NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Szanowni Państwo,

istnieje możliwość skorzystania ze świetlicy szkolnej w czasie trwania ferii zimowych: 04.01.2021-15.01.2021

Zajęcia będą odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym.

Opieka przeznaczona jest dla uczniów klas I-IV w godzinach od 8.00 do 15.30

oraz dla Oddziałów Edukacyjno-Terapeutycznych w godzinach 8.00-15.30

Zapisy w sekretariacie.