Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

Serdecznie zapraszamy na konsultacje w dniu 08.01.2020 r. (środa), godzina 17.00.