Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

19.06.2019 (środa)

KLASY I-VIII ORAZ GIMNAZJUM godz. 9.00

KLASY OET ORAZ I SPdP
godz. 11.00