Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

Zapraszamy na zebranie z rodzicami w dniu 28.01.2020 (wtorek)
o godz. 17.00