilaktycznym. Na zajęciach kształtujemy nawyk prawidłowej postawy, wzmacniamy i rozciągamy mięśnie odpowiedzialne za najczęstsze wady. W najstarszych grupach uczymy dzieci zasad fair play, przygotowujemy je zarówno do wygrywania jak i do ponoszenia porażek. Przede wszystkim uczymy jednak dzieci, że aktywność fizyczna jest nie tylko zdrowa, ale także przyjemna.

SENSOPLASTYKA NIE TYLKO DLA SMYKA ! - 1 raz w tygodniu (45 minut)

Edukacja plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

Sensoplastyka to podróż w krainę zmysłów oraz wolnego wyboru. To zajęcia na których zarówno dzieci jak i dorośli uwolnią twórczą energie.

Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw.

Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku

Wprowadzenie działań sensoplastycznych w pracy z dziećmi wpływa na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia. Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspieramy rozwój zmysłów,

 • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,

 • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),

 • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),

 • poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi, budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.

 • wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo - skutkowe.

Plastyka Sensoryczna opiera się także na wykorzystaniu technik arteterapeutycznych – wpływamy nie tylko na rozwój dzieci, ale dbamy też o własny rozwój i stan umysłu – działania sensoplastyczne sprzyjają relaksacji.

Dziecko brudne to dziecko szczęśliwe!

KIDS formacja - kreatywne zajęcia taneczne (1 raz w tygodniu (45 minut)

Program zawiera w sobie naukę podstawowych figur i kroków z różnych technik tanecznych takich jak: taniec towarzyski, hip- hop, funky. Zajęcia są prowadzone w najbardziej atrakcyjnej dla dzieci formie gier i zabaw ruchowych, dzięki czemu nie ma miejsca na nudę, a motywacja do aktywności ruchowej stale rośnie. Autorski program został wzbogacony o elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ćwiczenia te, pomagają w orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, uczą pracy w grupie oraz sprzyjają rozwojowi kreatywności u dzieci. Czas trwania, dynamika zajęć są zawsze dostosowane do dziecka, do jego możliwości ruchowych, anatomicznych i intelektualnych, właściwych dla poszczególnych etapów jego fizjologicznego i emocjonalnego rozwoju.

Każde zajęcia zawierają:

 • Rozgrzewkę
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem metody W. Sherborne
 • Ćwiczenia sensoryczne
 • Kombinacja taneczna/ choreograficzna
 • Relaksację

Na koniec roku szkolnego organizujemy pokaz przygotowanego przez grupę układu choreograficznego dla rodziny i przyjaciół dzieci. Zaś na koniec każdego semestru odbywa się lekcja pokazowa dla rodziców, która ma na celu zaprezentować postępy dzieci.

ALEKSANDRA MANDZIKOWSKA

Nazywam się Aleksandra Mandzikowska, z tańcem związana jestem od zawsze. Swoje umiejętności szkoliłam pod okiem pedagogów w Polsce, ale również za granicą (Stacy Boeddeke, Luciano di Natale, Thiery Verger, Jean Claude Marginale, Grzegorz Pańtak, Michał Piróg) Jako tancerka występowałam na licznych festiwalach i galach, między innymi na ESKA Music Awards i KSW XIII. Taniec to dla mnie sposób na życie, do którego zachęcam innych. Jestem dyplomowanym instruktorem tańca jazzowego. Swoje wykształcenie taneczne uzupełniam pedagogicznym zdobytym na Uniwersytecie Śląskim. Jestem absolwentką kierunku pedagogika o specjalizacji edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.

W roku 2016 zdobyłam tytuł Aktora Scen Muzycznych przy Państwowym Studium Wokalno- Baletowym w Gliwicach. Tańczyłam w balecie Gliwickiego Teatru Muzycznego w operetkach: “Wesoła Wdówka” i “Noc w Wenecji”. Oprócz tego odbyłam międzynarodowe praktyki artystyczne ma Sycylii w mieście Barcellona Pozzo di Gotto. Wraz z pozostałymi stypendystami szkoliłam się we włoskiej szkole baletowej oraz występowałam na wielu festiwalach i imprezach o zasięgu regionalnych i międzynarodowym. Swoje doświadczenie pedagogiczne zdobywam ciągle od 4 lat. Ucząc w wielu szkołach tańca oraz Centrach i Domach kultury, między innymi w: Prywatnej Szkole Baletowej w Katowicach, Tarnogórskim Centrum Kultury, Domu Kultury nr 2 w Tychach.

WYCIECZKI EDUKACYJNE I KRAJOZNAWCO-TURYSTYCZNE
Dzieci mają możliwość uczestnictwa w wycieczkach pieszych i autokarowych w ramach comiesięcznych spotkań z tradycją, kulturą, sztuką, osiągnięciami naukowymi, przyrodą regionu.

ZIELONE PRZEDSZKOLE
Dążąc do realizacji idei integracji oraz założonych działań prozdrowotnych dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola organizowane są wyjazdy na tzw. „Zielone przedszkole”. Ich uczestnicy mają możliwość: poznawania piękna naszego kraju, historii i tradycji poszczególnych regionów, dokonywania obserwacji przyrodniczych, współdziałania, rozwijania empatii     i kształtowania poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, aktywnego wypoczynku i hartowania organizmu. Wyjazd jest poprzedzony przygotowaniem dzieci i rodziców/prawnych opiekunów do kilkudniowej rozłąki.