NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Otwarte okno” w Tychach

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Szanowni Rodzice,
Chcemy w tym trudnym czasie pozostać do Państwa dyspozycji, celem konsultacji.
1. W każdą środę, w godzinach 8.00-12.00 można telefonicznie lub mailowo konsultować się ze specjalistami, rewalidantami oraz wychowawcami klas I-III.
2. W każdą środę, w godzinach 12.00-16.00 można konsultować się telefonicznie lub mailowo z wychowawcami klas IV-VIII oraz nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących.
3. W razie chęci konsultacji z Państwa strony wychowawca klasy Państwa dziecka poda właściwy nr kontaktowy.