Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

KLASY I – III SPdP godzina 11.00 (sala gimnastyczna)