NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Prezentujemy Państwu wiersz autorstwa naszego ucznia -
(A. Cichoń kl. VII)